Publicerad 3 sep 2019

Svenska medtechbolaget ökar intäkterna

Internationella samarbeten bakom framgången.
Genom internationella samarbeten är medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems (CLS) på väg att positionera sina produkter på den amerikanska marknaden för laserbehandlingar av cancertumörer. Under juli ökade också orderingången, vilket ger en positiv signal för framtiden.

10

– Så snart vårt nya kompletta TRANBERG-system är redo för marknaden kommer vi att fullt ut kunna utnyttja potentialen i våra
samarbeten, säger Lars-Erik Eriksson, vd för CLS.

Eriksson pekar i första hand på distributionsavtalet
med amerikanska MRI Interventions, som tecknades i slutet av förra året.

– MRI Interventions har en exklusiv rätt att sälja våra
produkter i USA och Kanada, genom samarbetet har MRIs produkterbjudande stärkts
och CLS har fått ökade säljresurser. Samarbetet med MRI innebär också att vi
under nästa år får tillgång till en ny marknad då de kommer att kunna sälja
våra produkter för användning vid MR-styrd laserbehandling i hjärnan,
fortsätter Lars-Erik Eriksson.

För närvarande är det dock CLS befintliga produktutbud
som gäller och under juli månad, efter den senaste rapportperioden, uppgick
orderingången via MRI Interventions till cirka 700 000 kronor, vilket är en
klar signal för att samarbetet med den amerikanska distributören fungerar så
som planerat.

Fokus på Nordamerika

CLS utvecklar och säljer produkter för bildstyrd
laserbehandling av mjukvävnad, så som maligna eller benigna tumörer (se
faktaruta) och bolaget är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North Growth
Market. CLS ser Nordamerika som den största marknaden för bolagets produkter och
arbetar därför målmedvetet för att positionera bolagets system, TRANBERG-systemet,
på just denna marknad.

– Därför var det extra glädjande att vi nu inleder
ytterligare ett samarbete med ett amerikanskt bolag, säger Eriksson, och syftar
på forskningssamarbetet med bioteknikföretaget Immunophotonics.

I en kommande klinisk fas Ib/IIa-studie på cancerpatienter
ska behandling med CLS TRANBERG-system kombineras med Immunophotonics utvecklade
läkemedel (IP -001).

– Det innebär att Immunophotonics kommer att köpa och
använda vårt system i studien, säger Eriksson, som berättar att studien
förväntas starta under hösten.

– När vi pratar Nordamerika så vill också passa på att
nämna den kliniska studie som genomförs på Toronto General Hospital, som
startade i april 2018, avseende bildstyrd laserablation av prostatacancer i
tidiga fas. De har behandlat 21 av de 25 patienter som är planerade att ingå i
studien och arbetet flyter på mycket bra. Diskussioner pågår om ett fortsatt studiesamarbete
i form av en utökning av studien och detta ser vi mycket positivt på, säger
Lars-Erik Eriksson.  

–Både studien i Toronto och studien med
Immunophotonics kommer att på ett systematiskt sätt ge bolaget data som visar
att TRANBERG-systemet fungerar väl för bildstyrd laserablation. Det är ett viktigt
underlag för att vi ska kunna sälja in våra produkter på bred front, fortsätter
Lars-Erik Eriksson.

Utvecklingen för CLS ligger därmed väl i linje med bolagets
strategi att, med huvudfokus på den nordamerikanska marknaden, via samarbeten
med andra aktörer både etablera bolaget och att stärka erbjudande till kunderna.

– Det ger oss en bra plattform att expandera utifrån
och det kompletterar våra egna resurser på ett effektivt sätt, säger Eriksson.

I slutet av förra året slöts ett samarbetsavtal med
Siemens Healthineers, vilket ger CLS rätt att licensiera en av Siemens
mjukvaror. Målet är att i en nära framtid koppla samman CLS:s TRANBERG-system
med Siemens Magnetom-scannrar för magnetröntgen. Det gör att bolaget i
framtiden kan erbjuda kunderna, det vill säga sjukhusen, en mer komplett
produkt som gör det lättare för läkaren att styra och kontrollera
behandlingsproceduren, vilket stärker CLS: s konkurrenskraft på samtliga
marknader.

Nya samarbeten i Europa

Avtalet med Siemens
Helthineers utgör en viktig del i det utvecklingsprojekt som CLS driver
tillsammans franska bolaget Image Guided Therapy (IGT). CLS och IGT utvecklar
tillsammans en mjukvara, Thermoguide. Thermoguide
kommer att integreras i TRANBERG-systemet och därmed förenkla behandling med
MR-styrd laserablation. För att
produkten ska kunna säljas på den amerikanska marknaden krävs ett godkännande
från den amerikanska myndigheten FDA (Food and Drug Administration).

–Vi har haft en bra
dialog med FDA under den tid vi förberett de cirka 1000 sidor som dokumenten
för ansökan utgör. Vi räknar med att ha en godkänd ansökan kring kommande
årsskifte, men man ska ha respekt för att det är en myndighetsprocess med allt
vad det innebär, säger Eriksson.

Även i Europa går vägen till framgång genom nya
samarbeten, och nu under
sommaren blev det även klart med ett avtal med en viktig aktör i Portugal.

– Den portugisiska privata kliniken Hospital da Luz ska
använda vårt system vid behandling av solida cancertumörer, berättar Eriksson,
som fortsätter:

Lars-Erik Eriksson, vd för CLS.

– Sjukhuset betalar ett fast pris för varje behandling
där de använder vårt system, vilket generar löpande intäkter.

Utöver klinik- och utvecklingssamarbeten fortsätter CLS
att bygga värde i bolaget genom att utöka patentportföljen och skydda de unika
delarna i bolagets produkter på de marknader som är intressanta. Ett exempel är
den asiatiska, och CLS fick nyligen ett patent godkänt i Kina.

– Asienmarknaden för ablationsteknik är på stark
tillväxt och är naturligtvis i det avseendet mycket intressant. Men det är
också en marknad som kräver resurser, och vår målsättning är att etablera
bolaget där när vi hittat rätt samarbetspartner. För närvarande ligger fokus på
Nordamerika och Europa, och våra etablerade samarbeten, och jag tycker att utveckling
hittills visa att vi är på rätt väg, savslutar Lars-Erik Eriksson.

Clinical Laserthermia Systems (CLS)

Clinical Laserthermia Systems utvecklar och säljer TRANBERG Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignade sterila engångsprodukter för behandling av cancertumörer. 

Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation, i första hand för behandling av prostatacancer i tidig fas, samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILT). CLS produkter är godkända i USA och inom EU. 

CLS är noterad på Nasdaq First North Growth Market. 

Vid en riktad emission till vissa anställda i bolaget tillfördes CLS under juni nytt kapital om 726 000 kronor. 

Läs mer om bolaget här

Läs bolagets senaste halvårsrapport här

Läs Nordeas uppdaterade uppdragsanalys

Fotnot: I april i år beslutade Nasdaq Stockholm att överlämna ett ärende rörande CLS till disciplinnämnden. Anledningen var att bolagets vd Lars-Erik Eriksson anlitats på konsultbasis istället för att vara anställd i bolaget, vilket är ett krav enligt regelverken. CLS har korrigerat detta med ett anställningsavtal med samma villkor som det tidigare konsultavtalet. Disciplinnämnden har beslutat om ett vite för CLS på 15 årsavgifter.