Stark utveckling för Kollect i juni

Kollect on Demand listat på (Nasdaq Firts North Growth Market Sweden, ticker KOLL) har i dag publicerat en handelsuppdatering för juni månad 2021. Den fullständiga uppdateringen på engelska hittas här.

Kollect ökar sin totala försäljning med 43% och levererar en ökning av återkommande försäljning med 70%, jämfört med 2020.

  • Omsättningen fortsätter att öka. Upp 43% för juni jämfört med förra året[1]
  • Bruttomarginalen nådde 39%
  • Återkommande intäkter[2] för juni 2021 var 70% högre jämfört med juni 2020.
  • Intäkter av engångskaraktär[3] växte med 29% på årsbasis och med 3,5% månadsvis.

Nyckeltal:

Domestic Bins ökade under juni 2021 omsättning med 19 % jämfört med samma period förra året. På månadsbasis var omsättningen ned 1% på grund av färre arbetsdagar i juni jämfört med maj i år.

Commercial Bins ökade omsättning med 67% under juni jämfört med juni 2020 och ökade jämfört med maj månad 2021 med 27%. Affärsområdet gynnas av att Covid-restriktionerna gradvis lyfts på Irland och i UK

BIGbin ökade omsättning för juni 2021 med 53% jämfört med 2020, men hade i jämförelse med maj månad i år en oförändrad omsättning.Commercial Skip såg en kraftig omsättningsökning på årsbasis. Detta beroende på att bygg- och anläggningsindustrin återhämtar sig och att affärsområdet är nytt sedan förra året. Jämfört med omsättningen i juni 2020 ökade Commercial Skip omsättningen för juni med 340%. Ökningen mot maj 2021 var 6%

Commercial Junk gynnas av samma faktorer som Commercial Skip och såg en ökning jämfört med juni 2020 på 189% och jämfört med förra månaden med 36%.

Försäljning av engångskaraktär

Totalt ökade försäljning av engångskaraktär med 29% i jämförelse med förra året. Månad för månad var det en ökning med 3,5 %

Kollect on Demand fortsätter att prioritera affärsområden inom återkommande försäljning, bland annat genom att öka insatserna från försäljning och reklam mot vertikaler med hög marginal. Som exempel kan nämnas Domestic Junk vars intäkter av engångskaraktär var upp 53%.

Domestic Skip, en vertikal med lägre marginaler ökade även den försäljningen. Jämfört med förra året ökade verksamheten omsättningen med 12 %, Bolaget ser här effekterna av tidigare marknadsföring och en maximering av bolagets sökmotor. Något som ökat antalet kunder till plattformen

Bruttomarginal

Den konsoliderade marginal på månadsbasis nådde i juni 2021 39%. Det var en minskning med 1% jämfört med maj månad 2021 och juni 2020

Utveckling sedan månadsskiftet

Som tidigare annonserats (den 5: juli 2021) har Kollect on Demand stärkt sin balansräkning genom ett nytt kreditavtal med InvoiceFair. Det nya avtalet ger Kollect access till billigare finansiering samt en möjlighet att amortera nuvarande skuld under en tvåårsperiod.

Det nya avtalet ersätter den tidigare revolverande kreditfaciliteten på EUR 125 000 per månad (motsvarande EUR 500 000 per år) med ett lån motsvarande EUR 750 000, vilket amorteras under två år.

12:e juli 2021 aviserade Kollect on Deman att en isländsk investerargrupp köpt 400 000 teckningsoptioner från tidigare innehavare. Det är Kollect on Demands uppfattning att investeragruppen kommer att teckna sig för det totala antalet aktier. Något som högst väsentligt kommer att minska risken i programmet.

Kollect on Demand

Kollect on Demand Holding AB (publ)erbjuder lösningar för affärskunder och privatkunder inom avfalls-insamling på Irland och har nyligen expanderat till Storbritannien. Bolagets lösningar delas in i två segment, Avfallsinsamling och Avfallsinlämning. (https://kollect.ie/)

[1] Valutajusterat var ökningen 50% på årsbasis Bolaget rapporter i SEK men opererar i huvudsak i EUR

[2] Affärsområdet Domestic Bins, Commercial bins och Big Bin

[3] Skip (container), Hire, Skip Bags och Junk

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.