Publicerad 21 feb 2019

Succé för Småbolagsjakten Live – se eventet i efterhand


Många tog chansen att träffa 11 intressanta småbolag på eventet Småbolagsjakten Live i onsdags. Många var också de som följde eventet direkt på webben. Du kan se hela eventet på webben.

Nedan finns samtliga programpunkter samt filmklippen från respektive pass.

Pass 1

Nasdaq Stockholm

Varför attraherar Svenska börsen så många nya företag? Håkan Sjögren, på Nasdaq Stockholm, svarar på frågan och går igenom hur det gått för börsen den senaste tiden.

19.45 ISR – immunologi för behandling av kroniska sjukdomar

ISR är ett läkemedelsbolag som med hjälp av immunsystemet utvecklar läkemedel för behandling av patienter med kroniska sjukdomar såsom HIV, cancer och nu HBV. Företagets egen Immunolidplattform har nu tagit fram en mycket spännande immunstimulerande kandidat ISR051, med aktiveringsprofil, som passar för behandling av Hepatit B. ISR har nyligen beslutat att bilda ett helägt dotterbolag med fokus på HBV – ISR HBV AB – där man ska resurssätta och optimera ett utvecklingsprogram inom ett område där ett stort internationellt intresse redan finns.

40.10 OptiFreeze – en revolution för matindustrin

OptiFreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken medför nya möjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Bolaget är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU

1.01:30 Spago Nano Medical har fått klartecken för klinisk studie inom bröstcancer

Spago Nanomedical är ett svenskt bioteknologibolag som bedriver utveckling inom området nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet Spago Pix, samt utvecklingsprojektet Tumorad baserat på radionuklidterapi. SpagoPix har fått sitt patent godkänt i USA.

I mitten av februari fick bolaget ett godkännande från Läkemedelsverket att inleda den första kliniska studien med kontrastläkemedlet Spagopix i patienter med bröstcancer.

Pass 2

Evendo digitaliserar marknaden för events – planerar notering

Den globala marknaden för evenemang är för närvarande värd cirka 800 miljarder euro. Evendo – som planerar att noteras på First North – har med sitt system effektivt digitaliserat eventbranschen och löst problemen. Systemet är världens första end-to-end marknad för events, ungefär som booking.com för events.  
I Danmark har bolaget sett  kraftig månatlig tillväxttakt och nyligen har systemet lanserat i Storbritannien. På bolagets kundlista finns exempelvis Siemens, Maersk, Deloitte och hundratals andra välkända företag. En global expansionsplan ligger till grund för den planerade listningen på Nasdaq First North.

19.55 FRISQ – digital kommunikation för vården

FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan. Via användarvänliga tjänster anpassade för läsplatta och mobil ges vårdgivare och patienter möjlighet att arbeta i framåtblickande vårdplaner oberoende av diagnos. Det finns ingen annan vårdplanslösning på marknaden som FRISQ Care och FRISQ är en av få aktörer som kan integrera lösningar mot etablerade globala journalsystem.

40.25 Nordic Iron Ore – gruvbolag med stor potential

Den rådande utvecklingen på järnmarknaden visar på kraftigt stigande priser på järnmalm med hög järnhalt. Det innebär att det svenska gruvbolaget Nordic Iron Ore ligger helt rätt i sin strategi att i Ludvika gruvor bryta högkvalitativt järn. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget i Ludvika, och att en stor del av nödvändig infrastruktur också är på plats talar för att projektet kan komma igång snabbt. 
Förutom Blötberget finns vid Ludvika gruvor även Håksberg och Väsmansfältet, vars potential bedöms som betydande. Nordic Iron Ore är sedan oktober 2018 noterat på Nasdaq First North.

1.00:10 Triboron – miljöteknikbolag i snabb tillväxtfas

Med ett allt större fokus på hållbar och miljöeffektiv teknik märker miljöteknikföretaget Triboron International ett allt större intresse för bolagets tekniska lösningar. För industriföretag innebär det stora besparingar att använda en teknik som både ökar effektiviseringen genom minskad friktion samt möjliggör en ökad användning av biobränslen. 
Triboron befinner sig en snabb tillväxtfas och under våren 2019 genomför bolaget en IPO och en notering på Nasdaq First North.

Pass 3

Inhalation Sciences går in i intensiv fas

Inhalation Sciences har med kunder som King´s College London, Dow Chemicals, Fraunhofer, Astra Zeneca samt Karolinska Institutet på relativt kort tid skaffat sig en mycket stark position inom sitt specifika segment: att utveckla instrument för mätning av hur partiklar i inandningsluften påverkar människors hälsa. När antalet kunder och samarbetspartners dessutom fortsätter att öka så står bolaget nu inför mycket intressant och intensiv fas. Inhalation Sciences är sedan 2017 noterat på Spotlight Stock Market.   

17.25 Ziccum står stärkt inför accelerering av verksamheten

Ziccum är ett nytt medicinteknikbolag på Spotlight Stock Market – noterat i oktober 2018. Bolaget har utvecklat det patenterade instrumentet LaminarPace, som används till att torka små mängder av läkemedelssubstanser med mycket små förluster. Efter noteringen med tillhörande noteringsemission samt bidrag från EU:s program Horizon 2020 står Ziccum inför en accelerering av verksamheten. 
Ziccum har en produkt som med stora möjligheter och är fortfarande bara i början av sin utveckling.

38.20 FundedByMe – Från ifrågasatt till succé

Sedan FundedByMe tog steget in på den svenska finansmarknaden har bolaget rört om rejält i grytan. Mängder av entreprenörer har finansierat sina livsverk via crowdfunding-plattformen. FundedByMe:s dryga 1 000 aktieägare har varit med på resan och nu stundar en direktnotering den 8 mars. Genom att göra en så kallad direktnotering vill bolaget dels visa att det går att ta sig till börsen utan gammelfinansen support. Dels vill de lära av processen så bolaget kan hjälpa sina kunder att göra samma resa

57.00 myFC världsledande inom bränsleceller 

myFC är världsledande inom bränsleceller avsedd för konsumentelektronik, som till exempel smartphones och surfplattor. Bolagets bildades 2005 och har en vision att göra grön el tillgängligt för den breda allmänheten. myFC genomför för närvarande en företrädesemission om 56 miljoner kronor. Företrädesemissionen ska främst ta tillvara på fordonsindustrins markant ökade intresse för bolagets REX-system.