Peter Beckman, vice vd på SPP Fonder, kommenterar undersökningen Svensk Fondexpertindex

Publicerad 26 jun 2012

Svenskt Fondexpertindex: Prispress på den svenska fondmarknaden


Kommande regleringar och trycket från de allt populärare passiva fonderna kan leda till en ordentlig prispress på den svenska fondmarknaden. Det menar de fondexperter som intervjuats i den sjätte upplagan av undersökningen Svenskt Fondexpertindex (SFEI).

SFEI utvärderar varje halvår vad svenska fondexperter, som kontrollerar drygt 390 miljarder kr under aktiva fondförvaltningsmandat, tror om marknadsutvecklingen och olika trender inom fondbranschen. Undersökningen genomförs av den oberoende finanskonsulten Laika Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP. En av de viktigaste trenderna som fondexperterna ser framför sig är en möjlig prispress, vilket kan leda till ökade krav på kvalitet inom den aktiva fondförvaltningen. Dessutom har allt fler förvaltare börjat använda fond-i-fonder vid aktiv förvaltning av sina kunders kapital.

Flera orsaker till förmodad prispress
Att fondexperterna ser en ökad prispress som ett troligt framtidsscenario har flera olika orsaker enligt resultaten från undersökningen. Den allmänna debatten om förvaltningsavgifter och förmedlingsersättningar har hårdnat, och inte minst från regeringshåll finns en stark önskan om att reformera förutsättningarna. Nya regler diskuteras både i Sverige och inom EU, och ett förbud mot förmedlingsersättningar är inte osannolikt. En sådan utveckling skulle kunna skapa utrymme för en mer generell sänkning av framförallt aktivt förvaltade fonders förvaltningsavgifter gentemot slutkunderna. Dessa fonder pressas dessutom redan idag av de allt mer populära passivt förvaltade fonderna som tar ut betydligt lägre avgifter av kunderna. Utbudet av såväl indexfonder som börshandlade fonder, även kallade ETF, har ökat stort i Sverige de senaste åren och flertalet aktörer har etablerat sig på marknaden.

– Den svenska fondbranschen är på väg att inse att den traditionella avgiftsmodellen med en relativt hög förvaltningsavgift oberoende av hur fonden förvaltas börjar bli allt svårare att försvara. Precis som resultaten från undersökningen indikerar kommer vi troligtvis att få se en generell kostnadspress framöver och en ännu tydligare uppdelning mellan rejält aktiva fonder som kan försvara en högre avgift och passivare fonder med lägre avgifter, säger Peter Beckman, vice VD på SPP Fonder.

PPM-stoppet ett uppsving för fond-i-fonder
Utvecklingen inom PPM-systemet, som tack vare sin storlek förhandlat fram rejäla rabatter på fondavgifterna, tycks också bidra till ett ökat kostnadsfokus. Många förvaltare har sedan stoppet för massbyten i slutet av förra året gått över till att använda fond-i-fond-lösningar vilket gör totalkostnaden för kunderna tydligare. Flera fondexperter i undersökningen lyfter fram att detta inneburit att de nu väljer att investera sina kunders pengar i fonder med lägre avgifter än tidigare för att hålla sig konkurrenskraftiga. Detta tankesätt har även i flera fall förts över även till andra delar av förvaltningen.

 – Stoppet för massbyten inom PPM-systemet har tydliggjort totalkostnaden för kunden på ett bättre sätt än tidigare, vilket är positivt samtidigt som det premierar fonder med låga avgifter. Dock är det viktigt som pensionssparare att vara uppmärksam på vad det är man betalar för, då många fond-i-fonder innebär en ytterligare avgift som förvaltaren givetvis måste göra sig förtjänt av, menar Peter Beckman.

Nästa SFEI-rapport publiceras i höst
Nästa SFEI-rapport är planerad att publiceras i slutet av 2012 och kommer framöver att omfatta utvecklingen under hela året samt förväntade trender under nästkommande år.

– Vad dessa fondexperter anser om utvecklingen på den svenska fondmarknaden är mycket intressant då de har en unik inblick i hur branschen och marknaderna fungerar. Jag ser därför fram emot nästa rapport och det nya helårsperspektivet med stort intresse, avslutar Peter Beckman.

En sammanfattning av resultatet från vårens undersökning går att beställa kostnadsfritt genom att använda
formuläret nedan;