Kobus Paulsen, grundare av, och styrelseledamot i, Cognosec. Bolaget planerar en notering på First North.

Publicerad 2 jun 2015

Storbritanniens före detta inrikesminister siktar på First North


Internetrelaterad brottslighet är ett växande problem. Myndigheter världen arbetar intensivt med att förbättra säkerheten, enligt Lars Nicander, chef för centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan. Cybersäkerhetsföretaget Cognosec, som planerar en notering på First North, hjälper företag och organisationer världen över heltäckande säkerhetslösningar som förhindrar cyberbrott.

– Mörkertalet för cyberbrott är mycket stort. Många företag väljer att inte anmäla cyberbrott eftersom det kan leda till omfattande bad will. Men cyberbrott är ett utbrett problem som företag och myndigheter måste hantera ännu bättre, berättar Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan och fortsätter:

– IT-säkerhetsföretaget McAfee uppskattade 2014 att cyberbrott orsakar företagen kostnader på i storleksordningen 445 miljarder dollar per år. Även den offentliga sektorn drabbas, säger han. 

Brottslighet med kopplingar till stater

Cyberbrottsligheten är välorganiserad. Enligt Lars Nicander har delar av cyberbrottsligheten förbindelser med stater. 

– Uppgifter tyder att både den ryska och kinesiska underrättelsetjänsten har kopplingar till kriminella närverk som sysslar med cyberbrott, säger Lars Nicander och hänvisar bland annat till en rapport, ”Cyber threats to the nordic region” som är framtagen av företaget Fire-Eye. 

Lars Nicander berättar att relativt många företag är aningslösa om problemets omfattning. Dessutom har företag omfattande brister i sitt säkerhetsarbete. 

– Den ökade användningen av outsourcing och molntjänster är bara två exempel på faktorer som har medfört att riskbilden har ökat. Dessutom finns det omfattande säkerhetsluckor i företagens interna arbete med cybersäkerhet, berättar Lars Nicander.

Enligt Lars Nicander bör företag ha en tydlig organisation som kan hantera cybersäkerhet, vilket Försvarshögskolans utbildning Chief Information Assurance Officer tar upp. 

– Det är centralt att det finns en person nära ledningen som har helhetsansvaret för bolaget informationssäkerhet. Tyvärr blir denna fråga ofta en restpost hos många företag. 

Säkerhetsbrister hos globalt energibolag

Enligt Fire-Eyes rapport utgör statsstödda attacker den största risken för företag och stater. Rapporten pekar ut följande branscher som särskilt utsatta: energisektorn, flygindustrin, hälsovård och läkemedelsindustrin och sjöfart. 

På cybersäkerhetsföretaget Cognosec är man väl medveten om vilka utmaningar som företag står inför. Cognosec, som planerar en notering på First North, hjälper globala företag med lösningar kring cybersäkerhet. I bolagets styrelse sitter David Blunkett, före detta inrikesminister i Labourregeringen 2001-2004.

– Som styrelseledamot och rådgivare tillför David Blunkett mycket kompetens till Cognosecs utveckling, säger Kobus Paulsen, grundare av, och styrelseledamot i, Cognosec.

Som Inrikesminister var David Blunkett ansvarig för MI5, som bland annat arbetar med att förebygga grov brottslighet som spioneri, terrorism och sabotage. 

Att företag verksamma inom energisektorn löper ökad risk att drabbas av cyberbrott har Cognosec erfarenhet av. För en tid sedan blev Cognosec kontaktad av ledningen för ett globalt energibolag. 

– Cognosecs uppgift var att genomföra en grundlig säkerhetsanalys. I vårt mandat låg att vi fick fria händer att agera för att se om det fanns säkerhetsluckor, berättar David Blunkett och fortsätter: 

– Våra medarbetare kom över affärs- och systemkritisk information. Bland annat kunde de styra bolagets energianläggningar runt om i världen. 

Energibolaget är ett bra exempel på hur Cognosecs kundrelationer utvecklas, enligt David Blunkett. Kundrelationerna, som är konfidentiella, inleds ofta med ett uppdrag från företagets ledning, ett uppdrag som sedan växer i omfattning och ofta leder till avtal som spänner över flera år.

Läs intervju med bolagets grundare Kobus Paulsen här