nyemission peckas naturodlingar miljövänligt hållbart

Publicerad 1 december 2020

Stor potential när livsmedelsproducenten blir systemleverantör


Livsmedelsproducenten Peckas Naturodlingar ser ökad efterfrågan på närodlade och hållbart producerade livsmedel. Nu växlar bolaget upp för att leverera fullskaliga produktionssystem till livsmedelsbutiker. Systemet som bygger på bolagets smarta kretsloppsteknik är både eftertraktad och mycket skalbar, vilket ger dem stora möjligheter för återkommande intäkter. Dessutom leder det till mer hållbart närodlade livsmedel i butikerna. Bolaget genomför nu en offensiv nyemission med syfte att accelerera omställningen till att bli en fullskalig systemleverantör.  

Framtidens livsmedelsproduktion är här och Peckas Naturodlingar har en utmärkt position. Deras välkända grönsaker och fisk säljs redan över hela Sverige, men nu ska också systemen för den hållbara produktionen säljas till butiker. 

– Att sälja produktionssystem för livsmedel i den här storleken är någonting helt nytt. Vi ser en väldigt stor adresserbar marknad och jag är övertygad om att detta kommer bli en revolution inom livsmedelsproduktion, konstaterar Mattias Gemborg, vd för Peckas Naturodlingar. 

Läs mer om hur du investerar i emissionen här!

Systemleverantör för närodling

Sedan tidigare säljer Peckas Naturodlingar hållbara kretsloppsodlade tomater och regnbågslax från sin högteknologiska anläggning i härnösand. När de nu byter fot och tar steget från livsmedelsproducent till systemleverantör flyttas fokus mot mer närodlade livsmedel. 

– Anläggningen i Härnösand kommer nu att bli mer av en testanläggning och ett utvecklingscenter för vår teknik, där det som produceras här i första hand ska säljas lokalt. Samtidigt ska livsmedelsbutiker i övriga Sverige med hjälp av våra system kunna odla hållbara grödor och fisk så lokalt som möjligt. Därav blir vi en systemleverantör till livsmedelsaffärer och andra potentiella aktörer, berättar Gemborg. 

Avancerad teknologi

Bolaget ser stora fördelar med den nya inriktningen. Genom de egenutvecklade systemen Peckas Compact och PICS kommer livsmedelsaffärer ha möjlighet att producera egna hållbart odlade varor i nära anslutning till affären. Peckas Compact är det teknologiska systemet för en odlingsanläggning medan PICS är ett smart styrsystem baserat på artificiell intelligens (AI) och machine learning.

PICS kommer hjälpa till att hålla den delikata balansen som krävs för framgångsrik akvaponi, men också ge bolaget möjligheten att övervaka och distansstyra delar av Peckas Compact. 

– Samtidigt som Peckas Compact är en engångsaffär av stor karaktär för Peckas Naturodlingar, så kommer licensintäkter från PICS tillsammans med support och royalty stå för den långsiktiga lönsamheten, berättar Gemborg.

Potentialen för de butiker som installerar odlingssytemet Peckas Compact och det tillhörande styrsystemet PICS är stor. Produktionen förväntas uppgå till hela 100 ton grönsaker och 10 ton fisk om året, vilket motsvarar omkring 30 procent av en typisk stormarknads försäljning av de tilltänkta varorna. 

 – Detta sätt att producera livsmedel på är otroligt miljövänligt ur alla perspektiv, från frö till bordet. Allt går cirkulärt genom akvaponi och skapar minimala utsläpp. Konceptet är att butikerna ska kunna skörda dagligen och sedan sälja produkterna inom några timmar. Kvalitén på varorna blir då otroligt bra och väldigt hållbara ur ett miljöperspektiv, förklarar Gemborg.

 Peckas Akvaponi 

Odlingsanläggningen består av en fiskbassäng och ett växthus. Foder tillförs till fisken.

Det näringsrika vattnet från fisken leds över till en grusbädd med tomatplantor.

Tomaterna tar upp näringen samtidigt som bakterier i grusbädden renar vattnet.

Det renade vattnet syresätts och återförs till fisken.

Det sker inga utsläpp av avloppsvatten. Däremot dunstar en del samt att växterna tar upp vatten. Totalt sett behöver ytterst lite vatten tillföras systemet.

PICS övervakar den delikata balansen för bästa produktion

Stort intresse för Peckas Compact

Sedan Peckas Naturodlingar offentliggjorde att systemet Peckas Compact kommer finnas till försäljning har intresset varit stort. Bland annat har ett tiotal potentiella kunder signalerat intresse, och en avsiktsförklaring med en kund i Östersund har redan tecknats. En förstudie görs nu för att utvärdera markförutsättningar och andra aspekter för installationen enligt avsiktsförklaringen.  

– Vi ser väldigt stora möjligheter för våra system. Det fina är att det är en väldigt skalbar produkt med långsiktiga intäkter. Vi kommer både att sälja systemen, vilket i sig är en engångsaffär, men sedan kommer vi även att ha löpande avtal med utbildning, support och royalty från systemen, förklarar Gemborg och fortsätter: 

– Med både Peckas Compact och PICS blir akvaponi, som normalt är ganska komplicerat, enkelt. Köparen av ett system behöver ingen specifik kunskap eller bakgrund, den står vi för. 

Den kapitalanskaffning Peckas Naturodlingar just nu genomför syftar främst till att genomföra skiftet från producent till systemleverantör samt få till stånd försäljningen av ett första system, men bolaget jobbar även kontinuerligt med produktförbättringar och utveckling. För närvarande arbetar man med att utveckla produktsortimentet som kan odlas med Peckas Compact till att innehålla fler sorters grödor och fler fiskar. 

Läs mer om hur du investerar i den pågående emissionen här!


Om emissionen

Emissionsbelopp ca 26.5 MSEK
Teckningskurs: 7,50 SEK
Teckningstid: 1-15 december 2020

Prospektet finns att läsa på www.peckas.se/invest/emission/



Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.