Publicerad 3 maj 2021

Sverige i topp i undersökning: Låga fondavgifter och hög avkastning


Sverige har bland de lägsta fondavgifterna i Europa enligt en rapport från den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA. Dessutom får svenska fondsparare bland den bästa avkastningen i EU.


Statistik från 2010 till 2019 visar på stora skillnader i fondavgifter mellan EU-länder i fonder tillgängliga för privata investerare. Sverige, tillsammans med Nederländerna placerar sig i toppen av de länderna med lägst avgifter. Det gäller både blandfonder, aktiefonder och obligationsfonder. 

– Det är positivt för svenska sparare att Sverige ligger med bland de länder som har de lägsta fondavgifterna i Europa, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening i ett uttalande till föreningen. 

Hög avkastning

Sveriges avkastning är bland de högsta för fonder i Europa. Svenska aktiefonder har de senaste tre åren gett en årlig avkastning på nästan tio procent. Det är bara aktiefonder från Irland, Nederländerna och Portugal som placerar sig högre i listan, med en avkastning på över tio procent. Året 2019 bidrog med en extra fördelaktig marknadsutveckling. Rapport från ESMA

Källa: Fondbolagens Förening