Publicerad 7 jan 2016

Stramare penningpolitik bra för börserna

Högre ränta, högre aktiekurser
De initiala reaktionerna på den amerikanska räntehöjningen i december blev stigande aktiekurser i både USA och Europa. Detta tillhör faktiskt det vanliga, och om tidigare trender håller i sig så kan vi förvänta oss stigande aktiekurser det kommande året.

Beskedet från den amerikanska centralbanken Federal Reserve i mitten av december att riktkursen för bankens styrränta höjs med 0,25 procentenheter mottogs positivt på de flesta av världens aktiemarknader. I både USA och Europa steg kurserna efter räntehöjningen.

Feds beslut att höja räntan var visserligen väntat, men penningpolitiska åtstramningar brukar i regel ses som negativt för aktieplaceringar. Därför väckte marknadsreaktionerna viss förvåning bland somliga bedömare. Inte minst som beslutet i december av allt att döma var början på en period av återkommande räntehöjningar från Fed. Men att börser reagerar positivt på räntehöjningar tillhör faktiskt det normala.

Kapitalförvaltaren Schroders analysteam har studerat hur aktiemarknaderna har utvecklats under ett år efter det att centralbankerna i USA respektive Europa/EU lagt om penningpolitiken och inlett en period – kort eller lång – med en allt stramare penningpolitik. Resultatet kan i det aktuella läget ses som uppmuntrande för placerare på aktiemarknaden.

När den amerikanska centralbanken har lagt om penningpolitiken och höjt räntan har den inhemska aktiemarknaden haft en positiv trend i ett år fem gånger av sju sedan slutet av 1970-talet. Den genomsnittliga uppgången ligger på 3,4 procent året efter räntehöjningen (United States Datastream Market Index). Senaste gången Fed lade om penningpolitiken mot en mer åtstramande inriktning – juni 2004 – steg aktiekurserna med 7,6 procent de följande 12 månaderna.

Denna trend tycks också gälla för euroområdet. Under det första året efter det att den europeiska centralbanken (ECB) börjat höja räntan har aktiekurserna stigit med i genomsnitt 11,7 procent (MSCI EMU Index). Underlaget är här visserligen något mer begränsat. Börserna har stigit när ECB inlett en räntehöjningsperiod två gånger av tre sedan 1999. 

Allra mest positivt inställd till högre räntor tycks den brittiska aktiemarknaden vara. Här har börsen (United Kingdom Datastream Market Index) stigit nio gånger av nio när centralbanken lagt om penningpolitiken och stramat åt. Den genomsnittliga uppgången ligger på inte mindre än 17,9 procent.