Mathias Svahn, vd för NextCell Pharma.

Publicerad 3 jun 2019

Stamcellsbolaget NextCell Pharma går från klarhet till klarhet

Ska lösa diabets typ 1
NextCell Pharma håller sina mål och utvecklas i god takt. Bolaget, som primärt fokuserar på att ta fram ett stamcellsbaserat läkemedel mot diabetes typ 1, har två studier i fas 2. Innan halvårsskiftet beräknas viktiga resultat från den första studien komma och nu genomförs en emission.

Att stamcellsforskning kommer att rita om
kartan för hur vi framöver behandlar i dag allvarliga, och till och med dödliga
sjukdomar, råder det knappast någon tvekan om. Ett bolag som var tidigt ute
inom stamcellsforskning är svenska NextCell Pharma.

Bolagets fokuserar primärt
på att ta fram ett läkemedel, ProTrans, mot diabetes typ 1, en sjukdom som främst
drabbar barn och ungdomar och som innebär att kroppen själv attackerar sina
insulinproducerande betaceller. ProTrans består av stamceller framtagna ur
navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas egenframtagna selektionsalgoritm.

– Målet är att ProTrans ska dämpa kroppens
överaktiva immunförsvar och förhoppningsvis även öka patienternas
insulinproduktion. Hittills har våra studier visat att vi är på rätt väg,
berättar företagets vd Mathias Svahn.

Diabetes är en folksjukdom. Runt om i världen
lider 425 miljoner människor av diabetes och mellan 20 och 40 miljoner har
autoimmun typ 1-diabetes. Bolaget har i dag två parallella studier med ProTrans
som båda befinner sig i fas II: ProTrans-1 och den nyligen startade ProTrans-Repeat. 

ProTrans-1
uppvisar säkerhet

ProTrans 1 är en kombinerad fas I och fas
II-studie som hittills, i fas 1, visat att behandling med ProTrans är säker och
inte medför några allvarliga biverkningar. Med de positiva resultaten har
bolaget gått vidare med att ge patienterna den högre dosen i fas II. De
testerna startade tidigare i år.

– Vi förväntar oss att vara klara med denna
studie till sommaren. Sedan kommer vi att följa patienterna under ett år,
berättar Mathias Svahn.

ProTrans-Repeat
ger fördjupad kunskap

För att ytterligare undersöka effekten av ProTrans
startade bolaget sin andra kliniska studie, ProTrans-Repeat, i maj. Den studien
omfattar de patienter som tidigare har fått ProTrans i en tidigare studie.

– Med denna studie vill vi undersöka om
upprepad behandling med ProTrans kan öka eller upprätthålla ProTrans effekt
över en längre tid, berättar Mathias Svahn.

Genomför emission

NextCell Pharma genomför en företrädesemission på 24,9 miljoner kronor med teckningstid 4 – 20 juni. Kapitalet ska främst användas till att finansiera studierna med ProTrans och utveckla bolagets selektionsalgoritm (som är en viktig grundbult i företaget eftersom den sorterar ut rätt stamceller).

Dessutom ska en del av kapitalet gå till att utveckla bolagets andra verksamhetsområde Cellaviva. Det är Sveriges första och hittills enda biobank för familjesparande av stamceller som tas tillvara i samband med födseln. Med Cellaviva, som sedan 2015 har försäljning, bryter NextCell Pharma ny mark i Sverige.

– Globalt är stamcellssparande en etablerad verksamhet, men Sverige ligger efter. Vi är medvetna om att det tar tid att ändra beteenden men  vi ser ett stadigt ökande intresse för familjesparande, berättar Mathias Svahn.

Alla grundinvesteringar är redan tagna med Cellaviva och bolaget har i princip inga fasta kostnader om man inte säljer tjänsten. Cellaviva kan ses som NextCell Pharmas ”bread and butter” medan ProTrans, som har högre risk, kan ha en enorm potential.

NEXTCELL PHARMAS FAKTA

NextCell Pharmas företrädesmission

Teckningskurs: 3,25 SEK per aktie 
Teckningstid: 4 juni – 20 juni 2019
Emissionsbelopp: Högst 24,9 Mkr före emissionskostnader
Memorandum, teaser, anmälningssedel, klicka här