“Både USD/SEK och EUR/SEK är mycket relevanta valutapar för svenska investerare”, säger Niklas Ekmark, Sales Manager, Global Financial Institutions på Danske Invest.

Publicerad 1 apr 2016

Stort intresse för valutafonder med exponering mot USD och EUR

Valutafonder lockar investerare
Enkel valutaexponering mot USD respektive EUR gentemot SEK med daglig handel efterfrågas av allt fler privatpersoner som vill sprida riskerna i sin portfölj. Det har gjort Danske Invests två nya valutafonder till en stor framgång sedan de lanserades i höstas.

Danske Invest arbetar ständigt med att kunna erbjuda nya, innovativa produkter som samtidigt är enkla att både förstå och handla med. Det gjorde bolaget till en naturlig part att vända sig till när en stor svensk aktör inom fondsparande märkte av en växande efterfrågan på prisvärda, dagligt handlade fonder med valutaexponering mot euro respektive dollar utan courtageavgifter från sina kunder. 
Slutresultatet av samarbetet blev fonderna Danske Invest Select Euro och Danske Invest Select US Dollar, och gensvaret har varit mycket positivt från kunderna.
– Vi har sett ett brett och positivt gensvar för dessa produkter från ett antal olika försäljningskanaler och digitala plattformar. Kunderna är vana vid hur fonder fungerar och uppskattar att kunna lägga till en valutaexponering i sin portfölj med samma enkelhet som en aktie- eller räntefond, säger Niklas Ekmark, Sales Manager, Global Financial Institutions på Danske Invest.
Ren exponering med daglig handel
För att uppnå en så ren exponering mot valutorna som möjligt investerar fonderna i framför allt statsskuldväxlar som är denominerade i de aktuella valutorna, men även obligationer med maximalt 12 månaders löptid. Det gör att fonderna kan minimera ränte- och kreditrisken vilket innebär att deras kursutveckling förväntas motsvara förändringen för valutaparen USD/SEK respektive EUR/SEK utan nämnvärda avvikelser.
Niklas Ekmark menar att allt fler privatpersoner förstår vikten av att ta hänsyn till valutor i sin portfölj, och att det därför blivit ett naturligt tillgångsslag att titta närmare på för de som går bortom enbart aktie- och ränteinvesteringar.
– De flesta kunder känner till att deras aktiefonder i Europa och USA har en valutaexponering, och då kan de här fonderna vara ett sätt att hantera detta. Eller så har de en bestämd uppfattning om hur de tror att de olika valutaparen kommer att utvecklas. De scenarier och behov som dessa fonder kan användas för varierar således stort, och det märks tydligt när vi pratar med finansiella rådgivare och deras kunder.
Störst intresse för USD/SEK för närvarande
Det finns ett stort antal olika faktorer som påverkar valutakurserna, men en av de viktigaste är hur centralbankerna i olika regioner och länder agerar. Danske Invests chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen menar att divergensen mellan USA och EU (som har stort inflytande på Sverige) kan leda till en fortsatt dollarförstärkning framöver.
– Den amerikanska centralbanken Feds ledamöter har den senaste tiden indikerat att det kanske bara blir två räntehöjningar i USA i år, och ECB och Riksbanken förväntas inte gå så mycket lägre. Men i ett lite längre perspektiv upp till 18 månader kommer USA troligtvis att fortsätta höja räntan samtidigt som Europa väntas fortsätta med stimulanser, och det gör att det finns möjlighet till en viss ytterligare dollarförstärkning framöver, berättar han. 
Just dollarvarianten av Danske Invests valutafonder är också den som Niklas Ekmark märkt av störst intresse kring på sistone. 
– Både USD/SEK och EUR/SEK är mycket relevanta valutapar för svenska investerare, men det är möjligt att tron på en starkare dollar i och med att deras centralbank ligger före oss i Europa gör att detta valutapar bedöms vara mer intressant i dagsläget.
Samtidigt poängterar han att det kan vara en god idé att prata med en finansiell rådgivare innan man börjar handla med valutafonder för att säkerställa en god balans i hela sin portfölj.
– Som alltid när det gäller investeringar är det viktigt med ett sunt helhetstänkande kombinerat med en risknivå som man känner sig bekväm med. Att sprida riskerna mellan olika tillgångsslag är generellt sett en god strategi, men det gäller att göra det på ett smart sätt så att de samverkar med varandra, säger Niklas Ekmark.
Mer information om Danske Invest Select Euro och Danske Invest Select US Dollar finns att tillgå på Danske Invests hemsida, www.danskeinvest.se eller via de olika plattformar där fonderna finns tillgängliga. Som alltid när det gäller finansiella investeringar är inte historisk avkastning någon garanti för framtida avkastning, och en investerings värde kan både öka och minska i värde.