“Vi har en helt färdig produkt som är redo för kommersialisering”, säger Nader Asnafi, vd på VA Tools of Sweden.

Publicerad 1 apr 2016

Svenskt teknikföretag redo för världsmarknaden

Nyemission inför marknadslansering
På den globala fordonsmarknaden råder en konstant hög efterfrågan på produktionsmetoder som kan effektivisera framtagandet av nya bilmodeller. Med sin unika och patenterade teknik möter det svenska teknikföretaget VA Tools of Sweden denna efterfrågan. I samband med att VA Tools nu går ut på marknaden med sin produktportfölj tar bolaget in nytt kapital och genomför en nyemission.

VA Tools har också ansökt om marknadsnotering på NGM Nordic MTF, som är NGM:s marknadsplats för mindre och medelstora tillväxtföretag. 
– Vi har en helt färdig produkt som är redo för kommersialisering. Emissionslikviden ska därför till hundra procent gå till försäljningsaktiviteter och till att bygga upp en organisation.
Det säger Nader Asnafi, som är vd för bolaget VA Tools of Sweden. Nyemissionen, som genomförs under mars, är på 20 miljoner kronor.  
– Med vår produkt kan vi assistera verkstadsindustrin, främst bilindustrin, att möta framtidens utmaningar med avsevärt kortare produktionstider samt lägre tillverkningskostnader, fortsätter Nader Asnafi, som berättar att bolaget räknar med ett positivt resultat redan under nästa år.
Bolagets potentiella kunder utgörs främst av biltillverkare över i stort sett hela världen, vars produktion kan effektiviseras rejält med den teknik som VA Tools utvecklat.   
– Den totala tidsperioden som det tar att utveckla en ny bilmodell kan minska från dagens cirka 40 månader till 20 månader år 2020, säger Nader Asnafi, som värderar marknaden till mer än hundra miljarder kronor. 
VA Tools produkt utgörs främst av en patenterad teknik, CAMITO, som går ut på att gjuta flera olika material samtidigt – i de här fallet främst gråjärn och stål – vid tillverkning av verktyg som används vid biltillverkning. Det innebär bland annat att det kostsamma och tidsödande arbetet att montera ihop ett verktygs olika delar elimineras. (Se faktaruta). Detta har stor betydelse inför tillverkning av nya bilmodeller eftersom nya modeller kräver nya verktyg. 
– Förutom biltillverkarnas egna verktygsverkstäder är gjuterier och fristående tillverkare av biltillverkarnas verktyg våra kunder, påpekar Nader Asnafi.
Vid sidan av CAMITO kan VA Tools också tillhandahålla 3D-printade gjutmodeller och gjutformar (det är möjligt att eliminera gjutmodeller, om kunden så önskar), vilket kortar ned ledtiden för verktygsframtagning. Företaget kan också tillhandahålla 3D-printade metalldelar. 
Kostnaden för att ta fram och tillverka nya karossverktyg för en bilmodell beräknas till mellan 1-1,5 miljarder kronor. VA Tools egna beräkningar visar att med deras teknikportfölj – CAMITO och 3D-printing – kan dessa kostnader minska med minst 20 procent och ledtiden för samma verktyg reduceras med cirka 30 procent.
– Globalt lanseras det omkring 80 nya bilmodeller per år de kommande tio åren som är lämpliga för CAMITO-konceptet. 40 procent av karossverktygen för dessa bilmodeller utgör vår målgrupp, säger Asnafi när han beskriver marknadspotentialen. 
Ökad försäljning och positivt resultat
VA Tools affärsmodell går ut på att sälja rättigheter, i form av licenser, till gjuterier samt CAMITO-baserade verktyg till producenter. Nader Asnafi menar att med tanke på marknadens storlek så finns det anledning att vara optimist.  
– Vi räknar med att sälja licenser för 12 miljoner kronor under nästa år, säger Asnafi när han preciserar bolagets mål. 
Redan om två år räknar VA Tools med att försäljningen ökar till 18 miljoner kronor. Till detta ska läggas ytterligare intäkter för de konsulttjänster som bolaget erbjuder i samband med försäljningarna av licenser. Eftersom produkten är färdigutvecklad så prognostiserar bolaget ett plusresultat redan nästa år.    
Erfarenheter från bilindustrin
VA Tools marknadsföring underlättas av att många inom bolagets ledning har förflutet inom fordonsmarknaden, och förutom branschkännedom därmed också har många goda kontakter. Redan i dag har VA Tools uppbyggda kontakter med distributörer i Tyskland, som är Europas största bilmarknad. 
VA Tools arbetar också med hållbarhet, vilket innebär tekniker i syfte att reparera och återanvända verktyg inom bilindustrin. 
– Detta kommer att bli allt viktigare i framtiden, och även här ligger vi långt fram, säger Asnafi.
CAMITO-tekniken utformades i början av 2000-talet av ingenjörer verksamma på Volvo Personvagnar i Olofström. 2005-2011 låg patentet hos bolaget NovaCast Technologies där tekniken utvecklades och positiva testutvärderingar, bland annat av Saab Automobil, ledde till ökade kundorder. Turbulens inom bolaget och minskade resurser till CAMITO gjorde emellertid att många nyckelpersoner hoppade av bolaget. NovaCast Technologies försattes i konkurs 2011. VA Tools of Sweden bildades 2015 och köpte då patentet. Bolaget är helt privatägt, och med tanke på den planerade expansionen av verksamheten i form av uppbyggandet av en försäljningsorganisation så anser ledningen att tiden är den rätta för att bredda ägandet samt att marknadsnotera bolaget.       
 • Fakta – CAMITO (Cast Mix Tooling)
 • Cast Mix Tooling, förkortat CAMITO, är en patenterad gjutteknik som möjliggör sammangjutning av gråjärn (alternativt segjärn) och verktygsstål i en och samma smälta (implantat), där det hårdare verktygsstålet placeras på slitage- och funktionsytor. Efter bearbetning är pressverktygen färdiga, i ett stycke, och biltillverkaren behöver inte lägga dyrbar arbetstid på att skruva fast varje verktygskomponent. 
 • Genom CAMITO-teknologin kan verktyg konstrueras med en lägre andel stål, vilket förenklar både konstruktion och tillverkning. CAMITO-metoden innebär även att tillverkning av verktyg kan fabriceras, vilket leder till att många tidskrävande manuella moment försvinner. Med tekniken sker även efterarbetet och ytbehandlingen maskinellt och de många delmoment som annars utförs manuellt försvinner, vilket innebär kortare ledtider för bilindustrin.
 • VA Tools of Sweden har patent i bland annat EU, USA och Kina som går ut år 2028.
 • Emissionen – VA Tools of Sweden
 • Teckningstid: 14 mars – 15 april 
 • Emissionsbelopp: 20 295 000 SEK
 • Antal aktier: 67 650 aktier
 • Teckningskurs: 300 SEK
 • Bolagsvärdering (pre-money): 39 922 200 SEK
 • Bolaget har ansökt om notering på NGM Nordic MTF.
 • För memorandum, anmälningssedel samt ytterligare information klicka här.
 • Ta chansen att träffa VA Tools på nedanstående event:
 • Tid: 29 mars 2016, kl. 17.00-19.15
 • Plats: Stora Salen, Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm
 • Agenda:
 • 17.00-17.30                   Kaffe 
 • 17.30-18.15                   Inledning, presentation, frågor och kommentarer
 • 18.15-19.15                   Mingel, Mingelbuffé/vatten/kaffe mm
 • 19.15                             Avslutning
 • Skicka anmälan till: [email protected]