Stress kan leda till vanliga problem som övervikt, hjärtsjukdomar, sömnsvårigheter och depression. Stresscompany är ett innovaivt hälsobolag som arbetar för att förebygga besvären.

Publicerad 1 jul 2014

Stresscompany redo för notering


Efter en avslutad nyemission och ett tecknat likviditetsgarantiavtal med Erik Penser Bankaktiebolag ansöker Stresscompany om notering på NASDAQ OMX First North.

Stresscompany erbjuder evidensbaserade självhjälpsprogram för att förebygga stressrelaterade sjukdomar via sajten Stressklubben.se. Nu meddelar ledningen att bolaget ansöker om notering på First North. 

– Stress är en av vår tids största hälsoproblem och en av EUs viktigaste folkhälsofrågor. Vi är övertygade om att våra tjänster kommer få stor betydelse för väldigt många människor och är stolta över att bli först i världen med att ta stressen till börsen, säger Ulf Söderberg, vd för Stresscompany.

 

Under juni stängde företagets nyemission om totalt 10 miljoner kronor. Kapitaltillskottet kommer att räcka för att avsluta utvecklingen av de första kommersiella självhjälpsprogrammen. Utfallet av emissionen innebär också att bolaget kan stärka sitt rörelsekapital och påbörja färdigställandet av betaltjänsten.

– Programmen är framtagna av ledande forskare vid Karolinska Instititutet och Folkhälsoinstititutet och vi har redan märkt ett stort intresse från flera bolag och ledande instititutioner. Målet är att i ett första steg göra bolaget lönsamt på hemmamarknaden för att sedan etablera oss internationellt, säger Ulf Söderberg.

Han berättar att bolaget har säkerställt välrenommerade ledningar och forskningsteam inom USA och Storbritannien. Stresscompany är därmed redo för etablering på dessa marknader när tiden är mogen.

Ansökan för notering är nu inlämnad till NASDAQ OMX.

– Vi tror på notering för tillväxt och anledningen är att vi betraktar bolaget som en folkaktie. Ägarna berörs själva av frågorna och är naturliga användare av tjänsterna. Vi har en tydlig strategi och vill växa tillsammans med våra aktieägare, säger Ulf Söderberg.

  • Stresscompany
  • Stresscompany värderas efter emissionen till 47,7 miljoner kronor baserat på teckningskursen 6, 75 kronor. Efter emissionen uppgår antalet aktieägare till cirka 2 600. 
  • Stresscompany är ett innovationsdrivet hälsoföretag med ambitionen att ta en
    ledande roll på marknaden för internetbaserade hälsotjänster. Bolagets syfte är
    att minska den negativa samhällstrenden med ökande förekomst av
    livsstilssjukdomar där stress ofta är en viktig bidragande faktor.  
  • Mer informationen hittar du på Stressklubben.se