Nu ska de utmana SkypeOut genom enastående ljudkvalitet och i genomsnitt 40 % lägre priser

Publicerad 9 maj 2012

Skypeutmanaren klarar mobiloperatörernas nya krav


För en kort tid sedan berättade Telia att de kommer begränsa användandet av IP- telefoni i näten. Flera mobiloperatörer väntas nu följa efter. Spax AB är ett åländskt företag som utvecklat en ny telefonitjänst som klarar mobiloperatörernas krav. Nu ska de utmana tjänster som SkypeOut genom enastående ljudkvalitet och i genomsnitt 40 % lägre priser.

Spax AB är ett åländskt företag som tagit fram en ny revolutionerande telefonilösning över internet. Tjänsten ska primärt erbjudas användarna på Facebook. Bolagets Vd, Dick-Erik Sandberg, berättar:

– Kort och gott handlar det om att vi bland annat går ut i världens största och snabbaste marknadsföringskanal, Facebook, med världens bästa IP-telefoni system. Vi har telefonen fungerande idag och har testmarknadsfört den på Facebook. På bara ett par månader fick vi mer än 40 000 ”gilla” markeringar. Vi har perfekt ljudkvalitet, bra priser och det är enkelt att använda tjänsten. 

Attraktivt investeringsläge

För att få de sista marknadsföringsinsatserna på plats och bredda ägandet inom företaget genomför Spax nu en ägarspridning. För investerare finns det därmed en möjlighet att kliva in i ett attraktivt läge, där bolaget står med en färdig produkt och endast marknadsföringen återstår. Ledningen har som ambition att dela ut minst 50 % av resultatet till aktieägarna och även planer på en framtida börsnotering.

900 miljoner Facebookanvändare

En fördel med tjänsten är att den är enkel att använda. Telefonitjänsten finns tillgänglig för Facebook-användarna som en integrerad applikation. På så vis kan de lätt nå sina kontakter var de än befinner sig.

– Facebook är det största sociala nätverket i världen med över 900 miljoner användare. Genom telefonitjänsten kan vi komplettera en populär plattform med ännu en viktig kommunikationskanal. 

– En fördel med Facebook är också att marknadsföringen med återkoppling är billig, under förutsättning att den görs på rätt sätt. Vi sköter all marknadsföring i samråd med internetmarknadsföraren Jonas Carlström, som även är aktieägare i bolaget och en toppkraft inom sin profession, förklarar Dick-Erik Sandberg. 

Marknad med enorm potential

Förutom enkelheten erbjuder Spax telefonitjänst även perfekt ljudkvalitet och låga samtalskostnader. Sekunddebitering utan dolda avgifter är en annan fördel. Att konkurrensen på marknaden är hård är inget Spax oroar sig för:

– Marknaden för IP-telefoni växer med en svindlande hastighet. Det innebär att den räcker till för flera aktörer. Trenden är tydlig och vi kommer genom våra konkurrenskraftiga priser, vår överlägsna ljudkvalitet och satsning på Facebook, bli en viktig aktör att räkna med, konstaterar Dick-Erik.

Inte oroliga för mobiloperatörernas begränsningar

Att vissa telefonoperatörer talar om att begränsa användandet av IP-telefoni i 3G-näten är inte heller något bekymmer för bolaget:

– De flesta kommer använda sig av tjänsten via trådlöst bredband och WiFi. Vi tror inte heller att operatörerna kommer begränsa trafiken på ett sådant sätt att det blir ett problem. Även om operatörerna tar ut en avgift så kommer IP-tjänsterna ändå vara billigare jämfört med traditionell telefoni. Troligtvis kommer det dessutom handla om en begränsning av mängden datatrafik som är tillgänglig. Spax har ett väldigt lågt bandbreddsbehov, vilket gör att datatrafiken som går åt är minimal, förklarar Dick-Erik.

Ökade intäkter med funktionsknappar

Intäkterna kommer förutom från samtalskostnader även genereras med hjälp av tre funktionsknappar anslutna till tjänsten. Två knappar är kopplade till aktörer inom Forex Trading och onlinespel. Den tredje knappen är kopplad till internationella aktörer inom shopping. 

 

– Vi får intäkter genom att driva trafik till aktörerna. Funktionsknapparna är byggda så att de inte stör användaren och gör att vi kan erbjuda lägre priser än exempelvis SkypeOut. Bara i Sverige uppgår internethandeln till 60 miljarder kronor, vilket vittnar om intäktspotentialen.

Goda förutsättningar att bli en vinnare

Liksom i allt företagande och ägande av aktier är en investering i bolaget förenat med ett risktagande. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om bolagets risker.Dick-Erik Sandberg tror emellertid att det finns goda förutsättningar att företaget blir en vinnare: 

– Den finansiella risken är liten. Det är inte troligt att bolaget misslyckas att attrahera tillräckligt med kapital med tanke på det hittills noterade intresset. Risken att konkurrerande bolag har liknande lösningar som försenar tillväxten är också begränsad. Marknaden växer i en rasande takt och är långt ifrån mättad. För att vara på samma våglängd i konkurrenssituation krävs också en motsvarande produkt och plattform som Spax redan har. Då produkten redan är testad och fungerar till 100 % är inte heller utvecklingsrisken kvar.

Ägarspridning

För att få in kapital som i huvudsak ska användas till marknadsföring genomför bolaget nu en ägarspridning där pengarna går till bolagets fond för fritt eget kapital. En målsättning är även att bredda ägandet inom bolaget inför en börsnotering inom 3 år. Ledningen har en ambition att dela ut minst 50 % av resultatet till aktieägarna.

  • Ägarspridningen i korthet:
  • Teckningstid:                           Till 30 juni 2012
  • Teckningskurs:                       1,00 EUR per aktie
  • Minsta post:                            1.000 aktier (ca. 9000 SEK)
  • Antal aktier i bolaget:              3.500.000
  • Antal aktier i erbjudandet:       700.000
  • Antal tillgängliga aktier kvar:   296.000
  • Värdering:                              3,5 miljoner EUR

Affärsplan och teckningsblankett kan beställas här: https://www.stockmarket.ax/spax/