NeuroVives läkemedelskandidat CicloMulsion befinner sig nu mycket nära marknaden.

Publicerad 3 jan 2014

Stockpickers analys: NeuroVive närmar sig mållinjen


Under åren har det satsats mångmiljardbelopp i jakten på att hitta läkemedel som skyddar nervcellerna i hjärnan. Forskningen har varit framgångsrik i tidig fas, men när större kliniska studier genomförts på människa har projekten ofta fallerat. Ett Lundabolag kan av en slump ha hittat lösningen – läkemedel som potentiellt kan behandla allvarliga skallskador, stroke och akuta hjärtbesvär. Höjer vi blicken skymtar även potentialen att i framtiden kunna lindra neurologiska obotliga diagnoser som ALS, Parkinson och Alzheimers.

NeuroVives längst framskridna läkemedelskandidat, CicloMulsion som är inriktad på behandling av reperfusionsskada vid hjärtinfarkt, närmar sig nu mållinjen av en europeisk extern fas III-studie. Studien är
sponsrad och utförd på initiativ av ett franskt universitetssjukhus i Lyon och
hade i början av september rekryterat över 872 av studiens totalt 972
patienter. Det innebär att en potentiell marknadslansering kan vara möjlig redan under 2016. Härutöver har bolaget flera spännande läkemedelskandidater i projektportföljen – samtliga adresserar stora medicinska behov.

 

Nyemission ger finansiell styrka

Den 13 december godkände en extra bolagsstämma genomförandet
av två nyemissioner i NeuroVive. Vid fullteckning kommer NeuroVive att
tillföras ca 111 Mkr varav 35 Mkr tillkommer från den riktade emissionen.
Därutöver finns en övertilldelningsoption som kan inbringa ytterligare ca 10
Mkr. Kapitalinjektionen kommer att vara välbehövlig till fortsatt
läkemedelsutveckling, kliniska studier och marknadsförberedande aktiviteter för
i första hand CicloMulsion. NeuroVive som tidigare haft få institutionella
placerare representerade på ägarlistan får nu intressanta tillskott i form av
bland annat Andra AP-fonden och läkemedelsfonden Rhenman & Partners. Därutöver
investerar en av Sihuan Pharmaceuticals grundare i bolaget. Teckningskursen är
satt till 14 kronor och beloppet i företrädesemissionen är garanterad till ca
65 procent varför risken är låg att emissionen skall misslyckas.

 

Stockpicker bedömer

Ur ett aktieägarperspektiv kännetecknas forskningsbolag av
två ytterligheter – extrem risk och betydande avkastningspotential. NeuroVive
Pharmaceutical utgör inte något direkt undantag. Det som lockar är forskningsframstegen som gjorts – att cyklosporinbaserade läkemedel kan vara svaret
på gåtan och nyckeln till en miljardmarknad inom flera indikationer. På kort
sikt är också projektrisken låg eftersom det kommer dröja något år innan resultatet av fas III-studien för CicloMulsion utannonseras.
Dessutom räknar Stockpicker med att emissionerna lyckas och att NeuroVive
kommer att vara välkapitaliserat framöver

 

Blickar vi framåt mot 2017 kan NeuroVive sitta med begynnande intäkter från CicloMulsion-försäljningen i
Europa och närma sig ett marknadsgodkännande för samma substans i Kina alternativt inom fler marknader. Ytterligare en läkemedelskandidat, NeuroSTAT, kan befinna sig i en global fas
III-studie. Dessutom kan då prekliniska substanser klättrat vidare till
kliniska fas II-prövningar, däribland den högintressanta läkemedelskandidaten
NVP018/BC556 för hepatit C. Ställer Stockpicker dagens börsvärde på ca 330 Mkr i
relation till detta ser analytikerna en stor potentiell värdeutväxling framöver.

Emissionen kan bli en bra affär för investerare

När väl nyemissionerna är i
hamn och den finansiella osäkerheten har skingrats ser Stockpickers analytiker förutsättningar för en positiv kursutveckling. Dessutom bedöms det som mycket positivt att en välrenommerad
läkemedelsfond som Rhenman & Partners, som tidigare topprankats bland alla
globala hedgefonder, valt att investera i bolaget tillsammans med bland annat
Sihuan Pharmaceuticals grundare.

Sammanfattningsvis anser Stockpickers analytiker att NeuroVive Pharmaceutical är köpvärd. Analytikerna bedömer det också som en bra affär
att teckna aktier i emissionen där det redan under teckningsperioden som börjar
13 januari kan dyka upp godbitar då det i allmänhet brukar vara en period då
börsbolagen släpper lockbeten.

 

Läs hela analysen 

Läs mer om emissionen