-Vi står bättre rustade än någonsin för att kunna växa ännu mer. Det är därför vi nu tar in nytt kapital, säger Philip Nickolsten, vd för näthandelsföretaget Sleepo.

Publicerad 2 dec 2015

Sleepo redo ta större del av växande miljardmarknad

Ny notering på Aktietorget
– Det sker just nu en snabb förflyttning från fysisk handel till näthandel när det gäller möbler. Vårt företag ligger väl positionerade för att ta vara på den potentialen. Och det är för att kunna växa som vi nu tar in nytt kapital.

Det säger Philip Nickolsten, som är vd för näthandelsföretaget Sleepo – ett företag som i dagarna genomför en nyemission på 8 miljoner kronor. Sleepo började 2011 med att – som namnet indikerar – sälja sängar på nätet. Därefter har sortimentet breddats, och i dag kan företaget betecknas som en fullskalig möbel- och heminredningsförsäljare. All försäljning sker över nätet.

– Jämfört med andra näthandelsföretag som säljer möbler så har vi ett brett sortiment med många olika märken. Vi är heller inte nischade utan ligger i det största mittsegmentet, säger Nickolsten, som därför tror att hans företag har potentialen att minst växa med marknaden.

För det är just själva marknaden som utgör främsta grunden för Sleepos potential. Från att tidigare varit relativt blygsam jämfört med den fysiska detaljhandeln så växer nu den nätbaserade möbelhandeln stadigt, och framförallt betydligt snabbare än detaljhandeln. E-handelns marknadstillväxt ligger på 30 procent per år, vilket kan jämföras med den fysiska möbelhandelns tillväxttakt på 8-9 procent. Och då näthandeln fortfarande inte utgör mer än cirka 3 procent av den totala handeln, vilket motsvarar omkring 1,5 miljarder kronor, så kan utrymmet för en ytterligare tillväxt bedömas som mycket stort.     

– Vi lämnar för närvarande inga konkreta försäljningsprognoser, men sett till hur marknaden som helhet växer så räknar vi med att omsättningen kommer att fortsätta upp, säger Nickolsten, som tillägger att Sleepos omsättning i dag uppgår till strax över 40 miljoner kronor på årsbasis.

Till detta bör läggas att bolagets bruttomarginal ligger på höga 35-40 procent, vilket innebär att stigande omsättning slår väldigt positivt på resultatet.

– Dessutom ligger andelen returer inom möbler och heminredning på omkring fem procent, vilket kan jämföras med exempelvis konfektionsbranschen, där motsvarande andel ligger på 30-40 procent, säger Nickolsten. 

Tre fokusområden

Nickolsten nämner tre fokusområden inom företaget som ska tillföras nytt kapital. 

– Vi ska bredda vårt sortiment ytterligare. Även om vi redan i dag har ett större sortiment är de flesta andra e-handelsföretag så kan graden av variation öka än mer, säger Nickolsten som menar att det är ett sätt att behålla en och samma kund under en längre tid, vilket gynnar merförsäljningen.

– När en tidigare kund vill komplettera sin heminredning så ska de inte behöva uppsöka en ny leverantör, utan då ska vi vara det naturliga valet för dem, förklarar han.

Medan många e-handelsföretag till stor del bara säljer egna varumärken så har Sleepo mer än 80 varumärken i sitt sortiment. Produktsortimentet utgörs av över 10 000 produkter. Ambitionen är att både antalet märken och antalet produkter ska öka.  

Ett andra fokusområde, menar Nickolsten, berör IT och då inte minst företagets hemsida.

– Den ska bli än mer användarvänlig än i dag för att kunna bidra till att öka försäljningen, säger han.    

Det tredje området som ska tillföras nya resurser är organisationen, som behöver stärkas i takt med att försäljningen ökar.

Ett annat syfte med emissionen är att öka antalet ägare.

– En ökad ägarspridning gör aktien mer likvid. Det blir något av en kvalitetsstämpel på vårt företag och det underlättar också för eventuella nyemissioner längre fram, säger Nickolsten, som samtidigt vill poängtera att en stor del av grunden till en kommande expansion redan är lagd. 

– Vi står bättre rustade än någonsin för att kunna växa ännu mer. Det är därför vi nu tar in nytt kapital.   

  

  • Emissionen – Sleepo AB
  • Emissionsvolym: 7 995 000 kr
  • Antalet aktier: 1 230 000
  • Teckningskurs: 6,50 kr
  • Bolagets värdering (pre-money): 32,9 mkr
  • Teckningstid: 19/11 – 14/12
  • Aktien kommer att noteras på Aktietorget från 25 januari 2016 (förutsatt att antalet aktieägare uppgår till minst 200). 
  • Läs mer här.