Publicerad 2 dec 2019

Svenska spelbolaget expanderar

“Det handlar om att ligga i framkant och aldrig tappa takten”.
Med nya samarbetsavtal, förvärv och lanseringar är det svenska spelutvecklingsbolaget Three Gates en av de mer offensiva aktörerna på den globala mobilspelmarknaden. För att möjliggöra tillväxtplanerna tar bolaget nu in nytt kapital i en nyemission.

– Utan tvekan är det våra samarbeten som är bolagets stora konkurrensfördel. Det ger oss access till många marknader och gör att vi når ut till många spelare. Och det är det allra viktigaste på den här marknaden. 

Det säger Don Geyer, vd och en av grundarna av den svenska spelutvecklingsbolaget Three Gates. Med en målmedveten satsning på att utveckla spel, anpassade för mobil- och online-plattformar och ofta i samarbete med andra aktörer, har bolaget på kort tid skaffat sig en stark position på en snabbt växande marknad. 

– Vår högsta prioritet nu är att nå lönsamhet, vilket jag räknat med att vi kommer att göra någon gång under nästa år, säger Geyer, som menar att receptet för tillväxt och ökade intäkter egentligen är ganska klart och enkelt. 

– Det handlar om att hela tiden ligga i framkant och aldrig tappa takten, säger han. 

Three Gates, som grundades 2011 och som i dag har sitt huvudkontor i Visby, har som strategi att utveckla och sälja spel både under eget namn och på uppdrag av andra bolag. Bland de aktörer som bolaget har samarbete med finns Atari, SuperScale, ENDEAVOR, A+E Studios och History Channel. Three Gates är noterat på NGM Nordic MTF. 

Förvärv och nytt samarbetsavtal 

Bolaget är nu inne i en snabb tillväxtfas. I samarbete med SuperScale genomförs snart en global lansering av spelet Project Blue Book: the Game och nyligen blev det klart att Three Gates köper majoriteten, 65 procent, av Tivola Games, en tysk utvecklare och förläggare av mobilspel. 

Läs mer om Project Blue Book: the Game 

– Partneravtalet med SuperScale är köpet av aktiemajoriteten i Tivola Games ett mycket viktigt steg på vägen att skapa en finansiellt stark och lönsam företagsgrupp för spel, säger Geyer, som påpekar att Tivola har en mycket stark ställning främst inom spel med hästar och husdjur med över 100 miljoner nedladdningar under 2018. 

Läs mer om köpet av Tivola Games 

I den ökade satsningen framåt ingår också en kapitalanskaffning där Three Gates under första halvan av december tar in närmare 25 miljoner kronor i en nyemission. 

– Vi stärker nu vår balansräkning och skapar förutsättningar för att genomföra vår lanseringsplan av framförallt spelen Project Blue Book: the Game, Atari Asteroids och Tivola Games nya spel som kommer 2020, säger Geyer som tillägger att ytterligare en större lansering är på gång. 

– Där kommer vi att offentliggöra detaljerna inom kort, säger han.

Hur stor är då tillväxtpotentialen för bolaget? 

– Om vi tittar på den totala globala marknaden för mobilspel så ser vi att det i dag finns inte mindre än 2 miljarder spelare, säger Geyer, som samtidigt berättar att en majoritet av dessa, 63 procent, är kvinnor. 

– Vår kunskap om marknaden, som i sin tur bygger på djupa marknadsanalyser gjorda av både oss själva och våra partners, gör att vi kan vara väldigt precisa i marknadsföring och lanseringar, förklarar Geyer, som ser flera anledningar till varför han tror att Three Gates kommer att fortsätta växa med marknaden och bli en betydande aktör. 

– Vårt strategiska samarbete med SuperScale och förvärvet av Tivola Games har på ett avsevärt sätt stärkt vår konkurrenskraft och marknadstäckning. Vårt globala nätverk är en utmärkt plattform för tillväxt.

– Vår högsta prioritet nu är att nå lönsamhet, vilket jag räknat med att vi kommer att göra någon gång under nästa år, säger Don Geyer, vd för Three Gates.

Emissionen i sammandrag

Teckningsperiod: 2 december – 16 december 2019 

Emissionsvolym: 24,6 mkr 

Teckningskurs: 1 kr/aktie 

Befintliga aktieägare har företräde.
Emissionen är säkerställd till en tredjedel genom teckningsförbindelser.
Three Gates när noterat på NGM Nordic MTF. 

Läs memorandum och teaser.

Teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Three Gates hemsida