“Vi ska bli världsledande inom industriånga som genereras med solenergi”, säger Joakim Byström, vd för Absolicon.

Publicerad 2 mar 2016

Svenskt solenergibolag på väg mot enorm marknad

Nyemission i Absolicon
Att solenergi är framtiden är många överens om. Det svenska bolaget Absolicons solfångare producerar el, värme och ånga, främst till industriella kunder. Bolaget genomför en nyemission nu i mars. Kapitalet ska användas till att bygga pilotanläggningar tillsammans med multinationella bolag.

Det svenska bolaget Absolicon har god fart på verksamheten. Bolagets teknik härstammar från forskning vid Uppsala universitet. Solfångarna är framtagna för storskalig produktion, inte för småhus. I dag har bolaget ett tiotal anläggningar, såväl i Sverige som utomlands. Bolagets solfångare används till exempel av Landstinget i Västernorrland. 
– Det är världens enda anläggning som samtidigt kan generera el, varmvatten och solkyla med överskottsvärme från solcellerna. Det är ett bra exempel på hur framtidens fastigheter kan lösa sin energiförsörjning. Därmed kan klimatpåverkan minskas radikalt, säger Joakim Byström, vd för Absolicon. 
Industrin efterfrågar ånga
I Aten har Absolicon byggt världens enda solenergianläggning som producerar el från solceller och från en turbin som drivs av värmen från solfångarna. Den riktigt stora marknaden ligger framför bolaget. 
– Vi ska bli världsledande inom industriånga som genereras med solenergi. Vi har utvecklat en solfångare för industritak som genererar ånga direkt från solen, säger Joakim Byström och berättar att marknaden uppskattas till 3 000 miljarder kronor. 
Bakgrunden är att ånga är en mycket viktigt energibärarare inom industrin. Inom många industrisegment står ånga för en större andel av energiförbrukningen än el. Idag produceras ånga från olja. 
– Det är inte hållbart och dessutom är det dyrare att använda olja istället för sol. När investeringen för solfångarna är betald har industrin gratis energi som ingen internationell kris, blockad eller koldioxidskatt kan hejda, säger han. 
Nyemission för pilotanläggningar
Absolicon genomförde en nyemission förra året. Målet med den emissionen var att ta in kapital som skulle användas till att uppföra ett pilotfält för solånga tillsammans med Alfa Laval och Konica Minolta och projektera för massproduktion av solfångare. Dessutom skulle bolaget knyta strategiska internationella kontakter. 
– Vi har uppfyllt dessa mål. Nu går vi vidare med nästa steg i arbetet på Absolicons tillväxtresa, säger Joakim Byström och fortsätter: 
– Kapitalet från denna nyemission ska gå till att uppföra pilotanläggningar tillsammans med multinationella industriföretag. 
Idag tillverkas bolagets solfångare småskaligt. Nyemissionen pågår mellan 11-29 mars. För att öka ägarspridningen inför den planerade noteringen på Aktietorget i maj har huvudägarna beslutat sig för att avstå teckningsrätter till förmån för nya ägare och har samtidigt garanterat emissionen till 100 procent. Lägsta teckningsbelopp för nya aktieägare är 5 000 kronor, vilket innebär 125 aktier. 
 • Fakta Absolicons nyemission 
 • Teckningskurs: 40 kr/aktie
 • Antal aktier i emissionen: 317 500
 • Teckningsperiod: 11 – 29 mars 2016
 • Bolagsvärde, pre-money: 25,4 Mkr
 • Memorandum finns tillgängligt senast 10 mars på www.absolicon.se
 • Formulär för aktieteckning med e-legitimation och memorandum finns här.
 • Teckningssedel finns här

 • Fakta: Absolicons informationsträffar
 • 8 mars Stockholm Operaterassen Aktiedagen kl. 11:30 (Fullbokat!)
 • 15 mars Jönköping Högskolan Aktiedagen kl. 16:30
 • 17 mars Vallentuna Aktiespararna Grindtorpskyrkan kl. 18:00
 • 18 mars Härnösand Företagsfrukost St:Petri kl. 7:45
 • 20 mars Härnösand Absoliconkväll på Teatern kl. 18:30
 • 21 mars Umeå Aktiespararna & Connect Folkets Hus kl. 18:00
 • 23 mars Stockholm Klimatkväll på Östra Real med WWF kl. 18:00
 • Anmälan: [email protected] eller ring 0611-55 70 00