Thomas Brodin som förvaltar Cliens Sverige Fokus tar emot priset för bästa Sverigefond.

Publicerad 14 mar 2017

Stjärnförvaltarens bästa aktietips

Prisbelönad förvaltare tipsar om aktier
Morningstar har korat fonden Cliens Sverige Fokus till bästa Sverigefond. Fondens förvaltare Thomas Brodin berättar om var möjligheterna finns och om receptet bakom framgången.

Cliens Sverige Fokus har under flera år legat i toppskiktet bland Sverigefonder som placerar i främst stora bolag. Den 13 mars korade Morningstar fonden till årets bästa Sverigefond

– Konkurrensen bland Sverigefonder är minst sagt tuff och vi ser priset som ett kvitto på att vår strategi fungerar över tid, säger fondens förvaltare Thomas Brodin. 
Drygt 33 procentenheter bättre än index
Thomas Brodin tog över förvaltningen av fonden den 1 december 2013. Sedan dess har den stigit med 83 procent, vilket är hela 33 procentenheter bättre än jämförelseindex. Fonden har en koncentrerad portfölj med 20-25 innehav, den har hög riskjusterad avkastning och – inte minst – den smygförvaltas inte efter index. 
– Jag placerar i de företag som jag tror på och som jag förstår. Under 2016 bidrog till exempel Volvo, Sandvik och Swedbank, till den goda avkastningen. 
– För att få bra avkastning måste man undvika dåliga aktier. Att vi helt och hållet valde bort till exempel Ericsson och Telia var bra beslut. 
Starkare konjunktur öppnar för möjligheter
Thomas Brodin tror att konjunkturen växer sig allt starkare framöver och att det leder till att börsbolagen kan öka sin lönsamhet. 
– Jag förväntar mig att analytikerna kommer att skruva upp sina vinstprognoser för framför allt cykliska bolag, berättar Brodin. 
Thomas Brodin är en utpräglad stock picker och att investera brett i en sektor ingår inte i strategin. I skrivande stund har fonden 50 procent placerat i cykliskt och 50 procent i andra bolag som kan leverera vinsttillväxt oavsett konjunktur. 
Tre aktier att hålla ögonen på 
SCA, Volvo och Investor är exempel på tre aktier som han bedömer kommer att gå bra. Thomas Brodin berättar att han köpte SCA redan i januari 2016 på låga kursnivåer, när i princip ingen annan ville köpa aktien. Han anser även att SCA:s uppdelning i två bolag ännu inte har visat sig i kursen fullt ut. Och trots att Volvo har stigit mycket har aktien mer att ge. 
– Volvo är fortfarande börsens billigaste verkstadsbolag, vilket är oförtjänt, säger han. 
Thomas Brodin berättar att Volvo lyckats förbättra sina marginaler rejält och att bolaget nu har en stark balansräkning, vilket Volvo inte haft historiskt. 
Investors rabatt alltför stor
Investor substansrabatt är på nästan 25 procent, vilket är betydligt högre än andra investmentbolag. 
– Substansrabatten kommer att minska väsentligt. Investor är välskött och när bolaget senare i vår börjar redovisa marknadsvärden på sina onoterade innehav kommer det att visa sig i aktiekursen, slår Thomas Brodin fast. 
Prisbelönt förvaltare 
Cliens Sverige Fokus förvaltas således efter en fundamental analys, en analys som sedan ligger till grund för en portfölj med relativt få aktier. Thomas Brodin har en lång karriär bakom sig, bland annat som analyschef på Erik Penser och analytiker på Citigroup. Han har fått pris två gånger som Europas främsta analytiker, alla kategorier, av institutionella investerare. 
Period: 2013-12-01 – 2017-03-10, avkastningen är beräknad efter att samtliga avgifter är betalade.
  • Fakta: Morningstars motivering
  • “Med hjälp av en koncentrerad portfölj och framgångsrika val av svenska storbolag har Cliens Sverige Fokus stadigt varit i den bästa tredjedelen av Sverigefonder de senaste fyra åren”. 
  • Fakta: Cliens Sverige Fokus 
  • Cliens Sverige Fokus är en aktivt förvaltad fond med huvudsaklig inriktning på den svenska aktiemarknaden. Fonden är en specialfond, vilket bland annat innebär att den har en mer koncentrerad portfölj än traditionella fonder. Riktmärket är 20-25 innehav. Läs mer om fonden här.