PO Nilsson, prisbelönt förvaltare på PN Fonder.

Publicerad 1 sep 2017

Stjärnförvaltaren som levererar

Positiv avkastning trots börsfall
När börsen föll under sommaren fortsatte PriorNilssons fond Realinvest att leverera positiv avkastning. De prisbelönta förvaltarna verkar göra allting rätt och det är långt ifrån en tillfällighet. Trots en lite skakigare börs anser de att det fortfarande finns köpvärda bolag.

– Det är naturligtvis jättekul att det går så bra. Nyckeln är nog att vi har en lång erfarenhet i det vi gör, vilket gör att vi kan undvika en hel del misstag, säger PO Nilsson, som är en av två förvaltare och tillika en av de två grundarna av fondbolaget PriorNilsson.
Det finns en rad fonder som investerar i reala tillgångar. Det flesta av dem är dock mer eller mindre rena fastighetsfonder. Det är här som PriorNilssons aktiefond Realinvest skiljer sig från den stora massan. Fonden investerar i allt som kan klassas som realtillgångar. Utöver fastigheter handlar det skogs- och råvarubolag, men även kraft och infrastruktur.
Aktiv allokering
Till skillnad mot andra fonder som investerar i reala tillgångar är Realinvest relativt aktiva med att allokera om mellan tillgångsslagen. 
– Korrelationen mellan de olika reala tillgångarna är inte speciellt stor. Det gör att det går att skapa mervärde genom allokering, säger PO Nilsson.
Detta är också en av förklaringarna till att Realinvest klarat den i övrigt ganska sura börssommaren riktigt bra. Stockholmsbörsen backade under juni-augusti med 6,2 procent. Under samma period gick Realinvest i motsatt riktning och steg med 0,3 procent. 
Mer än en lyckoträff
En svala gör ingen sommar, brukar det heta. Men utvecklingen under sommaren är inte att betrakta som någon lyckoträff. Sedan fonden startade i september 2013 har den stigit med hela 123,8 procent. Det är betydligt bättre än börsen som helhet, som under samma period gått upp med 59,9 procent. 
Med tanke på Realinvests inriktning kanske ett brett index är en missvisande jämförelse. Det kan därför vara mer intressant att jämföra den med andra fonder som investerar i samma kategori. Då blir skillnaden inte lika påtaglig, men det blir ändå tydligt att PriorNilssons strategi är väl fungerande.
Resultaten avgörande
En fråga som ofta dyker för fonder med stor fastighetsexponering är hur kommande räntehöjningar ska slå mot sektorn. PO Nilsson anser att en ränteuppgång initialt kan påverka sentimentet mot sektorn negativt, men att det i förlängningen slår olika hårt mot fastighetsbolagen.
– Aktier jag tror att man ska undvika är de som handlats upp ordentligt just till följ av de låga räntorna. Wallenstam är ett exempel på ett sådant bolag. Min uppfattning är att man ska söka sig till bolag där förvaltningsresultatet har stor betydelse i värderingen, säger Nilsson och lyfter fram Diös som en av sina favoriter.
Ett annat exempel är Fabege, som PO Nilsson anser vara mycket duktiga i sin strategi. 
– De har visat att de är riktigt bra på att hitta rätt projekt och det tycker jag ska premieras. Men sedan måste ju också värderingen vara rätt, säger han.
Stor potential i SCA
Även om fastigheter för närvarande står för mer än hälften av Realinvests investeringar har PO Nilsson en ganska neutral syn på sektorn. Hans syn på de övriga sektorerna är ungefär den samma. Men det finns fortfarande en del intressant aktier att investera i, säger han och lyfter särskilt fram SCA.
– Råvarusektorn är på gränsen till övervärderad, inte minst inom metaller. Däremot ser jag fortsatt mycket stor potential i SCA och dess skogstillgångar. SCA växer stabilt och med bättre teknik kommer detta att fortsätta länge. Dagens resultat kanske ser ut att värderas högt, men med den potential som finns i bolaget ser jag inte detta som ett problem. Värderingen tar ändå inte hänsyn till de successiva förbättringar som sker i bolaget, säger PO Nilsson.
Årets fondbolag
Utöver Realinvest förvaltar PriorNilsson ytterligare fyra fonder. Samtliga, förutom nystartade Smart global, har också uppmärksammats för sina framgångar. Privata Affärer utsåg Prior Nilsson till årets Fondbolag 2016. Dessutom korades fonderna Sverige Aktiv och hedgefonden Idea till bästa Sverige- respektive global hedgefond. Fondmarknaden.se utsåg fonden Yield till bästa hedgefond och Realinvest till bästa Sverigefond.
Realinvest har levererat överavkastning sedan starten 2013.