Publicerad 1 apr 2015

Stort intresse för A1M Pharmas nyemission


Läkemedelsbolaget A1M Pharma utvecklar unika behandlingsmetoder mot havandeskapsförgiftning och njurskador. Forskningen är baserad på ett kroppseget protein. Under april genomför bolaget en nyemission i syfte att möjliggöra en fortsatt hög utvecklingstakt i forskningsarbetet. Läkemedlet har potential att reducera sjukdomskostnader med miljardbelopp enbart i Europa och USA.

Om en gravid mamma drabbas av havandeskapsförgiftning hotas både hennes och fostrets liv. Idag finns inget botemedel, det enda alternativet är att avbryta graviditeten vilket innebär stora risker både för modern och det ofödda barnet.

Havandeskapsförgiftning är en av de medicinska gåtor som läkemedelsbolaget A1M Pharma från Lund nu kan vara på väg att lösa. Detta som en följd av mer än 30 års forskning om det kroppsegna proteinet A1M och nya insikter om hur sjukdomen utvecklas. 

Lidandet är stort. Globalt drabbas mer än 8,5 miljoner kvinnor varje år av havandeskapsförgiftning och minst 75 000 mammor samt över 500 000 foster dör av sjukdomen. 

Allt närmare kliniska prövningar

A1M Pharmas vd Tomas Eriksson förklarar att läkemedelsbolaget prekliniska utveckling går enligt plan och de första försöken på människor väntas ske inom 1-2 år.  

– När det gäller läkemedel för behandlingen av sjukdomen är tidsramen istället på mellan fem till sju år, säger Tomas Eriksson.

 

A1M Pharma har samtidigt fokus på njurskador, ett område som forskningsmässigt ligger nära havandeskapsförgiftning.

  

– Njurskador är svårbehandlade idag. Inom området tror jag att vi med vårt protein kan ha en behandling framtagen även där inom fem till sju år. Lyckas vi med detta kommer genomslaget att bli stort i en rad länder, förklarar vd Tomas Eriksson.

Stor global marknad

A1M Pharma är så pass långt fram i sin forskning att de inom kort kommer att ta det avgörande steget att testa proteinet på människor. 

Det är dock svårt att göra en exakt värdering av marknaden för botemedel mot havandeskapsförgiftning. Anledningen är att det idag inte finns någon fungerande behandling annat än att förlösa mamman.

 

 – Vi vet att det globala behovet av nya diagnostik- och behandlingsmetoder inom havandeskapsförgiftning är mycket stort. Fler än åtta miljoner kvinnor drabbas årligen. Marknaden för njurskador är också betydande. Bara i USA uppgår den till 6,3 miljarder USD, säger vd Tomas Eriksson. 

Bolagets utveckling

Historien om läkemedelsbolaget A1M Pharma startade redan 1974 när Bo Åkerström, idag professor vid Lunds universitet, började studera det kroppsegna proteinet A1M. Hans förenklade beskrivning av vad proteinet gör är att det A1M (Alfa-1-mikroglobulin) kan liknas vid ett sopkärl som fångar upp och oskadliggör giftiga ämnen i kroppen, bland annat sådana som läcker ut ur trasiga celler och orsakar inflammation och skador på omgivande vävnader. Om det inte finns tillräckligt av proteinet skadas både celler och vävnader.

A1M Pharma bildades 2008 tillsammans med ett annat forskarlag lett av Stefan Hansson som är professor vid Skånes universitetssjukhus som ligger bakom den nya diagnostikmetoden för havandeskapsförgiftning. Bolaget är listat på Aktietorget sedan april 2013. 

  

Emissionserbjudande för nya och befintliga aktieägare

För att kunna upprätthålla en fortsatt hög utvecklingstakt genomför A1M Pharma en nyemission med teckningsperiod 15-29 april. En fulltecknad emission tillför bolaget initialt 29 MSEK, med möjlighet till ytterligare tillskott på 15,8 MSEK via teckningsoptioner. A1M Pharma har redan erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om cirka 88 procent av emissionsvolymen. Erbjudandet riktar sig till både befintliga och nya aktieägare.

 – Det här teckningserbjudandet gör det möjligt att konkret bidra till vårt arbete med att ta fram behandlingar för sjukdomstillstånd med stora medicinska behov som drabbar människor över hela världen. Bolagets aktie har dessutom en stor kurspotential om vi lyckas nå uppsatta och framtida milstolpar på vägen mot marknadslansering av våra produkter.

 

 – Vi har även flera ytterligare indikationer som vi håller på att utvärdera. I takt med att vi breddar projektportföljen kan vi öka bolagets värde betydligt på sikt, avslutar Tomas Eriksson.

Intresset för nyemissionen är stort. Sedan emissionen offentliggjordes har drygt  20 000 besökare varit inne på bolagets webbplats för emissionen.

 

  • Emissionen i korthet  
  • Teckningstid: 15 april – 29 april 2015
  • Teckningskurs: 5,50 kr per aktie
  • Emissionsvolym: 29 MSEK + möjlighet till ytterligare 15,8 MSEK via teckningsoptioner.
  • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Emissionen är garanterad upp till cirka 88 procent av emissionsvolymen. 
  • Övrigt: Läs mer och beställ prospektet på www.irportalen.se/a1m
  •