Monyx erbjuder en lösning som gör att du som pensionssparare kan känna dig trygg, berättar företagets vd Johan Wagman.

Publicerad 4 okt 2016

Strategifonderna ger trygghet om turbulensen slår till

Riskstyrd förvaltning ger resultat
Monyx förvaltning har levererat trygghet och konkurrenskraftig avkastning till pensionssparare sedan 2003. Nu firar strategifonderna fem år. Monyx vd Johan Wagman förklarar receptet bakom framgångarna med Monyx förvaltningsmodell.

– Det som är unikt för strategifonderna är fondernas målrisk. Det kan låta lite abstrakt med målrisk, men det är enkelt. När marknaden blir mer eller mindre riskfylld så omallokerar vi åt spararen – förändrar placeringarna i våra fonder – på så sätt behöver kunden själv inte behöver tänka på det eller göra något annat, förklarar Johan Wagman. 
Förenklat uttryckt innebär förvaltningsmodellen att andelen aktier i strategifonderna ökas när börsen går bra, och på motsvarande sätt minskas andelen aktier när börsen går sämre. Naturligtvis kan inte någon, inte heller Monyx veta när det sker, så vi mäter risken i form av börsens svängningar och de tenderar att öka när börserna går lite sämre.  
Monyx erbjuder ett alternativ för alla utifrån vald risknivå  
För pensionssparare som har förmånen att ha tillgång till fristående finansiella rådgivare, innebär det att Monyx – från den stund som man i rådgivningsmötet gemensamt med sin rådgivare, identifierat vilken risknivå som är lämplig utifrån var och ens förutsättningar – erbjuder ett förvaltningsalternativ som gör det möjligt att sedan överlämna besluten till Monyx i både upp- och nedgång. 
– Det gör att du som pensionssparare kan känna dig trygg fram till nästa rådgivningstillfälle, även om din rådgivare skulle gå på föräldraledighet eller byta jobb, fortsätter Johan Wagman. Vi håller rätt nivå på den risk du valt. 
Stabil avkastning på 4-11 procent per år under femårsperioden
Monyx fem strategifonder har både levererat en stabil avkastning – på mellan fyra och elva procent i snitt per år – och hållit sig nära sin målrisk under hela den gångna femårsperioden.
Poängen med strategifonderna är därmed inte att de i alla lägen visar bäst avkastning, utan att de konsekvent håller en bestämd risk som både pensionssparare och rådgivare kan känna sig bekväma med. 
– Jag kan personligen, och teoretiskt, tycka att fler borde vara modigare vid börsnedgångar. De pågår kortare perioder, med skarpa fall, medan uppgångar oftast varar under längre perioder. Problemet är att det är väldigt svårt att tajma. Många sparare går ur börsen när det går ner och vågar sedan inte gå in igen utan väntar och väntar på rätt tillfälle. Relativt sent går dessa personer sedan in på börsen igen och tar risk och då kanske det blir en krasch kort därefter. Det är det svåra med kapitalförvaltning. Det svåra är att tajma börsen, det är en utmaning för en vanlig sparare liksom en erfaren förvaltare. Men vet man vilken risk man vill ta över tid, då kan vi säkerställa att du ligger rätt med våra modeller, säger Johan Wagman.  
För låg risknivå straffar sig genom lägre avkastning
Svårbemästrade valsituationer kan i värsta fall spä på tidigare osäkerhet. Det är en av förklaringarna till att många sparare väljer att ha en relativt låg risknivå, vilket innebär att de uppnår trygghet till priset av en relativt sämre avkastning.  
Av de personer som pensionssparar hos Monyx ligger dock merparten i fonder på en lämplig risknivå enligt Johan Wagman. Johan Wagman är också noggrann med att påpeka att dessa personer sannolikt hade haft en betydligt lägre risknivå om de inte haft förmånen att ha tillgång till fristående rådgivning, vilket är den vanligaste vägen för potentiella kunder att hitta fram till Monyx. 
Vilken risk man är beredd att ta är enda frågan hos Monyx
Monyx affärsidé är alltså att det bara ska finnas en enda fråga som personer som inte själva vill vara aktiva i sitt sparande ska behöva ställa sig; vilken risk är man beredd att ta?  
 

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.