desinfektionsmedel
Lifeclean International har flera stora och betydande kunder. Bolaget levererar desinfektionsmedel till bland andra den svenska polisen.

Publicerad 27 maj 2020

Förbereder global expansion. Lifeclean International, som utvecklar och säljer desinfektionsmedel, har gjort ett ordentligt lyft under coronapandemin. Försäljningen har hittills i år ökat med mer än tio gånger och bolaget har ökat personalstyrkan rejält. Men bolagsledningen menar att det allra viktigaste är förbereda sig för tiden efter pandemin.

Bolag som säljer desinfektionsmedel har haft bråda dagar under den pågående coronapandemin. Svenska Lifeclean International, som säljer vattenbaserat ytdesinfektionsmedel, är inget undantag. Under årets fyra första månader ökade försäljningen med 1 200 procent, jämfört med samma period i fjol, och antalet anställda har ökat från 7 till 30. Framförallt är det exporten som tagit fart för det annars Nordenfokuserade bolaget. Via Hongkong har Lifeclean International sålt desinfektionsmedel till Wuhan i Kina. 

I år har oberoende laboratorium gjort tester enligt gällande EN-standarder som bevisat att LifeClean Desinfektion är effektivt mot Coronavirus på 30 sekunder

– Naturligtvis är pandemin den främsta orsaken. Men jag är också övertygad om att det är vår produkt i sig som gjort att försäljningen utvecklats så pass starkt, säger Thomas Lööw, som är vd för Lifeclean International.

Lätthanterligt och miljövänligt desinfektionsmedel

Till skillnad från de flesta andra ytdesinfektionsmedel, som är alkoholbaserade, så är Lifeclean Desinfektion vattenbaserat. Det betyder att medlet är miljövänligare, och betydligt lättare att handskas med än andra motsvarande desinfektionsmedel.

– De behövs inga restriktioner eller varningssymboler på våra flaskor. Samtidigt har vi klarat alla tester vad gäller virus som polio- och norovirus, och medlet uppfyller EN-standarden för ytdesinfektion, säger Thomas Lööw.

– Men framförallt så motverkar vårt medel multiresistens, som är ett växande problem över hela världen, fortsätter han. 

Bolaget Lifeclean International grundades 2012, och den första pilotanläggningen var på plats året efter. Internationella distributionsavtal slöts under 2016 och samma år lanserades bolagets desinfektionsmedel. I dag har bolaget patent i 26 länder, flera stora kunder och på väg att expandera internationellt. 

– Vi har lyckats knyta till oss flera stora och betydande kunder, framförallt här i Sverige, vilket är en bakomliggande orsak till vår snabba tillväxt, säger Lööw, som berättar att Lifeclean International levererar till bland andra Sveriges Kommuner och Landsting, Polisen, Sjöräddningen och SJ.

Bolagets fokus har länge varit på den nordiska
marknaden, inte minst Sverige, men en internationell expansion är nu på gång. Lifeclean International har försäljning i såväl Sydkorea som Dubai, och genom samarbetet med med Ekpac finns bolagets
produkter också i Hongkong. Därmed når bolaget också den kinesiska marknaden, där försäljningen av förklarliga skäl tog rejäl fart i början av året.

Långsiktig strategi som ger klirr i kassan

Även om coronapandemin gett Lifeclean International en rejäl skjuts så vill Thomas Lööw poängtera att det är den långsiktiga strategin, som sträcker sig till efter pandemin, som är allra viktigast. 

– Vad vi nu lärt oss är att vi alla måste jobba förebyggande. Det handlar till exempel om att alltid vara noggrann med rengöring och att använda desinfektionsmedel mer kontinuerligt också i fortsättningen, säger han, och tillägger att det till stor del handlar om information och utveckling. 

– Vi ska ligga långt fram, och hela tiden utveckla våra produkter, förklarar han. Lööw menar också att bolaget har flera konkurrensfördelar. 

– Vid mer daglig och kontinuerlig användning blir fördelarna med vårt medel tydligare. Och miljöaspekten, liksom problemen ned multiresistens, kommer på nytt att hamna i förgrunden. Det är också viktigt, menar Lööw, att se hur användningsområdet för desinfektionsmedel breddas. Det handlar långt ifrån bara om sjukvård och personlig hygien. 

– Inom exempelvis industrin blir kraven allt högre, och det kommer i sin tur att ställa nya krav på produkterna, menar han.

Framtida satsning på USA

I framtiden ser Lööw den nordamerikanska marknaden som den allra intressantaste. Marknadens storlek och de amerikanska regelverken vad gäller den här typen av produkter gör en satsning i USA till en stor utmaning.

– Att hitta en amerikansk distributör är ett måste, och vi har redan kontakt med potentiella samarbetspartners, berättar Lööw.

– Det kommer att vara resurskrävande, vilket är en anledning till att vi planerar för en större kapitalanskaffning i slutet av året, fortsätter han.

Lifeclean International är i dag onoterat, men en IPO och en notering på Nasdaq First North Growth Market är planerad till innevarande års fjärde kvartal.

Fakta

Lifeclean Desinfektion är ett desinfektionsmedel för ytor och redskap. Lifeclean Desinfektion har 100% desinficeringseffekt och är utvärderad som high-level desinfektion vid Statens Serum Institut (SSI) i Danmark. Lifeclean Desinfektion har full effekt mot multiresistenta bakterier, sporer, virus (tex Corona) mögel och biofilm. Dessutom minskar Lifeclean Desinfektion obehagliga lukter (t.ex. från fisk och urin), är mycket effektiv i våta miljöer och eliminerar parasiter (t.ex. laxlöss och Coccidia).

Läs mer om Lifecleans produkter här.

Besök hemsida.Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.