Joel Grönberg, vd på Söderberg & Partners Securities AB, vd Gustaf Rentzhog och Magnus Wikner, chef för Special Clients diskuterar värdet av analysdriven rådgivning.

Publicerad 1 jul 2015

Söderberg & Partners utmanar inom Private banking


Bra rådgivning ska vara personlig, grundas på ordentlig analys och vara fristående från bankerna. Det är några grundbultar som alla finansiella rådgivare inom private banking-segmentet borde arbeta efter, enligt finansrådgivaren Söderberg & Partners.

Hur får jag bra rådgivning? För de flesta förmögna är steg ett att kontakta sin banks Private banking-avdelning. Tillsammans med bankens rådgivare går man igenom ekonomin, och hittar lämplig risknivå som resulterar i en fördelning mellan tillgångsslag som aktier och räntor.

I nästa steg ska sparportföljen ”fyllas” med placeringar, till exempel aktie- och räntefonder. Men här börjar dilemmat, enligt Magnus Wikner, chef för Special Clients på Söderberg & Partners. Många som har fått rådgivning kommer snart att märka att majoriteten av placeringsförslagen är rådgivarens egna sparprodukter som fonder.

– Det är helt naturligt att de aktörer som har egna sparprodukter vill att spararna först och främst ska placera i dessa. Anledningen är enkel: de tjänar mycket mer pengar på att kunderna investerar i deras egna fonder, berättar Joel Grönberg, vd på Söderberg & Partners Securities AB.

Söderberg & Partners har inga egna sparprodukter. Bolaget lägger stora resurser på att varje månad analysera marknader och tusentals olika sparprodukter.

– Vi valde att fokusera på enbart rådgivning redan från starten. Istället för att skapa egna produkter byggde vi upp en bra analysavdelning. Baserat på analysen ger vi rådgivning till våra kunder om de sparprodukter och marknader som vi tror på och varnar för de som bedöms underprestera, berättar Joel Grönberg.

En bättre lösning borde väl vara att ha egna bra produkter som ni vet levererar avkastning och som kan ha låga avgifter?

– Nej, definitivt inte. Om man har egna produkter så kan det uppstå en intressekonflikt. Rådgivarna skulle direkt eller indirekt känna sig manade att ge rådet att investera i våra egna produkter, trots att dessa kanske inte är de bästa för kunden, säger Magnus Wikner, chef för Special Clients på Söderberg & Partners.

Securities expanderar snabbt

Det är inom bolaget Securities som Söderberg & Partners segment Special Clients finns, ett segment som hanterar rådgivning till de större och mer komplexa ekonomierna. Bolaget har expanderat snabbt och har 75 miljarder under förvaltning och nästan 150 rådgivare. Under de tio år som gått sedan bolaget startades har Söderberg & Partners seglat om sina konkurrenter inom Private banking-segmentet och är nu störst efter storbankerna.

– Det är inte bara kunderna som ser fördelarna med att vår rådgivning är fri från intressekonflikter. Rådgivare söker sig till oss av den enkla anledningen att de hos oss får vara rådgivare och inte säljare, säger Magnus Wikner.

Precis som alla andra företag tar Söderberg & Partners betalt för sitt arbete. Inom Securities betalar kunderna för rådgivningen, inget annat. Alla rabatter och provisioner som bolaget förhandlar till sig går till bolagets kunder, en modell som kallas för Fair Deal.


Diagrammet ovan visar resultatet av Söderberg & Partners rådgivning som grundas på bolagets analyser. Bolaget använder ett trafikljussystem där grönt ljus innebär rekommenderade placeringar, gult att de är medelmåttiga, medan rött ljus innebär att bolaget avråder från investeringar. ”Top picks”, som är de fonder som bolagets analytiker tror extra mycket på, har utvecklats starkt.