Helena Lindahl, portföljförvaltare för SPP Företagsobligationsfond

Publicerad 30 okt 2012

SPP lanserar företagsobligationsfond utan valutarisk


Företagsobligationsfonder har blivit en mycket populär placeringsform. Nu lanserar även SPP en sådan fond – med en låg risk.

SPP Företagsobligationsfond är en fond av nordiska företagsobligationer och som enbart placerar i företag med hög kreditvärdighet. Fondens unika egenskaper gör den till en trygg placering:

  1. Fonden investerar i nordiska företagsobligationer (enbart investment grade)
  2. Fonden tar ingen valutarisk (alla placeringar sker i SEK).
  3. Fonden har minimal durationsrisk (investeringar sker med rörlig ränta)
  4. Förväntad avkastning om 3 mån STIBOR + 1,5%
  5. Endast 0,4 procent i årlig avgift.
  6. Följer koncernens standard för hållbara investeringar.

– SPP Företagsobligationsfond passar allt ifrån institutioner till privatpersoner som söker en hög avkastning till begränsad risk, säger, säger Helena Lindahl, portföljförvaltare för SPP Företagsobligationsfond.

– I fonden utesluter vi företag som höjer risken, även om de råkar ge en högre avkastning. Det här är en lågriskfond som prioriterar en stabil avkastning.

Fonden är en ren kreditriskfond, till skillnad från många andra företagsobligationsfonder. Genom att minimera räntedurationen kan fonden leverera stabil avkastning till placerare som söker en kompletterande placering till sin fondportfölj.

Fokus ligger på nordiska företag som agerar på marknader över hela världen, vilket indirekt ger en global exponering. Valuta- och ränteriskerna elimineras eftersom fonden endast placerar i värdepapper med rörlig ränta och krediter i svenska kronor.

– I dagens låga ränteläge är företagsobligationsfonden också ett alternativ för placerare som vill undvika risker när räntorna går upp, säger Helena Lindahl.

Den förväntade avkastningen ligger på 3 mån STIBOR, plus 1,5 procent och placeringarna kommer att ligga i linje med SPP:s krav för hållbara investeringar.

Marknaden för företagsobligationsfonder är än så länge ganska outvecklad, menar Helena Lindahl. Det visar sig bland annat i att fondratingföretaget Morningstar placerar alla dessa fonder i kategorin Långa räntor.

– Vi gillar inte att man blandar fonder med olika riskexponering i samma kategori, säger Helena Lindahl. Varudeklarationen av fonderna behöver bli mer tydlig och informationen styras upp.