“Jag skulle nog vilja säga att det är fond som passar jämt. Men det är klart att den passar speciellt för de placerare som vill vara exponerade mot aktiemarknaden men som samtidigt är mer riskaverta”, säger Henrik Wold Nilsen, som förvaltar SPP Aktiefond Stabil.

Publicerad 19 dec 2019

Stabil aktiefond för den riskovillige

Skydd mot allt för stora svängningar.
Att vara exponerad mot aktiemarknaden innebär chans till betydande vinster såväl som förluster. Att välja en global fond med strategin att placera i stabila aktier kan vara lösningen för de mer riskaverta. Faktiska siffror visar också att denna ”medelväg” kan vara nog så lönsam för placerare.

– Vi väljer bort mindre tillväxtbolag till förmån för något större bolag med stabila intäkter och med en klar och färdig affärsmodell. Man kan säga att vi går efter devisen ”what you see is what you get”. 

Det säger Henrik Wold Nilsen, som sedan starten av fonden 2013 förvaltar fonden SPP Aktiefond Stabil. Fonden är en global aktiefond vars mål är att uppvisa en långsiktig stabil utveckling med lägre kurssvängningar än marknaderna fonden investerar på. 

När aktiemarknaden var stark 2016 och 2017 steg också SPP Aktiefond Stabil, om än inte lika mycket som marknaden. När marknaden var svagare 2018 och gick ned över helåret, så hade fonden likväl en positiv avkastning på ett par procent, fonden gick upp 1,73 procent jämfört med jämförelseindex MSCI World Net return som sjönk med -1,15 procent under 2018. 

– Den långsiktiga riskjusterade avkastningen för fonden är faktiskt något högre än fondens jämförelseindex (MSCI World Net return)*, säger Wold Nilsen, vilket bland annat påvisas genom den genomsnittliga volatiliteten för fonden under de senaste fem åren, som har varit 11,5 procent. Volatiliteten för jämförelseindex har under samma period varit 13,4 procent**.

Stabila bolag med hög utdelning 

Fonden baserar sitt urval av placeringar på två kriterier. Det första kriteriet är att en aktie ska uppvisa en stabil utveckling, vilket beskrivs som en stadig uppgång utan snabba kast vare sig uppåt eller nedåt. Det andra kriteriet är höga och regelbundna utdelningar. 

– Att aktiekursen är stabil innebär att marknaden ser bolaget som stabilt och höga utdelningar innebär att bolaget och dess ledning har självförtroende vad gäller bolagets fortsatta utveckling, förklarar Wold Nilsen. 

För att sedan välja ut de allra mest attraktiva företagen används en kvantitativ modell. Antal bolag i fonden ligger normalt på 125 stycken. Fonden är överviktad i sektorerna konsumentvaror och fastigheter och det största enskilda innehavet är Procter and Gamble. Däremot är fonden underviktad i sektorerna life science och teknik. 

– Det är just inom konsumentsektorn vi ser många av de stabila bolagen. Inom life science finns många bolag som möjligen kan uppvisa en snabb tillväxt längre fram, men där risken är desto större, förklarar Wold Nilsen. 

Fonden är global och största regionen är i dagsläget Nordamerika (66 procent) följt av Västeuropa (21 procent), vilket innebär en regional exponering som är ganska lik index.

Tabell: årlig avkastning (%) – SPP Aktiefond Stabil 

                                       Fond     Kategori        Index 

2019 (t.o.m. oktober)   20,3         26,4               28,9 

2018                                 2,2           -5,1                -1,9 

2017                                  3,0          11,0                11,7 

2016                                14,5          11,4                16,2 

2015                                  7,3           5,2                  5,1

Diagram: SPP Aktiefond Stabil samt Benchmark det senaste året (procent)