Publicerad 26 jun 2012

Sverige bland världens mest konkurrenskraftiga länder


Varje år tillkännager den schweiziska handelshögskolan IMD resultatet av undersökningen World Competitiveness Yearbook (WCY). Enligt årets undersökning tillhör Sverige världens mest konkurrenskraftiga länder.

Undersökningen bedömer olika länders konkurrenskraft utifrån hur väl de hanterar ekonomiska och  mänskliga resurser för ökad välfärd. I årets undersökning, hamnade Sverige på en hedrande femte plats.

 

Näst bäst i Europa

Enligt  undersökningen tillhör Sverige tillsammans med Schweiz  och Tyskland de länder i Europa, som har bäst förutsättningar att konkurrera. Samtidigt fick, inte helt oväntat, de problemtyngda länderna Italien, Portugal och Grekland,bottenplaceringar i undersökningen. (Se rankningen av totalt 59 ekonomier i figuren nedan.)

Hong Kong, USA och Schweiz i topp

De länder som bedömdes stå som mest konkurrenskraftiga inför 2012 var Hong Kong, USA och Schweiz . USA bedömdes, trots alla motgångar på senare tid, fortsatt stå i centrum för världens konkurrenskraft. Anledningen uppgavs vara landets unika ekonomiska makt, innovationskapacitet och företagsdynamik.

 • Rankning av 59 ekonomier ( Källa: imd.org)
 • Placering 2012                                           

 • 1    Hong Kong
 • 2    USA         
 • 3    Schweiz         
 • 4    Singapore        
 • 5    Sverige         
 • 6    Kanada            
 • 7    Taiwan         
 • 8    Norge         
 • 9    Tyskland    
 • 10   Quatar     
 • 11   Nederländerna   
 • 12   Luxemburg  
 • 13   Danmark 
 • 14   Malaysia        
 • 15   Australien        
 • 16   UAE    
 • 17   Finland     
 • 18   Storbritannien        
 • 19   Israel   
 • 20   Irland  
 • 21   Österrike
 • 22   Korea
 • 23   Kina
 • 24   Nya Zeeland   
 • 25   Belgien      
 • 26   Island
 • 27   Japan
 • 28   Chile
 • 29   Frankrike
 • 30   Thailand
 • 31   Estland                
 • 32   Kazakstan           
 • 33   Tjeckien              
 • 34   Polen                  
 • 35   Indien                  
 • 36   Litauen                      
 • 37   Mexico                
 • 38   Turkiet               
 • 39   Spanien            
 • 40   Italien                 
 • 41   Portugal            
 • 42   Indonesien       
 • 43   Filippinerna      
 • 44   Peru                   
 • 45   Ungern              
 • 46   Brasilien           
 • 47   Slovakien          
 • 48   Ryssland          
 • 49   Jordanien         
 • 50   Sydafrika           
 • 51   Slovenien         
 • 52   Colombia         
 • 53   Rumänien       
 • 54   Bulgarien         
 • 55   Argentina
 • 56   Ukraina
 • 57   Kroatien
 • 58   Grekland
 • 59   Venezuela