Nytt spännande IT-bolag genomför en emission inför en planerad notering.

Publicerad 5 maj 2014

Stresscompany genomför nyemission inför notering


Helt rätt i tiden och med en attraktiv värdering. I samband med den planerade introduktionen på First North genomför Stresscompany en emission.

– Vi väljer att tidigt notera bolaget för att skapa tillväxt. Vi är i förhandlingar med både lokala och globala bolag som är intresserade av att köpa våra tjänster, och jag är så pass övertygad om potentialen i affärsidén att jag valt att garantera 40 procent av emissionen vid en notering, säger Ulf Söderberg, vd för Stresscompany.


Bolagets affärsidé engagerar miljontals människor och bygger på att förebygga stressrelaterade sjukdomar genom evidensbaserade självhjälpsprogram. Stressen i samhället är ett stort problem och hör till en av vår tids viktigaste folkhälsofrågor.

– I Sverige kostar den stressrelaterade ohälsan 70 miljarder kronor per år för samhället. Vi har med hjälp av ledande forskare tagit fram en mötesplats med program som ger en stark motivation till självhjälp genom en unik paketering, förklarar Ulf Söderberg.

Under det senaste året har bolaget arbetat hårt för att färdigställa mötesplatsen och knyta an viktiga intressenter. Tjänsternas utförande är i sitt slutskede och kapitalet från emission kommer delvis att användas för att säkerställa samtliga funktioner och se till att de möter dagens önskemål avseende en effektiv och smidig internettjänst.

– Webbsidan är utvecklad med hjälp av kända IT-utvecklare och fokus ligger på enkelhet och användarvänlighet. Besökarna ska mötas av en inspirerande tjänst med hög användarupplevelse. Programmen håller också högsta kvalitet och är framtagna med stöd från ledande psykologer och forskare vid Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet, berättar Ulf Söderberg.

Bolaget har potential att bli en ny folkaktie
Stresscompany avser nu att notera bolaget för att öka spridningen i aktien. I samband med den planerade noteringen på Nasdaq OMX First North kommer bolaget att genomföra en emission. Teckningsperioden pågår mellan 28 april och 16 maj och avsikten är att säkerställa den nordiska hemmamarknaden. Bolaget har även förberett etableringsplaner på marknader utanför Sverige med befintliga nätverk.

– Likviden kommer att användas till att slutföra programutvecklingen och till bolagets fortsatta expansion Vi har medvetet valt en bred spridning av bolagets aktie och anledningen är att vi betraktar den som en folkaktie. Ägarna berörs själva av frågorna och är naturliga användare av tjänsterna, säger Ulf Söderberg.

Han berättar att bolaget planerar att ta en marknad i taget och målet är att etablera plattformen internationellt med hjälp av dess skalbarhet. Bolaget har knutit till sig välrenommerade personer inom forskning och affärsutveckling bland annat inom USA och Storbritannien, och kommer därmed stå redo för etablering på fler marknader när tiden är mogen. Stresscompany har även väletablerade kontakter inom industrin och starka nätverk för att säkra lokala medieavtal.


Ska hjälpa flera miljoner medlemmar

Styrkan i Stresscompanys erbjudande är att tjänsterna tilltalar så väl samhället som företag och privatpersoner. De strukturerade programmen ska inte bara underlätta för stunden utan motivera människor till att göra hållbara förändringar i sina liv.

– Många av tjänsterna ingår i det kostnadsfria medlemskapet och samtliga program blir tillgängliga via en förmånlig prenumeration. Webbprogrammen passar också utmärkt för att komplettera sjukvården. Det har visat sig att människor är mer ärliga när de kommunicerar sina problem via webben än när de går till en terapeut, säger Ulf Söderberg.

Stresscompanys ledning ser positivt på framtiden och efterfrågan från samhället är stor. Visionen är att hjälpa flera miljoner medlemmar att förebygga stressrelaterade besvär som exempelvis sömnlöshet, hjärtsjukdomar och depressioner.

– Stressen i samhället är ett enormt problem både i Sverige och globalt. Vi har marknadstrenderna med oss och en tydlig strategi kring hur vi ska skapa mervärden för våra kunder. Nu vill vi även ta med oss aktieägarna på resan, säger Ulf Söderberg.

 • Emissionsvillkor i korthet
 • Teckningsperiod 28 april – 16 maj 2014

  Teckningskurs 6,75
  SEK per aktie.

  Antal
  nyemitterade aktier 1 481 481
  aktier

  Totalt
  emissionsbelopp 9 999 996,75
  SEK

  Antal aktier
  före emissionen 5 590
  942

  Antal aktier
  efter emissionen 7 072 423 

  Utspädning
  vid full teckning 21
  procent.

  Emissionsgaranti
  60 % av emissionsbeloppet är garanterat.

  Teckningsförbindelser
  40 % av emissionsbeloppet tecknas av grundare förutsatt notering.

 • Mer information om bolaget, kommande informationsträffar och emissionen hittar du på www.irportalen.se/stresscompany