– Vi siktar på en notering under första kvartalet nästa år, säger Johan Lund, vd för Svensk Företagsrekonstruktion.

Publicerad 1 dec 2015

Svensk Företagsrekonstruktion tar in nytt kapital

Genomför nyemission
Trots att Svensk Företagsrekonstruktion har varit framgångsrika när det gäller att rädda företag från kollaps så anser grundarna bakom bolaget att mycket mer kan göras. Därför genomför nu Svensk Företagsrekonstruktion en nyemission för att kunna bredda och utöka verksamheten.

Ett annat syfte med emissionen är att öka antalet ägare inför en kommande notering. 

– Sedan starten för två år sedan har vi på Svensk Företagsrekonstruktion varit med och hjälpt över 80 bolag undan konkurs, vilket betyder att över 1 000 arbetstillfällen har räddats. Vi har bara skrapat på ytan. Av de över 6 000 bolag som går i konkurs varje år skulle många kunna räddas om vi nådde dem i tid. Det är dessa vi nu ska nå ut till. 

Det säger Johan Lund, som är vd och en av grundarna av företaget Svensk Företagsrekonstruktion. Bolagets affärsidé är att bistå bolag som av någon anledning hamnat på obestånd eller fått svåra likviditetsproblem. Vid sidan av att stödja rekonstruktören i de traditionella rekonstruktionsuppgifterna, som att förhandla med fordringsägare, så åtar sig Svensk Företagsrekonstruktion också att se över företagets hela verksamhet i syfte att öka lönsamheten.   

Johan Lund är noga med att påpeka att det många gånger är i grunden välskötta företag som på grund av vissa omständigheter hamnar i akuta problem. Han är också övertygad om att fler företag kan räddas från konkurs. 

– Skulle Svensk Företagsrekonstruktion komma i kontakt med bolagen i ett tidigare skede så skulle möjligheterna att lyckas öka avsevärt, säger han.

Vill nå mindre investerare

Svensk Företagsrekonstruktions moderbolag FrontOffice Nordic AB genomför nu en emission med målet att ta in 5 miljoner kronor. Emissionen kommer att kunna tecknas genom flera olika kanaler. Dels via crowdfundingplattformen FundedByMe, men också genom en ordinarie teckning via bolagets hemsida eller Teckna Emission.

– En anledning till att vi delvis använder oss av FundedByMe är att vi också vill nå ut till mindre investerare, till exempel studenter, säger Johan Lund.

– Vi är övertygade om att det är många som delar vår idé och som vill vara med och rädda svenska företag, säger han.

Emissionslikviden ska i första hand användas till marknadsföringsaktiviteter. Även om Svensk Företagsrekonstruktion uppmärksammats en hel del sedan starten 2013 så är Johan Lund övertygad om att fler företag skulle kunna räddas om deras verksamhet blev mer känd.

– Men vi skall också använda delar av likviden till att förbättra och utveckla vårt system Kross, säger Johan Lund.

Kross är ett egenutvecklat system som gör att Svensk Företagskonstruktion kan få in information från institutioner som Tingsrätter, Upplysningscentralen och Kronofogden och som gör att de snabbt kan komma i takt med problemtyngda bolag.     

Notering planerad till nästa år

Ett annat syfte med emissionen är att öka antalet aktieägare i bolaget från dagens cirka 130 till åtminstone 300. Detta för att underlätta en kommande notering av aktien på en lämplig marknadsplats. 

– Vi siktar på en notering under första kvartalet nästa år, säger Johan Lund.

Svensk Företagsrekonstruktion beräknas omsätta omkring 11 miljoner kronor under 2015 och uppvisa ett överskott på omkring 1 miljon.  

  • Emission – FrontOffice Nordic AB 
  • Emissionsbelopp: 5 mkr
  • Teckningstid: 23 november 2015 – 7 januari 2016.
  • Handeln i aktien: Aktien är i dag onoterad, men listning av aktien är planerad till under första kvartalet 2016.
  • Bolagsvärde (pre money): 27,5 mkr
  • Länk till Teckna emission.
  • Länk till FundedByMe.