Walter Nuñez, analytiker på finansrådgivaren Söderberg & Partners, konstaterar att både aktiv och passiv förvaltning behövs på sparmarknaden.

Publicerad 18 jul 2014

Söderberg & Partners: Både aktiv och passiv förvaltning behövs


Finansrådgivarens rapport visar att både aktiv och passiv förvaltning är nödvändiga förvaltningsmodeller på den svenska sparmarknaden.

Aktiv eller passiv förvaltning? Det är en ständigt debatterad fråga inom fondmarknaden. I slutet av juni presenterade finansrådgivaren Söderberg & Partners en rapport som visar att det finns flera parametrar att ta hänsyn till. 

– När man väljer fonder ska man se på avgiften som en av flera parametrar som spelar in, och det viktiga att komma ihåg är att passiv förvaltning inte fungerar utan aktiv förvaltning. Man måste hitta den förvaltningsform som passar just dig som sparare, säger Walter Nuñez, produktanalyschef på Söderberg & Partners.

I rapporten jämför och listar finansrådgivaren för- och nackdelar med förvaltningsmodellerna. Resultatet är talande och visar att förvaltningsformerna skapar olika möjligheter för spararen. Den aktiva förvaltningen möjliggör exempelvis ett aktivt ägande, bland annat i hållbara investeringar, som gör att spararen kan investera i möjligheter utanför index. Den passiva förvaltningen möjliggör i sin tur en prispress inom fondmarknaden och passar sparare som söker en kostnadseffektiv exponering mot aktiemarknaden.


Här kan du ta del av hela rapporten som beskriver hur förvaltningsmodellerna verkar i symbios.