“Vi är helt dedikerade till att söka företag och människor som drivs av långsiktighet”, säger Lars Johansson, till höger, som tillsammans med Henrik Andersson, till vänster, förvaltar Didner & Gerge Global.

Publicerad 1 nov 2016

”Slow investment” hittar bolagen som vinner i det långa loppet

Didner & Gerge: Hållbar affärsmodell viktigare
I Didner & Gerge Global är hållbarhet en lika integrerad som central del av investeringsprocessen. Det senaste nytillskottet i fonden – Brookfield Renewable Partners – är ett tydligt exempel på grundtankarna bakom strategin.

Didner & Gerge Global startades 2011 och förvaltas av Henrik Andersson och Lars Johansson. Fonden har runt 30 innehav, som förvaltarduon plockat fram utan att hindras av några geografiska marknader eller andra begränsningar.
– Vi är av åsikten att det finns alldeles för många fantastiska affärsmodeller runt om i världen för att ödsla tid på de mediokra, berättar Henrik Andersson, och tillägger att fonden betraktar sina innehav ”som våra dotterbolag” samt att ”kan man inte tänka sig äga hela bolaget ska man heller inte köpa 100 aktier”. 

Företagskultur är den starkaste konkurrenskraften 
Bland det som blir avgörande för valet om fonden ska investera eller ej finns styrkan i företagskulturen, hur långsiktiga huvudägarna är, samt kvaliteten på företagsledningen. Men i botten finns alltid det siffermässiga. 
– Från början gör vi helt enkelt en ursållning. En screening siffermässigt på vad bolagen har presterat historiskt. På det stora hela ljuger inte siffror, fortsätter Henrik Andersson.
Lars Johansson tar ordet: 
– Men vår viktigaste princip är att vi är helt dedikerade till att söka företag och människor som drivs av långsiktighet. Didner & Gerge Global ska stå för hållbara affärsmodeller!
Låg transaktionshastighet när hjulen snurrar allt snabbare 
Tillsammans förklarar de båda förvaltarna att transaktionshastigheten bör vara så liten som möjligt. Istället för många snabba klipp är det långsiktigt stabila innehav som gäller. Sedan start har omsättningshastigheten varit 15-20 procent. Det har rört sig om 5-6 byten av innehav per år. Så här långt 2016 har det varit tre byten.
Samtidigt går det fortare och fortare på marknaden för andra investeringsprodukter. Omsättningshastigheten ökar samtidigt som snittinnehavstiden går ner. Henrik Andersson berättar att snittinnehavstiden i flera stora ETFs som speglar S&P 500 Index kan vara så låg som en vecka. Globalfondens strategi handlar därför om att gå lite vid sidan av, tänka själv, och hitta innehav som kan göra skillnad. Henrik Andersson och Lars Johansson berättar bland annat att kapaciteten i satelliter som hyrs av aktörer på finansmarknaden har fyrdubblats de senaste fem åren på grund av deras jakt på information som kan påverka aktiekurser på kort sikt. Det kan till exempel handla om att spåra trafik på parkeringsplatser utanför köpcentra, aktiviteter på fabriker med mera. 

Fundamenta avgör förutsättningarna för framgång
– Det finns mängder av supersmarta människor som trackar dessa satelliter, algoritmer, Twitter, Linkedin och liknande. Men när vi går på möten ställs det väldigt lite frågor om långsiktig konkurrenskraft, produktcykler och investeringsplaner. Det är fundamentala frågor och vi tror att konkurrensen är betydligt mindre där, förklarar Henrik Andersson. 
Han gör en liknelse med ”slow food” kontra ”fast food” och menar att konkurrensen för aktiva ”slow investment” förvaltare ser ut att bli allt lägre ju mer tempot skruvas upp för andra investeringsprodukter. 
Nytt innehav: Brookfield Renewable Partners
Henrik Andersson berättar att ett sätt att hitta nya investeringar som visat sig framgångsrikt är att använda existerande innehav och nätverk för att hitta möjligheter.  
– Brookfield Renewable Partners är ett börsnoterat dotterbolag till Brookfield Asset Management (BAM) som vi har ägt i ett par år och är ett kanadensiskt bolag som grundades under 1980-talet av Bruce Flatt. Ju mer vi lärde oss om BAM desto mer intresserade blev vi även av just det här dotterbolaget.
Brookfield Renewable Partners är världens största privata operatör av vattenkraft, som svarar för mer än 80 procent av bolaget. Resterande delar utgörs av drygt 10 procent vindkraft, medan solenergi motsvarar några enstaka procent. Bolaget har som mål att ge investerare 12-15 procent i årlig avkastning, via en årlig utdelning samt god tillväxt i kassaflöden.
– I USA klarar sig vattenkraftsindustrin utan nämnvärda subsidier och har haft god avkastning. Vattenkraft kan ge stora volymer energi och kan därför gå in och ersätta stora mängder fossila bränslen, samt även lagra energin till skillnad från sol- och vindkraft, fortsätter Henrik Andersson.  

Bråttom växla över till förnyelsebar energi 
De förändringar som följer av det 2015 beslutade Köpenhamnsavtalet ligger ”ohyggligt” nära i framtiden. 2050 är bara 34 år bort. Henrik Andersson betonar att kol fortfarande står för 40 procent av koldioxidutsläppen i USA, men minskar snabbt. 
– Över femtio kolbolag i USA har gått i konkurs senaste året. Men det finns fortfarande enorma skulder i de bolag som finns kvar. Behovet av att fort föra över kapacitet till förnyelsebar energi är enormt och då är vatten den naturliga ersättaren, förklarar han potentialen med Brookfield Renewable Partners.

Hållbarhet i ett längre perspektiv
Henrik Andersson återkopplar till vad Lars Johansson tidigare under intervjun nämnt om att Globalfondens verksamhet i grunden handlar om att hitta hållbara affärsmodeller. 
– Om man investerar i ett snittbolag på börsen, är halva värdet av det man betalar för kassaflöde som ska genereras först om tjugo år och framåt i tiden. Man kan aldrig vara säker i det här jobbet, men vi känner oss övertygade att hållbarhet kommer spela en allt större roll i framtiden. Där ska Didner & Gerge Global ligga i framkant, berättar Henrik Andersson.