“De investeringar vi nu gör inom tillverkningen gör att vi snart kommer att stå redo. Solenergi är en del av lösningen på världens energi- och klimatproblem och vi ligger väldigt långt framme”, säger Joakim Byström, vd för Absolicon.

Publicerad 5 apr 2017

Svenskt bolag tar solkraften till nya höjder

Säkrar kinesisk stororder
När alla prognoser pekar på en kraftig global efterfrågeökning av solfångare finns det ett svenskt bolag som står redo att leverera. Absolicon kommer att genomföra investeringar som i ett slag ökar produktionskapaciteten rejält och samtidigt gör produktionen betydligt billigare.

En första kinesisk order värd 25 miljoner kronor är redan säkrad, vilket Absolicons vd Joakim Byström beskriver som ett genombrott.  
– I många år har vi handbyggt två solfångare om dagen. Med vår nya produktionsprocess kan vi att producera en ny solfångare var sjätte minut till en bråkdel av kostnaden, säger Joakim Byström.
Absolicon utvecklar och tillverkar solfångare för industrin. Bolaget, som sedan förra året är noterat på Aktietorget, tar nu tredje steget i den plan som slogs fast när verksamheten startade för fyra år sedan. Det handlar om investeringar i nya produktionsanläggningar som ska möjliggöra en kraftig ökning av kapaciteten. För att möjliggöra satsningen genomför Absolicon under april en företrädesemission om maximalt 31 miljoner kronor.
Prognoser om kraftigt växande marknad
Bakgrunden är den allt större globala efterfrågan på solfångare. Den internationella energimyndigheten har uppskattat värdet av marknaden för solfångare för industrin till 3 000 miljarder kronor fram till år 2050. 
De solfångare som Absolicon utvecklar och tillverkar koncentrerar solljuset, vilket gör att systemet kan genera betydligt mer energi.  Solfångarna är anpassade för större byggnader, industrier och verksamheter med stora energibehov året om. Bolagets förhållandevis långsamma och begränsade tillverkningsprocess har trots högre efterfrågan hittills omöjliggjort en försäljning i större skala. 
– De investeringar vi nu gör inom tillverkningen gör att vi snart kommer att stå redo. Solenergi är en del av lösningen på världens energi- och klimatproblem och vi ligger väldigt långt framme, säger Byström.

Stor satsning på Kina
Absolicons stora potential ligger i exporten, och då inte minst till Kina. Landet antog nyligen en 5-årsplan för 7 miljoner nya solfångare inom fjärrvärmenätet och 20 miljoner nya solfångare för industrier.
– Bägge dessa typer av solfångare ingår i vårt affärsområde, säger Byström, som påpekar att bolagets tillväxtstrategi inte bara handlar om att öka den faktiska produktionen och försäljningen av solfångare. 
En allt större del av Absolicons koncept är nämligen att sälja produktionslinor till tillverkare istället för att sälja själva produkten. Den första affären i Kina som nyligen blev klar handlar just om att sälja en produktionslina till tillverkaren Heli New Energi. Ordern är värd 25 miljoner kronor.
– Vi fokuserar nu på att sälja produktionslinor till fler tillverkare runt om i Kina, säger Byström.
(Med produktionslina menas i det här sammanhanget maskinell och teknisk utrustning som är till för den faktiska produktionen).
Ny produktionsanläggning i Sverige
Men Absolicon bygger också en ny produktionslina i Härnösand.
– Den kommer vi att ha för den egna tillverkningen, och de solfångare vi tillverkar där kommer i första hand marknadsföras på den europeiska marknaden, säger Byström, som förklarar att en tillverkningskapacitet på en solfångare var sjätte minut betyder 18 000 solfångare per år.
 En annan affär som nyligen blev klar, och som belyser Absolicons ställning, är en leverans till Ystad Arena. Absolicon levererar själva solcentralen som kopplar in solvärme till fjärrvärmenätet. Ordern är värd cirka en halv miljon kronor.
Absolicon har två patent som rör själva monteringen av solfångarna samt tekniken att från solfångarna genererar både el och värme.
Kan köpa befintliga verksamheter
Byström signalerar att det i framtiden också kan bli aktuellt med företagsförvärv.
– Det skulle skapa ett starkare utgångsläge för den internationella expansionen. Det finns både nischföretag med unik teknik och mindre solenergiföretag med försäljningsorganisationer som skulle stärka Absolicons kunderbjudanden, säger han.
  • Emissionen i sammandrag – Absolicon Solar Collector AB 
  • Volym: 31 MSEK
  • Teckningstid: 27 mars – 18 april 2017
  • Teckningskurs: 130 kronor
  • Tidigare aktieägare har företrädesrätt där fyra aktier ger rätt att teckna en ny aktie.
  • Handel med teckningsrätter: 27 mars – 12 april 2017
  • Bolaget är noterat på Aktietorget. 
  • Ladda ner prospekt och anmälningssedel här.
  • Läs mer om Absolicon och emissionen här och här.