Publicerad 15 jan 2019

Svenska utmanaren hittar diamanter i Kongo

Investerar för ökad produktion
I Kasai-floden i södra Kongo hittar Africa Resources diamanter. Och betydligt fler – och större diamanter – kommer det att bli. Inga andra gruvbolag finns på plats. Nu investerar bolaget i en bättre maskinpark som mer effektivt kan muddra floden på den exklusiva ädelstenen.

NGM-noterade Africa Resources går sin egen väg. När internationella gruv- och prospekteringsbolag fokuserar sin diamantbrytning i Afrika till Angola eller Botswana väljer Africa Resources Demokratiska Republiken Kongo (DRC). Bolagets vd, Thomas Häggkvist, har lång erfarenhet från gruvbranschen och har tidigare arbetat för gruvbolag verksamma i Afrika som IGE Resources och Pangea Diamondfields. Han har rest till Kongo sedan 2011.

– Kongo har enorm potential. Här finns gott om diamanter men många av de stora bjässarna anser att situationen i landet är för osäker på grund av landets härjade historia med ett före detta kolonialstyre samt turbulenta frigörelseprocess. Lokalbefolkningen letar och hittar diamanter med spade och vaskpannor, konstaterar Thomas Häggkvist och fortsätter:

– Kongo är ett jättestort land. I södra Kongo är läget mer stabilt och vi samarbetar med en mycket bra lokal partner som har utvunnit diamanter sedan 1980-talet. Jag är inte orolig för säkerheten i den region Africa Resources verkar och jag har varit där åtminstone 30 gånger de senaste åren.

Industrialiserar diamantutvinningen 

Diamantutvinningen började i mindre skala 2017 och verksamheten växlades upp och industrialiserades – genom att köpa in ett första muddringsverk – under 2018. Det resulterade i att de på kort tid hittade en mängd mindre diamanter och även några större på bland annat 6,3, 6,2 och 5,8 carat. Bara dessa tre har sannolikt ett värde på omkring 400 000 kronor. 

– Affären bygger på att hitta volymer av mindre diamanter, vilket vi också gör. Det stora diamanterna är en bonus, säger Häggkvist.

Stora diamanter hägrar

Men samtidigt är han övertygad om att bolaget även i framtiden löpande kommer att hitta en rad större diamanter av god kvalitet. 

– Där det finns volymer av mindre diamanter finns även större. Men de är betydligt färre och det går inte att bygga en verksamhet enbart på att leta efter dessa. De finns där och med våra nya produktionsmetoder kommer vi att hitta betydligt fler, säger han. 

Inledande igångsättningsproblem med muddringsverket gjorde att produktionen under 2018 blev lägre än väntat. Bolaget genomför nu en fullt garanterat företrädesemission på 8,9 miljoner kronor som startar den 17 januari där pengarna ska gå till att öka produktionskapaciteten och göra den mer stabil. 

– Vi kompletterar med mekaniska dieselpumpar och två sorteringsverk samt en rejäl kran för att få bukt med det problem som stora stenar på flodbotten orsakar, säger Thomas Häggkvist. 

– Pumparna bygger på en mindre komplicerad teknik som vår lokale partner har stor erfarenhet av, säger han. 

De kommande investeringarna medför att Africa Resources kan verka på ett djup i flodbäddarna där tidigare ingen storskalig utvinning skett.

– Diamanter har högre densitet än de flesta övriga mineraler i floderna och finns därför i större omfattning där det är djupare och svårare att vaska fram dem. Våra investeringar kommer att underlätta utvinningen på de ställena. 

Utifrån de produktionsplaner Africa Resources har för 2019, beroende på hur snabbt de nya maskinerna kan vara i drift, har bolaget ett första mål om att producera 10 000 carat.

– Siffran kanske inte ser så hög ut i dag men i kombination med en väldigt låg produktionskostnad, i huvudsak bestående av några USD/processad m3 i diesel, blir lönsamheten snabbt god. Detta att jämföra med en väsentligt högre produktionskostnad för landbaserad utvinning. Ambitionen är att successivt investera i mer produktionskapacitet. Alluvial diamantutvinning handlar i stor utsträckning om volymer, halterna varierar men volymerna av diamantförande grus i området är omfattande. Det finns massor av platser som vi kan utvidga produktionen till, säger han.

Större volymer

Häggkvist menar att volymerna kommer att stiga i takt med att ny kapacitet tillkommer. Om allt går enligt plan är hans förhoppning att de även kommer att börja exploatera på land, men detta kräver större investeringar i maskiner och han vill därför inte gå in på när ett sådant steg eventuellt kan tas. 

Förenklat går utvinningen till så här. Africa Resources muddringsverk fungerar som en jättestor dammsugare under vattnet. Först ska sand bort och under det ligger grus som hittills  har innehållit 5-105 carat per ton. Gruset pumpas upp i en första sorteringsanläggning där gruset delas upp i olika storleksfraktioner. Den slutgiltiga sorteringen sker därefter för hand i nuläget. 

Diamanterna transporteras därefter till Antwerpen i Belgien där de säljs på auktioner och antingen används till smycken eller som industridiamanter i till exempel borrkronor. Africa Resources har de tillstånd som krävs för att utvinna och exportera diamanter.

På plats i Kongo

Thomas Häggkvist är själv högst aktiv i letandet. På plats i Kongo bor han i tält och tillbringar dagarna antingen på floden eller på land och leder arbetet. En utmaning har varit att få bort stora stenar som ligger på flodbotten och det dilemmat har man en lösning på genom att använda ett sorts nät. 

– Min partner brukar säga att den som löser problemet med stenar kommer att bli världens rikaste man, berättar Thomas Häggkvist med glimten i ögat. 

– Fynd visar att det finns större diamanter i området. Större diamanter är turkomponenten och en del som gör vår verksamhet så spännande. 

I skrivande stund ska han precis åka ned till DRC och hämta diamanter som sedan ska säljas i Antwerpen. Diamantpriserna har i snitt stigit med ett par procent per år. Men det finns inget enhetligt marknadspris eftersom värdet på varje diamant varierar beroende på kvaliteten, storlek, färg och form.

För memorandum och teckningssedel, klicka här.