streamify IPO spotlight livestream

Publicerad 10 december 2020

Streamify tar sin SaaS-plattform till börsen – global expansion hägrar 


Den digitala omställningen i samhället har fått sig en ordentlig skjuts under 2020. Detta är någonting som Streamify har dragit nytta av. För bara ett år sedan lanserade Streamify sin Saas-plattform som låter användare livesända egna events, en lansering som har varit minst sagt lyckad. Tillväxten för bolaget har gått i rekordfart och bolaget planerar för en internationell lansering inom kort. Just nu genomför Streamify en IPO på Spotify Stock Market om totalt 24,2 MSEK.


Streamify har en affärsverksamhet som ligger helt rätt i tiden. De har skapat en streaming-plattform som är skalbar, användarvänlig och lukrativ. Johan Klitkou, vd på Streamify, har tillsammans med sina kollegor ägnat de tre senaste åren åt att ta fram plattformen. Idén med streaming-tjänsten dök upp när de utvecklade video-tjänster åt större företag. 

– Vi har tidigare tagit fram den här typen av lösningar till företag som Ving och Bonnier bland annat, och under tiden såg vi att det fanns en position vi kunde ta på marknaden. Vi har nu utvecklat produkten i tre år och lagt ner över 600 000 rader kod i plattformen för att optimera den, berättar Klitkou.

Läs mer om hur du tecknar dig inför noteringen här.

Smart lösning med hög tillväxt

Streamifys verksamhet går ut på att låta samtliga kunder, stora som små, sända videos live via sin plattform. Detta ger kunderna möjlighet att på ett enkelt sätt tjäna egna pengar via plattformen genom att kombinera livesändningar med e-commerce hos Streamify.

– Rent konkret innebär det exempelvis att det lokala fotbollslaget kan tjäna pengar till lagkassan, samtidigt som släkt och vänner ges möjlighet att titta på matcher. Eller att en musiker kan sända live från sin replokal och interagera med sina fans, förklarar Klitkou och fortsätter: 

– Allting ingår i den här tjänsten. Man får en egen play-kanal, lite som Netflix, där det finns en inbyggt betalningslösning.  

Att Streamify har en tjänst som kunderna uppskattar finns det inget tvivel om. TIllväxten under 2020 har varit enorm, med viss hjälp av pandemin. Detta är någonting som har visat sig i flera olika segment på marknaden, alltifrån sport och kultur, till utbildningar och festivaler. 

– Vi har sett en närmast explosionsartad ökning av vår tjänst under året, och tillväxten har främst kommit genom word of mouth eftersom vi knappt har gjort någon marknadsföring. Hela näringslivet har försökt att ställa om till online i år, vilket jag också tror är ett beteende som till viss mån kommer bestå, säger Klitkou.

En modell som ger intäkter åt alla

Bolagets intäktsmodell skiljer sig även från konkurrenterna. I motsats till stora drakar som exempelvis Youtube, som enbart ger en viss krets användare möjlighet att tjäna pengar på sina videos, är Streamify mer kundorienterade. Genom sin plattform vill streamify ge samtliga användare möjlighet att tjäna pengar på sin plattform, utan att det ska vara för komplicerat. Streamify tar istället en viss procent i avgift av den intjäning som användarna får in via sina livesändningar.  

– Vi har utformat produkten för den absolut största delen av marknaden. De som inte har ekonomiska eller tekniska förutsättningar för att streama och tjäna pengar. För vår tjänst krävs det varken förkunskaper eller att man betalar för en produkt för att kunna streama egna videos. Tjänsten är riskfri och majoriteten av pengarna går tillbaka till kunderna, berättar Klitkou och fortsätter: 

– Vår filosofi är att våra kunder bäst känner sin marknad. Vi är ett verktyg för att låta dem bestämma hur de vill lägga upp det, livesända och tjäna pengar. 

Framtiden ser ljus ut

Bolaget har redan flera spännande avtal i Sverige, bland annat med Stockholm Baskets Distriktsförbund, där över 6000 matcher kommer sändas via Streamify. Genom sin IPO planerar dock Streamify att kunna fortsätta expandera, både i Sverige och globalt. Planen är att under 2021 ta steget till England, för att senare även nå USA. 

– Vår tjänst stöder redan alla stora valutor och banksystem, och är egentligen redan färdig för global expansion. Vi kommer nu med hjälp av kapitalet från emissionen att ta steget till England redan under Q1 2021 för att fortsätta växa. Vår målbild är att nå en omsättning om 60 miljoner under 2024, avslutar Klitkou.


Här kan du läsa mer om noteringen.

Fakta om emissionen:

Teckningstid: 9 december 2020 – 23 december 2020
Bolagsvärdering: 19,9 MSEK pre- money
Emissionsbelopp: 24,2 msek före emissionskostnader genom units, varav 12,4 MSEK initialt och ytterligare 9,3 MSEK via teckningsoptioner (efter emissionskostnader). 
Teckningskurs: 30,50 SEK per unit, vilket motsvarar 6,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Varje unit består av fem (5) aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner. 
Teckningsförbindelser: 7,1 MSEK
Noteringsdag: Första dag för handel på Spotlight Stock Market är planerad till 25 januari 2021.

Här kan du läsa mer om hur du tecknar dig inför noteringen.
Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.