Gustaf Rentzhog, koncernchef på finansrådgivaren Söderberg & Partners

Publicerad 31 okt 2012

Stärkt konkurrens gynnar konsumenten


Flytträtt av tjänstepensioner ökar konkurrensen och skapar bättre produkter. Dessutom sätter den stopp för en av marknadens mest snedvridna provisioner. Det menar Gustaf Rentzhog, koncernchef på finansrådgivaren Söderberg & Partners.

När Livförsäkringsutredningens förslag om
flytträtt av tjänstepensionen ska diskuteras börjar Gustaf Rentzhog med
att backa bandet. Han vill gå tillbaka i historien för att skapa en
förståelse kring varför dagens pensionssystem över huvudtaget existerar:


Tidigare gjorde en dåligt utvecklad kapitalmarknad att det var
nödvändigt att låsa in kapitalet för att kontrollera ömsesidiga risker
mellan pensionssparare. Dagens marknad ser annorlunda ut och kan både
beräkna och hantera risk, vilket gör att det inte längre finns skäl till
att hålla kapitalet inlåst, konstaterar Gustaf Rentzhog.

Gustaf
Rentzhog anser också att beslutsfattare tagit ett steg i rätt riktning
genom att öppna upp flytträtten för nya pensionssparare: 

– Nya
pensionssparare har idag flytträtt på allt pensionskapital utom det
kollektivavtalade, vilket är i linje med det nya förslaget.
Internationella erfarenheter visar också att flytträtten är en viktig
konsumentreform som pressar priserna, höjer produkternas kvalitet och
stärker konkurrensen. Samtidigt visar internationella erfarenheter att
pensionssparare med flytträtt inte gör så många omplaceringar. Priset
sätts istället på marginalen till förmån för samtliga pensionssparare.

Problemet med dålig rådgivning måste hanteras oavsett flytträtten
Ett
argument mot införandet av flytträtt har varit att det öppnar upp för
oseriösa säljare och pensionsbolag. Gustaf Rentzhog håller inte med om
detta, utan anser att det redan finns ett problem med dålig rådgivning
som måste hanteras oberoende av flytträtten.

– Påståendet om att
alla pensionssparare kommer att placera sitt kapital i oförmånliga
lösningar, ger en låg tilltro till individens förmåga.  Det går dessutom
att välja lösningar med både hög och låg risk inom premiepensionen,
vilket gör uttalandet motsägelsefullt. Individer bedöms enligt det
nuvarande systemet vara fullt kapabla att bedöma risker och placera
kapital, men endast inom givna ramar, säger Gustaf.

Gustaf
Rentzhog understryker att det självklart kommer att finnas vissa
individer som riskerar att fatta ogynnsamma placeringsbeslut. Han är
emellertid övertygad om att det i en fri marknad kommer utvecklas
hjälpmedel för dessa.

– Jag brukar göra en jämförelse med
biltrafiken som inte är förbjuden trots att vissa personer skadar sig.
Vi strävar istället mot en nollvision och att göra trafiken så säker som
möjligt. Det samma borde gälla inom finansbranschen. Samtliga aktörer
bör ta ett gemensamt ansvar för att driva utvecklingen framåt genom att
skärpa rådgivningslagstiftningen, öka transparensen och göra det lättare
för konsumenten, berättar Gustaf.

En viktig konsumentreform som gynnar den bästa lösningen
Gustaf
Rentzhog avslutar genom att konstatera att avtalsparterna som är
tveksamma till förslaget underminerar sin egen trovärdighet.


Det nuvarande pensionssystemet är enligt mig ett monopol som går mot den
svenska modellen. De som förhandlar om pensionerna är dessutom beroende
av pengar från systemet, vilket är en av marknadens mest snedvridna
provisioner. Avtalsparterna som tar avstånd från flytträtten, som så
uppenbart gynnar konsumenten, befinner sig på djupt vatten. Dessutom
verkar de ha en låg tilltro till sin egen modell; för vem vill flytta
från en bra lösning?