”Vi har jämfört produkterna med några av Sveriges största fonder och kunnat konstatera att våra STRIKT har gett en högre riskjusterad avkastning över tid”, säger Carl Johan Stackell, försäljningschef investeringsprodukter på Nordea Markets.

Publicerad 1 mar 2016

Smarta index på frammarsch

Nya placeringsmöjligheter
Intresset för SmartBeta-index ökar starkt runt om i världen. Nordea var först i Sverige när de i höstas lanserade börshandlade certifikat kopplade till SmartBeta-index. De nya placeringarna säljs under namnet STRIKT och har gjort de smartare indexen tillgängliga för både privatpersoner och företag.

Nu finns ett intressant alternativ för investerare som söker ett mellanting mellan en aktivt förvaltad fond och en indexförvaltning. Nordeas STRIKT är börshandlade värdepapper som följer de underliggande SmartBeta-indexen till punkt och pricka. SmartBeta-indexen är annorlunda uppbyggda än traditionella index och har vuxit sig starka på finansmarknaderna de senaste åren.
 
– SmartBeta-index bygger på andra riskfaktorer än de traditionella, som marknadsvärde och omsättning. Det kan exempelvis handla om momentum, utdelning eller volatilitet – faktorer som länge har varit kända inom den ekonomiska forskningen, men som tidigare endast erbjudits i placeringar till institutioner, säger Carl Johan Stackell, som är försäljningschef av investeringsprodukter på Nordea Markets och fortsätter:
 
– Nu kan vi äntligen även erbjuda dessa smartare index till privatpersoner och företag, som på ett kostnadseffektivt sätt får tillgång till en placering som står sig väl, både i förhållande till indexfonder och till de allra finaste aktivt förvaltade fonderna. När vi testar placeringarna bakåt i tiden är det tydligt att vi hittar en överavkastning i förhållande till jämförelsefonder.

God avkastning i turbulenta tider
Det var i juni 2015 som Nordea lanserade den nya produktfamiljen STRIKT. Först ut var STRIKT Momentum och STRIKT Utdelning Momentum. Två placeringar som visat sig utvecklas väl i både uppgång och nedgång på marknaden, vilket vi även sett under inledningen av detta år.

– När börsen är skakig brukar utdelningsaktier utvecklas stabilt. Kan du dessutom hitta aktier som befinner sig i en positiv trend blir resultatet ofta riktigt bra.
 
Varje kvartal väljs ett antal bolag ut bland de 120 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen som ska ingå i respektive index det närmaste kvartalet. I SmartBeta Momentum väljs de 30 aktier som det senaste året haft bäst momentum, det vill säga utvecklats bäst. I SmartBeta Utdelning Momentum väljs först de 50 aktier som det senaste året gett den högsta procentuella utdelningen. Bland dessa 50 aktier väljs sedan de 30 som det senaste året utvecklats bäst. Båda indexen är likaviktade vilket gör att varje aktie som ingår får en lika stor vikt vid den kvartalsvisa oviktningen.
 
Ett smartare sätt att placera
Att placeringar i SmartBeta-index har varit gynnsamma de senaste åren är det ingen tvekan om. Från januari 2015 har indexet OMXS30 Total Return fallit med 4,5 procent samtidigt som STRIKT Momentum har stigit med 13,3 procent. STRIKT Utdelning Momentum visar också ett fint resultat i förhållande till OMXS30 TR. Placeringen har under det senaste året gått hela 17 procentenheter bättre än jämförelseindexet, samtidigt som volatiliteten, risken, varit betydligt lägre.
 
– Vi har jämfört produkterna med några av Sveriges största fonder och kunnat konstatera att våra STRIKT har gett en högre riskjusterad avkastning över tid, säger Carl Johan Stackell.

Nya SmartBeta-index lanseras till våren
Nordea planerar att lansera fler SmartBeta-index inom kort på europeiska, och så småningom, globala underliggande aktier. Mer information om STRIKT och hur du handlar dem hittar du här.