Publicerad 1 feb 2019

Snabb tillväxt på miljardmarknad – dags för listning

Ridercam lyfter upplevelseindustrin
Ny teknik driver nöjes- och eventindustrins starka tillväxt. Den utvecklingen spelar techbolaget Ridercam i händerna och bolaget har redan tecknat omfattande avtal. Nu har du möjlighet att träffa bolaget i Stockholm, Göteborg och Malmö inför den kommande listningen mars.

Digitaliseringen av nöjesparker runt om i världen förändrar förutsättningarna för parkernas försäljning rejält. Idag kommer 30 procent av nöjesparkernas försäljning från konsumtion i parken och hela 10 procent av detta kommer från souvenirprodukter i form av stillbilder. Noteringsaktuella Ridercam är med sin unika systemlösning och digitala videoteknik just nu ensamt i världen om att leverera högupplösta bilder och videos som efterfrågas i allt högre omfattning.

– Vår bedömning är att fotosouvenirmarknaden är värd cirka 9,6 miljarder kronor per år och att den är växande, säger Ridercams vd Dominic Berger.

Upplevelsen i fokus

De flesta som besökt en nöjespark och åkt berg- och dalbana har nog köpt en bild av upplevelsen, en bild som tagits av en fastmonterad kamera. Men i dagens allt mer digitaliserade värld är det video som gäller. Och det är just det som Ridercams teknik levererar. Filmerna från åkturen kommer direkt till mobilen och sedan är det bara att dela direkt på sociala medier.

– Nöjesparkerna och besökarna kräver i allt större omfattning video. Parkerna säljer upplevelser och goda minnen och just därför är vårt system en nyckel till framgång för parkerna, säger Berger och berättar att bolaget redan har avtal med sex nöjesparker världen över.

Dominic Berger

Ridercam har under tio år arbetat med att ta fram en produkt och systemlösning som klarar av de stora påfrestningarna som en modern berg- och dalbana genererar. Tills för bara några år sedan var det omöjligt att ha kameror monterade på vagnarna i en berg- och dalbana. En vanlig actionkamera klarar inte av påfrestningarna den utsätts för och går sönder på grund av vibrationer och G-krafter. Att själv filma ombord är inget alternativ, då det både är farligt och förbjudet.

Långvariga samarbeten med Kodak och Magic Memories

Fotosouvenirbranschen domineras av bland andra Kodak och Magic Memories som båda har valt Ridercam som samarbetspartner för digital videoproduktion på attraktioner i utsatta miljöer.

Men Ridercam samarbetar inte bara med befintliga fotosouvenirförsäljare på nöjesparkerna. Bolaget har nyligen tecknat ett avtal med Vekoma, som är världens största leverantör av åkattraktioner. Detta innebär att Ridercam kan sluta avtal direkt med nöjesparker och därmed förbättras marginalerna avsevärt. Direktavtal ger 45 procent av intäkterna mot 20 procent vid avtal med souveniroperatörer.

Att Ridercam nyligen tog beslutet om att prioritera direktavtal leder därmed till både högre intjäning och en större flexibilitet i intäktsmodellen. Bland annat innebär direktavtal att nöjesparkerna står för service och underhåll av systemen.

Reklam ger ökade intäkter

De videofilmer som spelas in säljs till besökaren för mellan 50 och 100 kr, beroende på marknad och längd på inspelningen. Med Ridercams unika system kan filmerna även kompletteras med information om attraktionen samt innehålla information om andra erbjudanden som finns i nöjesparken.

Utöver detta kan Ridercam erbjuda olika alternativ för att för att få besökarna att beställa filmer av sina åkturer. Genom att inkludera externa reklambudskap i filmerna skapas en annan form av intäkter för nöjesparkerna.

– Allt som kan driva reklam på sociala medier blir stort. Med extern sponsring kommer intresset öka rejält, vilket gör filmerna billigare och lönsamheten bättre, säger Dominic Berger.

Överträffade prognosen med råge

Ridercams första kommersiella videosystem installerades i november 2017 på en ny berg- och dalbana i Warner Brothers nöjespark Movie World utanför Brisbane i Australien. Ridercam hade prognostiserat en försäljning 375 sålda videor första månaden, det blev 2 238.

Avtalet i Brisbane har ingåtts med Magic Memories och är ett så kallat andrahandskontrakt, vilket gjorde att intäkterna första månaden stannade på 53 000 kronor. Hade avtalet i stället varit ett så kallat direktavtal hade intäkterna uppgått till 141 000 kronor.

– Skillnaden mellan de olika kontrakten blir påtaglig, och det är en av förklaringarna till att vi prioriterar direktavtal i framtiden, säger Berger.

Ridercam har hittills tecknat avtal med sex nöjesparker om nya installationer. Bolaget vill dock inte lämna någon resultatprognos, men uppger att de kommer att nå break-even vid 15-20 installationer. Positivt kassaflöde kommer Ridercam, enligt Dominic Berger, att nås mot slutet av 2020.

Ridercam har för avsikt att noteras i mars och kommer i anslutning till detta genomföra en nyemission på 23 miljoner kronor. Emissionslikviden ska i allt väsentligt användas för att öka installationstakten.

– Marknaden för vår produkt är väl etablerad och dessutom kraftigt växande. Vi är just nu de enda som kan leverera ett fungerande videosystem, säger Berger.

Även om Ridercam i dagsläget har fullt fokus på videosystem till nöjesparker betonar Ridercam-chefen att de långt ifrån är ett enproduktföretag. Bland annat kan bolagets kamerateknik användas för att till exempel filma publikupplevelser vid fotbollsmatcher och andra event.

– Vi är ett teknikföretag som just nu har fullt fokus på nöjesparksindustrin men vår teknik kan användas i många olika miljöer, avslutar han.

Läs mer om erbjudande här!

Redan nu kan du anmäla ditt intresse för de kommande investerarmötena i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Samtliga event är tyvärr fullbokade eller har redan genomförts!