Söderberg & Partners är positivt inställda till tillväxtmarknaderna i bolagets senaste strategirapport. “Värderingarna är lägre efter de senaste årens kräftgång”, menar Matthias Gietzelt, som ansvarar för marknads- och aktieanalys på Söderberg & Partners.

Publicerad 1 jun 2016

Strategirapport: Grönt ljus för asiatiska tillväxtmarknader

Fokus på tillväxtmarknader
Det ser ljusare ut för tillväxtmarknader, främst i Asien. Däremot har utsikterna för den japanska börsen försämrats. På räntesidan förväntas företagsobligationer utvecklas väl, och extra väl kan amerikanska high yield-obligationer komma att utvecklas.

Det är några slutsatser från Söderberg & Partners senaste strategirapport, en rapport som tar tempen på de finansiella marknaderna. 
Året har hittills präglats av relativt kraftigt svängande aktiemarknader. På senare tid har den globala aktiemarknaden överlag utvecklats positivt, vilket har medfört högre bolagsvärderingar. 
Enligt Matthias Gietzelt, ansvarig för marknads- och aktieanalys på Söderberg & Partners, är värderingarna i USA och Europa 10-20 procent högre än det historiska genomsnittet. Men trots det ser han positivt på aktiemarknaden som tillgångsklass. 
– Vi anser att värderingen är rimlig. Det beror framför allt på att den direktavkastning som aktier ger är högre än den avkastning som obligationsmarknaden kan leverera, säger Matthias Gietzelt och fortsätter. 
– Dessutom är värderingarna lägre på tillväxtmarknader efter de senaste årens kräftgång. 
Den nordamerikanska aktiemarknaden har orange betyg, ett betyg som bland annat grundas på att uppgången på börsen inte motsvaras av ökad vinstutveckling i börsbolagen. Europa och Sverige har ljusgrönt betyg. 
– Vi ser potential för europeiska och svenska bolag att genomföra ytterligare kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Dessutom anser vi att den makroekonomiska återhämtningen fortsätter. 
Sämre utsikter för Japan 
Matthias Gietzelt och hans analytiker har sänkt utsikterna för den japanska aktiemarknaden från grönt till gult, se diagram. Den nedgraderingen har sin grund i att Japan har problem med att bland annat få bukt med disinflationstrenden (att inflationstakten avtar). Däremot ser han relativt ljust på tillväxtmarknader, framför allt i Asien. Det ser även mer lovande ut för de östeuropeiska aktiemarknaderna som har fått höjt betyg till gult. Uppgraderingen beror framför allt på högre råvaru- och oljepriser. 
Amerikanska high yield-obligationer
Räntemarknaden får som tillgångsklass rött betyg. Men företagsobligationer inom kategorierna investment grade och high yield får grönt betyg. Matthias Gietzelt ser positivt på såväl amerikanska som europeiska företagsobligationer, även om han anser att potentialen är störst för amerikanska high yield-obligationer. Anledningen är att räntorna kan sjunka mest för dem, vilket leder till högre pris på obligationerna. 
– Kreditspreadarna är högre i USA, framför allt för oljerelaterade bolag, och vi tror att de kan sjunka i takt med att oljepriser fortsätter att stabiliseras. Men självfallet finns det risker, till exempel fler betalningsinställelser, som kan sätta käppar i hjulet för en bra utveckling, säger Matthias Gietzelt. 
Alternativa placeringar som hedgefonder, fastigheter och private equity får en positiv rekommendation, det vill säga grönt betyg. Hedgefonder, som utvecklades svagt under inledningen av året, kan gynnas om svängningarna på marknaderna tilltar. 
Tema: Påverkan från låga räntor
Strategirapporten innehåller även ett tema. Denna gång är ämnet ”Påverkan från låga räntor”. En röd tråd i den analysen är den demografiska utvecklingen med en allt äldre befolkning som ska försörjas av allt färre. Denna utveckling leder till en rad utmaningar för framför allt de utvecklade ekonomierna. Enligt Matthias Gietzelt står många länder inför en situation som är mycket lik den som Japan stod inför för för 25 år sedan. 
När det gäller den ekonomiska tillväxten kommer den i bästa fall att vara svag och skuldsättningen planar ut på en hög nivå. Företagens investeringar kommer att avta och istället blir privatkonsumtionen allt viktigare för den ekonomiska tillväxten. Och det kommer politikerna att ta fasta på. 
– Politiker kommer troligen att öka statsskulden för att få stimulera ekonomin. Sammanfattningsvis kan man säga att många länder går mot en situation som präglas av ökad privatkonsumtion och sparande, men lägre investeringar. 
– Det kommer i sin tur att leda till att många företag behöver tänka om, säger Matthias Gietzelt och tar försäkringsbolag som exempel. 
De har ännu inte anpassat sig till det som Matthias Gietzelt beskriver som den ”nya världen”. I en utdragen lågräntemiljö kommer risken i bolagens affärsmodell upp till ytan vilket kan – precis som skett i Japan – leda till finansiella problem och arga pensionärer. 
Läs strategirapporten här