Rootfruit Scandinavia har på kort tid blivit en av de ledande svenska tillverkarna av premiumchips. Vd Hans Jacobsson visar upp delar av bolagets sortiment tillsammans med produktchefen Hanna Åhsberg.

Publicerad 16 jun 2016

Stor svensk chipstillverkare ska bli större

“Chips är en volymbransch”
Efter en snabb uppgång i försäljningen tar nu den svenska chipstillverkaren Rootfruit Scandinavia in nytt kapital för att öka produktionskapaciteten. Det långsiktiga målet är klart: Rootfruit ska bli Sveriges ledande producent av premiumchips. Redan i slutet av 2016 räknar ledningen med att verksamheten ska gå med vinst.

Under hela förra året ökade Rootfruit Scandinavia, vars aktie är noterad på Aktietorget, försäljningen av sina närproducerade chips med 55 procent. Stora återinvesteringar i produktion och marknadsföring har gjort att bolaget hittills inte gått med plus. Men i slutet av innevarande år är förväntningarna att bolagets ska ha ett positivt kassaflöde.
– Det här är en volymbransch. Genom att få upp omsättningen ska vi också få upp resultatet, säger Rootfruits vd Hans Jacobsson. 
– Det är därför vi nu ska öka vår produktionskapacitet, fortsätter han. 
Rootfruit har sedan starten 2007 skaffat sig en etablerad position på den svenska chipsmarknaden. Inom produktsegmentet premiumchips, det vill säga chips som är grytkokade och därmed antas ha en betydligt högre kvalitet än ”vanligt” chips, är bolaget Sveriges fjärde största producent med en marknadsandel på cirka 15 procent. Inom det specifika segmentet rotfruktschips är bolaget marknadsledande med en andel på 45 procent.
– Vi använder bara närodlad potatis och rotfrukter i våra chips. Och det märks på kvaliteten, säger Rootfruits produktchef Hanna Åhsberg, som en förklaring till den positiva försäljningsutvecklingen.      
Rootfruit säljer sina chips under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Rootfruit har olika rotfrukter som ingredienser, vilket ger ett variationsrikt utbud. Gårdschipsen görs på potatis som odlats lokalt på gårdar i Halland. Rapsoljan är från Karlshamn i Blekinge och kryddorna levereras från olika svenska leverantörer. (Rootfruit har sin tillverkning i Laholm).   
Att bolaget har tecknat avtal med samtliga större återförsäljare av dagligvaror har varit en starkt bidragande orsak till utvecklingen, och är också i sig ett tecken på en stark efterfrågan på Rootfruits produkter.
Rootfruit siktar på att bli marknadsledande
För att göra möjliggöra den nödvändiga produktionsökningen genomför Rootfruit nu en nyemission på 6,5 miljoner kronor. Huvuddelen av emissionslikviden ska användas till att bygga ut produktionsanläggningen. 
– Men vi ska också öka våra marknadsföringsinsatser, säger Hans Jacobsson, som menar att målet är att gå från att vara Sveriges fjärde största producent av premiumchips till att bli den största.
– Dessutom ska vi investera i marknadsföring och sälj i de andra nordiska länderna, fortsätter han.
Rootfruit har redan i dag försäljning i övriga Norden, och ökningspotentialen bedöms som mycket stor. 
– I nästa steg kommer en satsning på andra europeiska länder, säger Jacobsson.
På fem års sikt är bolagets mål en omsättning på mellan 80 och 100 miljoner kronor per år. Under helåret 2015 uppgick omsättningen till närmare 30 miljoner kronor.   
Hans Jacobsson anser inte att målsättningen på något sätt är överoptimistisk.
– Såväl ledning som styrelse i Rootfruit består av personer som har lång erfarenhet från dagligvaruhandeln. Vi kan branschen, poängterar han, och påpekar att försäljningen har fortsatt att öka under 2016.
Värdet av den svenska chipsmarknaden uppskattas till 1,6 miljarder kronor, varav premiumchipsmarknaden står för 300 miljoner kronor. 
  • Emissionen – Rootfruit Scandinavia
  • Teckningsperiod: 13 juni – 28 juni 2016
  • Emissionsvolym: 6, 56 mkr (874 916 aktier)
  • Teckningskurs: 7,50 SEK
  • Tidigare aktieägare har företrädesrätt där sex (6) aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Rootfruits aktie är noterad på Aktietorget.
  • Bolagsvärdering (pre-money): c.a. 45 mkr 
  • Ladda ner memorandum här.