Publicerad 1 mar 2017

Stundande emission pressar aktie i lovande bolag

Uppsida 70 procent i Aktiespararnas analys
Jämfört med toppnoteringen i maj 2015 har aktiekursen i A1M Pharma krympt ihop. När företrädesemissionen tillkännagavs 7 februari åkte den ner ännu ett pinnhål. Ändå är Aktiespararnas rekommendation entydig: Teckna.

Aktiekursen i A1M Pharma har pressats av emissionsbeskedet som gavs 7 februari.
I sin analys daterad fredag 24 februari 2017 kartlägger Aktiespararna företrädesemissionen och konstaterar att ”utspädningen blir kraftig”, men drar också samtidigt slutsatsen att ”prekliniska framsteg talar för att teckna”: 
”Även om ett finansieringsbehov var känt blev vi överraskade av storleken på emissionen, liksom den höga rabatten. I det avseendet har vi missbedömt styrelsens beslutsamhet att redan i ett tidigt skede försöka säkerställa en betydande finansiering för kommande kliniska prövningar”, skriver Aktiespararna. 
Offensiv satsning för att snabba på utveckling och framtida intäkter 
Vid en första anblick kan det framstå som förvånande att tonen är så tydligt positiv, men när man läser in sig på Aktiespararnas analys och A1M Pharmas egen kommunikation förstår man att analysen tar fasta på – och gillar – den uttalat offensiva satsning som bolaget gör för att snabbt kunna ta sin läkemedelskandidat ROSGard hela vägen till utlicensiering. A1M Pharma hävdar dessutom – storleken på emissionen till trots – att det inte bara kommer att ske snabbare än tidigare tänkt utan också mer kostnadseffektivt.  I den nyligen släppta bokslutskommunikéns vd-ord förklarar Tomas Eriksson sambanden: 
”Den nya planen tillsammans med likviden från emissionen kan göra det möjligt för oss att nå marknaden både snabbare och mer kostnadseffektivt än vad som tidigare har kommunicerats. Det är således en offensiv satsning som tar Bolaget till nästa nivå.”
Motiverat värde på aktien ”tydligt över teckningskursen” i emissionen
Aktiespararnas analys framhåller att A1M Pharmas utvecklingsportfölj har stor potential, samt att detta inte fullt ut avspeglas i den nuvarande aktiekursen. Enligt analysen är några av fördelarna som kan väntas följa av en lyckad emission att A1M Pharma får arbetsro inför den kommande utvecklingen, samt att den finansiella risken minskar. 
Aktiespararnas närmast föregående analys av A1M Pharma pekades mot ett värde per aktie på 4,1 kronor. Som en följd av den utspädning den aviserade emissionen medför blir det motiverade värdet i den nu aktuella analysen lägre: 1,3 kronor. 
”Det ligger samtidigt tydligt över teckningskursen i kommande företrädesemission och rekommendationen blir att Teckna”, skriver Aktiespararna.    
Analysen pekar implicit på en uppsida på över 70 procent – räknat från emissionskursen på låga 0,75 kronor per aktie.  Emissionen kan som mest tillföra bolaget 164 miljoner kronor, med teckningsoptionerna inräknade. 
Från forskningsbolag till utvecklingsbolag med biologisk läkemedelskandidat på två år
Trotts kursfallet är det som imponerar bedömare när det gäller A1M Pharma bolagets snabba utveckling.  Bolaget har på knappt två år, med begränsade resurser, gått från forskningsbolag till utvecklingsbolag med en biologisk läkemedelskandidat där nästa steg är GMP-batch. 
På vägen har en lång rad milstolpar avverkats i linje med en i förväg kommunicerad detaljerad tidsplan. En ny detaljerad tidsplan för A1M Pharmas kommande utveckling presenteras i samband med att prospektet offentliggörs 17 mars, och kommer göra det möjligt för investerare att i detalj följa hur bolaget lever upp till förväntningarna. 
A1M Pharma har aldrig stått starkare ur ett utvecklingsperspektiv
Om bolaget lyckas med det man nu föresatt sig talar mycket för att aktiekursen kan komma att visa en minst sagt raketartad procentuell totaluppgång, framförallt för alla eventuella nya aktieägare som träder in i bolaget så länge nuvarande låga kursnivå håller i sig. Vd-ordet i A1M Pharmas bokslutskommuniké andas framtidstro:  
”Med beaktande av de betydande framsteg som A1M Pharma har nått under det senaste året, och vår nya offensiva kliniska plan, har bolaget aldrig stått starkare ur ett utvecklingsperspektiv och jag ser med stor tillförsikt fram emot 2017”, skriver Tomas Eriksson. 
  • Emission och listbyte i sammandrag 
  • Avstämningsdag: 17 mars (aktien handlas inklusive teckningsrätter till emissionen)
  • Emissionskurs: 0,75 kronor
  • Teckningsperiod: 24 mars – 7 april 
  • Emissionen är säkerställd till 65 procent. 
  • Vid full teckning tillförs 122 884 758 SEK före emissionskostnader.
  • Listbyte tilll Nasdaq First North beräknas vara genomfört i juni.
  • Mer information: www.a1m.se