Publicerad 1 apr 2020

Svenska medtechbolaget: ”Vi planerar framåt”

Gynnsamt utgångsläge.
– Visst påverkas också vårt bolag av pandemin och en del aktiviteter kommer att fördröjas. Men värt att påpeka är att stora delar verksamheten faktiskt fortgår som planerat.

Det säger Lars-Erik Eriksson, som är vd för medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems (CLS).

Som exempel på att verksamheten går framåt även i dessa tider nämner Eriksson den utvärdering som universitetssjukhuset i tyska Magdeburg gjort av CLS TRANBERG Thermal Therapy System. Systemet har utvärderats i behandling av små levermetastaser, och tolv patienter har hittills behandlats med MR-ledd laserinducerad interstitiell termoterapi (LITT).

– Behandlingen har fungerat bra och inga biverkningar kopplade till behandlingen har noterats, säger Eriksson.

– Vi planerar att fortsätta samarbetet med universitetssjukhuset i Magdeburg och diskussioner pågår om hur ett sådant upplägg ska se ut, fortsätter han.

Läs mer om utvärderingen av TRANBERG Thermal Therapy System på universitetssjukhuset i Magdeburg 

CLS, som är noterat på Nasdaq First North, utvecklar och säljer ett system för
bildstyrd laserbehandling av maligna eller benigna tumörer, TRANBERG Thermal
Therapy System (se faktaruta). Bolaget har de senaste åren haft en stabil
utvecklingskurva med ökande försäljning på framförallt den amerikanska
marknaden. Även om den uppblossade coronaepidemin definitivt har ökat
osäkerheten på flertalet marknader så menar alltså Lars-Erik Eriksson att bolaget
trots allt har goda förutsättningar att hantera situationen.

Stark kassa ger ekonomisk uthållighet 

– Vi har en stark kassa, som, inklusive den lånemöjlighet som ingår som en del av den finansiering vi genomförde i februari, gör att vi har god ekonomisk uthållighet, säger han, och menar att det innebär att CLS fortfarande till stor del kan fokusera på verksamhetsmålen.

Förutom fortsatta kliniska studier inom de behandlingsmetoder där CLS produkter används förbereds också lanseringen av ThermoGuide. ThermoGuide är bolagets nya mjukvara som mäter och visualiserar temperatur och behandlingsområde i realtid, och som erbjuder en komplett lösning för avancerad mjukvävnadsbehandling med MR-ledd laserablation. 

Utvecklingen av ThermoGuide är resultatet av samarbetet med bland annat tyska storbolaget Siemens Healthineers och franska Image Guided Therapy.

– Vi har lämnat in ansökan för regulatoriskt godkännande för ThermoGuide i EU och arbetar med att få motsvarande ansökan på plats för marknadsgodkännande i USA. Planen är en lansering under 2020, men med den situation vi nu har i världen blir detta en utmaning. Vi kan leverera våra delar av arbetet, men vi är i flera beroende av andra och där kan vi bara avvakta och se, säger Eriksson, som berättar att när godkännandet väl är på plats så har bolaget en stark partner i ClearPoint Neuro (tidigare MRI Interventions).

– Skulle vi befinna oss i en uppstartsfas med osäker finansiering och en ännu inte påbörjad försäljnings så skulle vi drabbas betydligt hårdare av den nu uppkomna situationen, säger Lars-Erik Eriksson.

– De står redo att bearbeta marknaden tillsammans med oss, säger han, och poängterar att bolagets utgångsläge trots allt är tämligen gynnsamt.

– Skulle vi befinna oss i en uppstartsfas med osäker finansiering och en ännu inte påbörjad försäljnings så skulle vi drabbas betydligt hårdare av den nu uppkomna situationen.

Ingen verksamhet förblir opåverkad 

Eriksson vill ändå understryka att ingen verksamhet förblir opåverkad av corona-spridningen och att det handlar mycket om att anpassa sig efter förutsättningarna.

– Saker och ting tar naturligtvis längre tid på grund av att många verksamheter tillfälligt stängts ner. Transporter och logistik har komplicerats då gränser stängts, och evenemang har flyttats fram, säger han.

– Men, och det är viktigt att påpeka, det är mycket vi kan göra av förberedande arbete under den här tiden, även om förutsättningarna har förändrats. Jag ser verkligen fram emot att komma ut till sjukhusen och demonstrera vårt uppdaterade system.

Fakta – Clinical Laserthermia Systems (CLS)

Clinical Laserthermia Systems utvecklar och säljer TRANBERG Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignade sterila engångprodukter för behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation, i första hand för behandling av prostatacancer i tidig fas, samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILT).

CLS produkter är godkända i USA och inom EU. 

Bolaget är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om CLS här.