Jonas Lindvall, vd för Maha Energy, (t.v.) pratar om oljebolagets strategi och kommande expansion med bolagets ekonomichef Brad Giblin (t.h.).

Publicerad 3 maj 2016

Svensk oljeentreprenör gör nystart med eget bolag

Siktet på First North
Han började från grunden på en oljeplattform för trettio år sedan. Nu har den svenske oljeentreprenören Jonas Lindvall gått vidare med det egna bolaget Maha Energy. Men även om bolaget är ett oljebolag så är affärsidén inte primärt att leta upp olja. Det kan andra göra bättre. Denna nisch inom oljeindustrin ska snart noteras på First North.

– Bara en av tio provborrningar leder till att olja i tillräcklig mängd påträffas. Men om olja verkligen hittas så blir avkastningen desto högre. Med det är inte det vi sysslar med.
Det säger Jonas Lindvall, som är grundare och vd för oljebolaget Maha Energy.
– Jag är ingenjör i grunden och min specialitet är bättre utvinningsmetoder. Varje oljefält har en skräddarsydd lösning för att utvinna så mycket olja som möjligt. Vår affärsidé handlar om att hitta den lösningen, och sedan tillämpa den, säger han.
– Det finns enorma värden i att med ny teknik kunna få upp ytterligare olja, förklarar han.
Att Jonas Lindvall har den kompetens och erfarenhet som krävs torde få tvivla på. Under hela hans hittillsvarande yrkesliv har olja varit den sammanhållande länken. Först inom Lundinbolagen på 1980- och 90-talet och sedan på bolagen Shell och Talisman. Mellan 2006 och 2010 var han en av de ledande och drivande personerna bakom framgångssagan Tethys Oil.   
– Det började med att jag som ung lärde känna Lukas Lundin. Han gav mig mitt första jobb efter skolan ute på en oljerigg, och på den vägen är det, säger Jonas Lindvall. 
Det egna bolaget Maha Energy, som han startade tillsammans med kollegan Ron Panchuk, hittade det första projektet 2012, vilket därmed kan sägas vara startåret för verksamheten. 
– Det var då vi ”sprang på” oljefältet LAK Ranch i Wyoming i USA, berättar Jonas Lindvall. 
– Vi såg att med en ny teknologi så skulle det fältet kunna bli 
intressant.

Efter LAK Ranch i Wyoming har Maha Energy även förvärvat oljefält i Marwayne och i Manitou i Kanada samt i Tartaruga i Brasilien. I samtliga fall handlar det om oljefält där aktiviteten är begränsad och effektiviteten låg. Men där det samtidigt finns potential.
Starten har gynnats av det låga priset
De senaste årens låga oljepris har inte hämmat verksamheten. Snarare har det varit en positiv faktor under bolagets uppstartsfas.
– Det har varit en suverän tid att göra den här typen av projekt, menar Jonas Lindvall.
– Ett lägre oljepris ger lägre kostnader för service och även lägre anskaffningskostnad för själva anläggningen. Det gör att investeringen får en snabbare återbetalningstid, förklarar han, och tar bolagets anläggning i Brasilien som exempel.
Det pris som Maha Energy betalade uppgick till omkring en fjärdedel av vad priset var för två år sedan.
– Sedan ligger det också en stor potential i att priset på oljan går upp, slår Jonas Lindvall fast, som ändå vill påpeka att bolaget inte står och faller med oljepriset. 
– Produktionen i Kanada är lönsam med dagens prisnivå. I Wyoming har vi nu tekniken för att få upp produktionen till en nivå som kommer att vara lönsam, säger han.
Vad är det som gör Maha Energy unikt?
– Vi har kunskapen och erfarenheten att både hitta rätt teknologi och att tillämpa den på ett kostnadseffektivt sätt. Vår erfarenhet ger oss också förmågan att kunna se och uppskatta värdet i ett oljefält, säger Jonas Lindvall. 
Det finns en mängd olika tekniker som passar olika typer av oljefält. I Wyoming har Maha Energy lyckats öka utvinningen genom att spruta in varmt vatten i hålen nere i berget. Det gör oljan tunnare och därmed lättare att få upp. En annan relativt ny teknik som Maha Energy behärskar är att på ett visst djup borra horisontellt för att därmed täcka ett större område.
Hur ser potentialen ut?
Jonas Lindvall berättar att vid värderingen av ett oljebolag görs en uppskattning av volymen på bevisade oljereserver som bolaget kan utvinna på de ägda oljefälten – proven – plus volymen på sannolika reserver som kan utvinnas – probably. Dessa två reserver utgör tillsammans vad som kallas ett bolags 2P-reserver. Denna värdering görs för övrigt inte av bolaget självt utan av utomstående granskare.
– Vi har i dag 2P-reserver på 15 miljoner fat till ett sammanlagt värde av 200 miljoner dollar, säger Jonas Lindvall.
– Vår strategi nu är att utvinna dessa reserver och få upp kassaflödet. Genom återinvesteringar ska verksamheten sedan växa, fortsätter han.
 Här blir en jämförelse med bolaget Tethys Oil relevant. Det bolaget har 2P-reserver på 18 miljoner fat, tre miljoner mer än Maha Energy, och värderas till 2 miljarder kronor. Tethys Oil har också varit mycket lönsamt för aktieägarna med en total kursuppgång på cirka 500 (!) procent de senaste tio åren.  
  • Fakta Maha Energy
  • Bolaget bildades 2013. Maha (Sverige) bildades 2016, och är under namnet Maha Energy AB i dag koncernens moderbolag. Maha (Kanada), Maha (USA) samt Maha Enegy 1 (Brazil) och Maha Energy 2 (Brazil) är helägda dotterbolag.
  • Av bolaget ägare är majoriteten (cirka 65 procent) svenskar, många med bakgrund från Tethys Oil. 
  • Maha Energy AB planerar senare i år en notering av bolagets aktie på First North. I samband med noteringen planeras en nyemission. 
  • Bolagsnamnet Maha är från arabiskan, och är namnet på en oryx hjort.
  • Läs mer här.
Maha Energy kommer även att presentera bolaget på en roadshow. Läs mer och anmäl dig till eventen här.