– Vi kompletterar den fundamentala analysen av ett bolag med en trendanalys av aktiekursens utveckling. På så sätt får vi rätt timing i våra placeringar, säger Öyvind Fjell, förvaltare av fonden Delphi Nordic.

Publicerad 1 dec 2015

Svenska investerare tjänar på att tänka nordiskt

Slår Stockholm med tvåsiffrigt
Med en unik placeringsfilosofi har den nordiska aktiefonden Delphi Nordic under flera år överträffat både sitt jämförelseindex och Stockholmsbörsen. Den starka utvecklingen har fortsatt även i år, och i november hade fonden utvecklats hela 20 procentenheter bättre än Stockholmsbörsens index.

– En investerare som bara placerar på den svenska aktiemarknaden är väldig koncentrerad på sektorerna industri och finans. Vi har mer att välja mellan och kan gå in och ur sektorer beroende på vilka som har bäst utsikter för tillfället. 

Det säger Öyvind Fjell, som förvaltar fonden Delphi Nordic – en aktivt förvaltad aktiefond som placerar på hela den nordiska marknaden, det vill säga Sverige, Norge, Danmark och Finland.   

Öyvind Fjell vill också föra fram vad han kallar Delphimetoden som en viktig anledning till att fonden haft en så pass stark utveckling de fyra senaste åren.

– Vi kompletterar den fundamentala analysen av ett bolag med en trendanalys av aktiekursens utveckling. På så sätt får vi rätt timing i våra placeringar, säger han, och berättar att tumregeln är att en aktie ska stiga, eller gå ned, under tre månader för att en trend ska vara etablerad.  

Hittills i år (januari – november) har Delphi Nordic haft en värdeökning på över 30 procent, vilket innebär att den överträffat sin jämförelseindex (VINX Benchmark Cap Net) med omkring 15 procentenheter. Värt att poängtera utifrån ett svenskt perspektiv är att Delphi Nordic under samma period överträffat indexet för Stockholmsbörsen (OMXS30) med omkring 20 procentenheter.  

Starkare i både nedgång och uppgång

Utvecklingen för Delphi Nordic har varit starkare både under våren och sommaren när börserna gick ned och under senhösten när börserna gått upp. Fonden har alltså lyckats med att begränsa nedgången, men också att förstärka uppgången. Det tycks vara så att förvaltaren lyckats kombinera säkerhet med högre avkastning. 

– Den svenska börsens fokus på industri gör att Stockholm inte utvecklats lika starkt som vår fond. Industrisektorn växer inte som tidigare, säger Öyvind Fjell, som berättar att även om han ser positivt på den svenska ekonomin så är Delphi Nordic just nu något underviktad i svenska aktier i relation till den svenska aktiemarknadens storlek i Norden.

– I dag ser jag sektorerna hälsa och konsumtion som intressantast, tillägger han.

Att Öyvind Fjell till viss del baserar sina placeringsval på trendanalys innebär inte att placeringarna är kortsiktiga.

– Den genomsnittliga tiden som vi behåller en aktie är 12 månader.

För att begränsa riskerna finns det vissa placeringsregler som förvaltaren måste följa. Till exempel får exponeringen mot en enskild aktie inte överstiga tio procent och placeringar som har en exponering på mer än 5 procent vardera får sammantaget inte utgöra mer än 40 procent av portföljen. Öyvind Fjell har också en tumregel som säger att placeringarna i ett av de nordiska länderna inte ska understiga 10 procent.

– Det är en nordisk aktiefond, poängterar han.   

Delphi fonder ingår i Storebrandkoncernen.

Läs mer om Delphi Nordic här.