Publicerad 4 feb 2015

Stigande börser inför årets utdelningssäsong


Erik Hansén, marknadsanalytiker på IG, ser ljust på aktiemarknaden inför vårens utdelningar. Här tipsar han om vilka marknader och aktier som kan gå bra. Och vad du ska tänka på för att inte bli sittande med Svarte Petter på hand.

Under inledningen av året har börsen stigit. Det låga oljepriset, rekordlåga räntor och en stigande dollar är tre faktorer som bidragit till volatiliteten, det vill säga svängningarna på börsen. Erik Hansén, marknadsanalytiker på nätmäklaren IG som erbjuder handel i CFD:s (Contracts for Difference), ser dock ljust på framtiden. 

– Miljön för aktier är mycket god, trots att bolagsvinsterna inte övertygar. Centralbankerna pressar ned räntorna och tillför likviditet som söker sig till aktiemarknaderna, i brist på attraktiva alternativ. Därtill stöder kronförsvagningen många svenska bolag, säger Erik Hansén.

De flesta av IG:s kunder handlar CFD:s kopplade till aktieindex, som till exempel svenska OMXS 30, tyska DAX, de amerikanska indexen S&P 500 och Russel 2000 som är ett småbolagsindex. CFD:s är även kopplade till exempelvis enskilda aktier, valutor, råvaror, ETF:er, optioner och räntor. Enligt Erik Hansén kan kunderna lika enkelt ta position för uppgång som för nedgång. 

Bra placeringsmöjligheter på Stockholmsbörsen

Erik Hansén anser att OMXS30 kommer att stiga under våren. Dessutom ser det extra ljust ut för vissa svenska börsbolag. 

– Kursmässigt handlas den svenska börsen högt, men jag tror det finns mer att hämta på uppsidan. Jag ser ännu ingen eufori som vi ofta får innan en marknad toppar. Nedgångsfaser sker sällan när de är förväntade, eftersom det då finns både en mental och finansiell beredskap för att händelsen ska inträffa, säger Erik Hansén och lägger till:

– Till den långsiktiga portföljen erbjuder bland annat telekom- och banksektorn attraktiva högutdelare. Storbankerna är dessutom välskötta och min favorit i sektorn är Handelsbanken. Ett annat intressant case är Sandvik. Jag anser att marknaden är för pessimistisk och att Sandvik kan överraska positivt under 2015.

Europa vänder uppåt

Den europeiska aktiemarknaden har stått och stampat relativt länge. Redan låga räntor, som pressas ned ytterligare av ECB:s enorma stimulanspaket, i kombination med en svag euro och ett lågt oljepris talar för en god utveckling för Europas aktiemarknader. 

– Tillväxten i Europa har inte tagit fart i jämförelse med USA som fortsätter visa framfötterna. De stora klyftorna har stärkt dollarn och även om jag tror på en återhämtning i Europa ser vi ingen snabb återhämtning i euron. För den som vill nå en bred exponering mot Europa är iShares Europa ETF ett bra alternativ, säger Erik Hansén.

Den amerikanska aktiemarknaden steg med besked under fjolåret. Den utvecklingen har pågått under många år och har medfört att amerikanska aktier är relativt högt värderade. Men samtidigt är räntan låg. 

– USA, som nu står på egna ben efter att Fed avslutat obligationsköpen, har de senaste åren agerat draglok för övriga börser. Men under 2015 har den amerikanska börsen släpat efter Europa. Efter rapportperioden får vi mer vägledning om hur de amerikanska bolagen står sig värderingsmässigt, säger Erik Hansén och fortsätter: 

– Ur ett placeringsperspektiv ger indexet S&P 500 god riskspridning. Den som är beredd att ta högre risk kan välja Nasdaq. Hos IG har vi sett ett ökat intresse för amerikanska aktier och erbjuder – som enda mäklaren i Europa – tillgång till efterhandeln i USA, säger han.

”Gasa på en stigande marknad”

Precis som många institutionella förvaltare anser Erik Hansén att det är bättre att följa med marknaden när den stiger och kliva av när det vänder nedåt. 

– Ett misstag som många privatpersoner gör är att försöka hitta toppen på en uppgång. Men det är i princip omöjligt och leder ofta till onödiga förluster. Vi utgår från att marknaden alltid har rätt och försöker ligga på rätt sida, säger Erik Hansén och fortsätter: 

– Det är bättre att gasa på en stigande marknad, och sedan bromsa när det vänder nedåt, än att försöka hitta börstoppen. Det förutsätter givetvis att man är en aktiv placerare som följer med marknaden. Teknisk analys är ett bra verktyg, säger han.

Mer att hämta i Indien, avvakta Ryssland 

I fjol hölls val i Indien och landets aktiemarknad steg kraftigt under året. Men trots uppgången finns mer att hämta. 

– Året efter ett val brukar det vara upp till bevis för den nya regeringen. I Indiens fall handlar det till stor del om att se om de nya reformerna kommer att ger resultat. Börstrenden är klart stigande och jag tror att den håller i sig under 2015 även om marknaden inte längre är billig, säger han. 

Däremot är det för tidigt att gå in på en av fjolårets sämst presterande börser – den ryska. 

– Den ryska börsen värderas till omkring p/e 6, vilket gör den till en av de lägst värderade i världen. Men riskerna är många och enligt min bedömning är det för tidigt att gå in på den ryska börsen, säger han. 

När det gäller råvaror ser det relativt mörkt ut, förutom olja och guld. Guldet, som har stigit med omkring 10 procent i år, erbjuder möjligheter. 

– Jag anser att guldet börjar bli intressant. Trots att dollarn har stärkts så har guldet stigit i pris, vilket är ovanligt. Det beror på att efterfrågan från Kina och Indien, som står för 40 procent av den globala efterfrågan, har ökat och det kommer den troligen fortsätta att göra, säger Erik Hansén. 

Oljepriset har halverats sedan sommaren och Brentoljan handlas för drygt 48 kronor/ fat. 

– Under prisfallet har vi väntat på att marknaden ska komma i balans, vilket nyligen har skett i spannet 45 -50 dollar. Många investerare har spekulerat i ytterligare fall för oljan. Stiger oljepriset till över 50 dollar fatet kommer förmodligen många att behöva stänga sina korta positioner, vilket driver upp oljepriset, säger han. 

Erik Hansén betonar att det finns faktorer som kan sätta käppar i hjulet för en bra utveckling. Dit räknas till exempel geopolitiska risker, att den europeiska tillväxten vänder nedåt samt att vissa aktiemarknader som den amerikanska är relativt högt värderade. 

 

– Det är viktigt att följa marknaden och verkligen förstå vad det är man köper. På IG erbjuder vi bland annat utbildningar och marknadsanalyser för att ge vägledning, säger Erik Hansén.

  • Faktaruta: Vad är en CFD? 
  • Under de senaste åren har CFDs (contract for difference) gått från att vara en specialprodukt till att vara ett av de mest handlade derivatinstrumenten i Sverige. När du handlar CFDs handlar du på prisförändringen i en underliggande tillgång och det är lika enkelt att spekulera i upp- som nedgång. Prissättningen är väldigt enkel och transparant och eftersom du endast deponerar en bråkdel av den underliggande tillgångens värde skapas en hävstång. CFDs passar såväl för kortsiktiga traders och för mer långsiktiga placerare .
  • Läs tidigare artikel med IG