”Vår analys visar att bolag som är duktiga på ESG uppvisar en avkastning på investerat kapital som är 1,5 procentenheter högre. Dessutom har de avkastat bättre än börsen över såväl fem som tio år”, säger Mathias Leijon, chef för fundamental equities på Nordea.

Publicerad 11 aug 2015

Stars-fonderna ska ge högre avkastning med ESG-profil


Nordea Asset Management sätter ribban högt och ska bli ledande i Europa. Förvaltningen påminner om hur Cevian, Capital och Franklin Templeton arbetar. Sedan i fjol förvaltas Nordeas Stars-fonder, som har en strikt ESG-inriktning, efter den metoden och framgångarna har inte låtit vänta på sig.

Många har uppfattningen att det är olönsamt för bolag att arbeta med ESG, det vill säga frågor som rör miljö, sociala frågor och ägarstyrning. Den myten slår Mathias Leijon, chef för fundamental equities på Nordea och förvaltare av Stars-fonder, hål på. 

– Faktum är att det är precis tvärt om. På sikt är det lönsamt för bolag att hantera dessa frågor eftersom företag då minskar sina risker. Självfallet gynnar det även aktiekursen och därmed även fondens utveckling, säger Mathias Leijon och fortsätter: 

– Vår analys visar att bolag som är duktiga på ESG uppvisar en avkastning på investerat kapital som är 1,5 procentenheter högre. Dessutom har de avkastat bättre än börsen över såväl fem som tio år. Förutom etiska skäl finns det således starka finansiella motiv för fondsparare att placera i våra Stars-fonder. 

Telia ett varnande exempel

Alla Nordeas fonder granskas utifrån ett hållbarhetsperspektiv, men Stars-fonderna har tagit analysen längre. De omfattas av ytterligare en djuplodande analys som leder fram till att bara de mest ansvarsfulla bolagen kommer i fråga för fonderna. 

– Vi placerar enbart i välskötta bolag med bra kassaflöden och som är, eller har goda förutsättningar att bli, lönsamma. Dessutom måste de uppfylla våra hårda ESG-kriterier. Det sista är mycket viktigt eftersom risken i våra placeringar minskar, säger Mathias Leijon. 

Mathias Leijon tar upp Telia som ett exempel på ett företag som brast i sitt ESG-arbete, vilket även drabbade fondsparare. När skandalerna i Centralasien uppdagades flydde investerare och aktiekursen sjönk. Telia var tvunget att lägga ned stora resurser på att få ordning på skutan, vilket tog tid från att utveckla affärsverksamheten. 

– ESG handlar i grund och botten om att identifiera risker så att man undviker placeringar såsom Telia. Vi har byggt upp Europas ledande analys av såväl ESG som den finansiella analysen. Sedan sammanför vi dessa analyser och kommer fram till ett värde på bolaget, säger Mathias Leijon.  

Pris för bästa fond

Nordea har idag tre Stars-fonder som förvaltas efter samma metod: Swedish Stars, Nordic Stars och Emerging Stars. Den sistnämnda fick pris som bästa tillväxtmarknadsfond av Privata Affärer 2014. Nordic Stars förvaltar Mathias Leijon tillsammans med Sveriges bästa småbolagsförvaltare, Mats Andersson. Mathias Leijons analysteam blev även utsett till Nordens bästa av Thomson Reuters Extel, före till exempel Norska oljefonden och Brummer & Partners. 

Teamets arbetssätt är mer likt hur Cevian, Capital och Franklin Templeton arbetar än en traditionell bank. Det innebär bland annat strategiska diskussioner med företagsledningar, djuplodande analyser och hög aktivitet med cirka 4 000 företagsbesök och kontakter varje år. Dessutom är fonderna långsiktiga och ansvarsfulla ägare där målet är hålla aktierna i minst tre år, ofta längre. 

– Vi är minst sagt aktiva, allt för att öka avkastningen för de som investerar i våra fonder. Till exempel sitter vi i företags nomineringskommittéer, driver kapitalstrukturfrågor och förvärvsstrategier. Dessutom är vi ansvarsfulla och ger bolagen råd om hur de kan förbättra sitt ESG-arbete eftersom de skapar förutsättningar för bättre beslut i företagen, säger han. 

Stars-fonderna ligger på plus

De tre Stars-fonderna var helt investerade enligt den nya processen och filosofin under andra halvan av 2014. Hittills har det gått bra. Samtliga fonder ligger på plus. Men enligt Mathias Leijon kan den första riktiga utvärderingen komma först under fjärde kvartalet 2017. Då har fonderna funnits i tre år. 

– Den kortsiktiga avkastningen på aktiemarknaden styrs av psykologi, makrovariabler och allmänt brus. Sådan information går inte att analysera. Men på tre år eller längre styrs aktieutvecklingen av vinster och kassaflödesgenerering. Och sådana faktorer är vi bra på att analysera. Därför ser vi fram emot när fonderna har funnits i tre år, säger Mathias Leijon. 

Stars-fonderna ser långsiktigt på sina placeringar. Enligt Mathias Leijon kan det innebära att fonderna under perioder utvecklas sämre än jämförelseindex. 

– Vi skulle aldrig sälja till exempel Millicom bara för att de har haft en tuff utveckling och levererat några dåliga rapporter. Om vår analys visar att det är ett bra bolag så kommer vi att fortsätta äga det eftersom vi är övertygade om att bolaget på sikt kommer att bli en bra investering, säger han. 

Enligt Mathias Leijon innebär fondernas långsiktiga fokus även att spararna ska ha en relativt lång placeringshorisont, helst fem år eller längre. 

– Vår uppgift är att hitta välskötta bolag som allokerar sitt kapital på rätt sätt och som därför har en bra kursutveckling, avslutar Mathias Leijon.

  • Fakta: Nordeas Stars-fonder
  • • Nordea Emerging Stars – placerar på aktiemarknader i tillväxtländer och blev utsedd till Årets Tillväxtmarknadsfond 2014 av Privata Affärer. 
  • • Nordea Swedish Stars – placerar på den svenska aktiemarknaden
  • • Nordea Nordic Stars – placerar på den nordiska aktiemarknaden
  • Läs mer om Stars-fonderna här