Publicerad 1 dec 2016

Stjärnförvaltaren: ”Vi är riktiga aktienördar”

Hittar rätt storbolagsaktier
Fondbolaget Prior Nilssons två aktiefonder har slagit marknaden med råge sedan de startade. Ett aktienörderi av rang är en viktig förklaring. En annan en disciplinerad arbetsmetodik med få innehav som – tvärt emot ekonomisk teori – sänker fondernas risk.

Aktiefonderna Sverige Aktiv och Realinvest har gått riktigt starkt sedan de startade för drygt fyra respektive tre år sedan. Sverige Aktiv, som investerar i svenska storbolag, ligger i topp bland Sverigefonder de senaste tre åren och i skrivande stund, med en avkastning på 14,5 procent* , är det en av de bästa Sverigefonderna hittills i år. 
– Jag och Torgny är riktiga aktienördar. Vi sitter mitt emot varandra och diskuterar aktier dagarna i ända. Och det är bland annat i de samtalen som våra investeringsidéer föds, berättar PO Nilsson som tillsammans med Torgny Prior förvaltar bolagets fyra fonder, två aktiefonder och två hedgefonder.
Fondbolaget PriorNilsson
PriorNilsson Fonder grundades 2002 av vännerna Torgny Prior och PO Nilsson som insett att de hade en gemensam syn på aktiemarknaden. Båda är förvaltare med erfarenhet från bland annat Riksbankens Jubileumsfond respektive Alfred Berg Fondkommission.
– Vi är båda helt övertygade om att det är viktigt att investera i få bolag. Det innebär att vi kan bolagen på våra fem fingrar och därmed sänker vi risken i fonderna, säger PO Nilsson.
Sverige Aktiv placerar i stora bolag och i dag har fonden omkring 25 innehav. Fonden har en hög så kallad active share, vilket innebär att den avviker från index. 
– Det är viktigt att hitta bra aktier, men det är ännu viktigare att undvika dåliga. Eftersom vi inte har några aktier i till exempel Telia och Ericsson har vi undvikit riktiga minor. 
– I år har verkstad gått bra och vi har placerat i bolag som Sandvik, SKF och Volvo som har gynnats av tillväxten, fortsätter Torgny Prior.
Sålde dyra fastighetsaktier 
Fastighetsaktier har gått starkt under flera år. Fram till augusti hade fonderna, framförallt fonden Realinvest, mycket fastigheter. Då viktade de ned sektorn till förmån för mer råvarurelaterade aktier som Boliden och SSAB. 
– Värderingarna på fastighetsbolag hade sprungit förbi verkligheten, slår PO Nilsson fast. 
Skog, fastigheter, råvaror och kraft
Fonden Realinvest har, precis som Sverige Aktiv, fått fem stjärnor av Morningstar. Realinvest startade den 2 september 2013 och har i år stigit med drygt 20 procent och sedan start 102 procent.** 
Realinvest sprider innehaven framförallt mellan fyra sektorer: skog, fastigheter råvaror och kraft. Dessutom omfördelas innehaven mellan sektorerna allt eftersom förutsättningarna ändras. 
– Olika reala tillgångar prissätts olika vid samma tidpunkt. När vi växlade ned fastigheter i slutet av sommaren ökade vi i ställer i råvaror och skog, berättar PO Nilsson. 
Långräntan avgörande för börsen
I somras bottnade långräntan. Sedan dess har den stigit, en uppgång som fick extra fart efter Donald Trumps seger. Enligt PO Nilsson är det just långräntan som kommer att styra börsens framöver. 
– Stiger den för mycket vänder flödet från aktie- till räntemarknaden. När det sker vet vi inte, avslutar PO Nilsson. 
* Avkastning fram till och med 28 november 2016. 
** Avkastning fram till och med 29 november 2016.