Lyckat samarbete mellan en av Sveriges snabbast växande fastighetsfonder och Södertörns Högskola.

Publicerad 2 jan 2014

Succé för Svenska Bostadsfondens fastighetsakademi


Den webbaserade satsningen Fastighetsakademin som lanserades av Svenska Bostadsfonden och Södertörns högskola i november har redan blivit en stor framgång. På mindre än en månad har nästan 1 500 personer registrerat sig och påbörjat programmet som består av ett antal filmade kapitel och ett avslutande prov.

Idén till Fastighetsakademin kommer från det gemensamma
intresset hos Svenska Bostadsfonden och Södertörns högskola, som är ett av
Sveriges mest dynamiska lärosäten, att nå ut med akademisk kunskap om fastighetsinvesteringar
till en bredare publik.

– Den svenska marknaden för hyresbostäder är närmast unik i
världen, och det är glädjande att så många tycker det är intressant att lära
sig mer om hur den fungerar, säger Lars Vigerland, lektor inom företagsekonomi
vid Södertörns Högskola och en auktoritet inom området för
fastighetsinvesteringar.

Ny teknik som gynnar både näringsliv och akademiker
Förut att det finns ett stort intresse för att investera i svenska fastigheter
bygger framgången för Fastighetsakademin på ett lyckat samarbete mellan
näringsliv och den akademiska världen. Och användandet av ny teknik gör det
möjligt att nå ut till en mycket bred målgrupp utan att kostnaderna skenar
iväg.

– Det här projektet är ett utmärkt exempel på hur den
akademiska världen och privata aktörer kan samarbeta för att nå ut med
värdefull kunskap och tillsammans ligga i framkant inom webbaserade
kunskapssatsningar. Om jag hade undervisat i en motsvarande kurs på ett
traditionellt sätt hade det inte vara möjligt att ta in mer än en bråkdel av
alla de personer som anmält sig till Fastighetsakademin, och dessutom hade det
varit omöjligt att nå ut lika brett utan Svenska Bostadsfondens nätverk, säger
Lars Vigerland.

– Genom det här samarbetet kan vi säkerställa att våra
samarbetspartners och investerare har möjlighet att inhämta ett gediget
beslutsunderlag på ett smidigt sätt. Svenska Bostadsfonden har alltid strävat
efter att öka förståelsen för de fördelar som finns med fastighetsinvesteringar
och det är tydligt att den här plattformen är ett bra sätt att lyckas med den
uppgiften, säger Johan Grevelius, kapitalmarknadschef på Svenska Bostadsfonden.

Motsvarar grundkurs i fastighetsinvestering
Fastighetsakademin är utformad för att i delar likna en grundkurs i
fastighetsinvestering på universitetsnivå. I de olika avsnitten får
användaren bland annat lära sig mer om varför fastigheter är en bra
investering, viktiga instrument för finansiell och operativ hävstång, själva
köpprocessen och handfasta råd kring förvaltning. Förutom akademisk forskning
har Lars Vigerland baserat innehållet på sin egen erfarenhet av att både äga
och förvalta fastigheter.

– Fastigheter har en relativt låg korrelation till nästan
allt annat inom den övriga ekonomin. Genom vår fastighetsakademi får
investerare chansen att lära sig mer om tillgångsslaget som ger möjlighet till
en god avkastning som är oberoende av aktiemarknadens utveckling, säger Lars
Vigerland.

 

 Anmäl dig till Svenska Bostadsfondens Fastighetsakademi  här