Svante Bengtsson vd REHACT

Publicerad 30 okt 2012

Skypegrundare tror på innovativ miljöteknik


REHACT är ett energiteknikbolag som väckt stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt för sina innovativa lösningar för att göra byggnader mer självförsörjande på energi. En av alla de som tror på bolaget är Skypegrundaren Niklas Zennström, känd för att utmana gamla strukturer och skapa lönsamhet.

2011 vann REHACT Green Mentorship Award och inledde ett års mentorskap med Niklas Zennström under 2012. REHACTs vd Svante Bengtsson berättar mer om bolagets möjligheter och den pågående emissionen.

Ni vann nyligen Green Mentorship Award, vad innebär det?

– Priset innebär ett års mentorskap med entreprenören Niklas Zennström, mångmiljardär och grundare av Skype. Vi fick utmärkelsen i december 2011 och Niklas har sedan dess engagerat sig och sitt nätverk i REHACT. Fokus har legat på att bolaget ska bli modigare och aggressivare i sin marknadsföring för att snabbare nå marknadsgenombrott. Den officiella avslutningen av mentorskapet sker i december 2012 vid en stor konferens anordnad av Dagens Industri.

Varför ska investerare satsa pengar inom området för miljöteknik?
– Miljöteknikbranschen är i stark tillväxt och befinner sig ungefär där IT-branschen befann sig 1995. Världens ledare lägger nu extrem fokus på att minska klimatpåverkan. Det finns också bindande direktiv från EU gällande behovet av energieffektivisering som tvingar fram ett teknikskifte med stora affärsmöjligheter inom några få år.

Kan du berätta lite om er metod för att flytta värmeenergi?
– REHACT arbetar med helt vattendistribuerad teknik, Rehact Energy System, vilket innebär att vi istället för att växla energi via luften använder oss av vatten. Det gör att vi kan flytta energi på ett effektivare sätt och med lägre temperaturintervall i jämförelse med luftburna system. Vi ser också att vårt system höjer komforten väsentligt då vi undviker traditionell kylteknik med fläktar som blåser kall luft. Vårt system bullrar inte och skapar inte samma kalla drag.

Kan du berätta lite mer om byggbranschen, varför behövs klimatsmarta energilösningar?

– Byggnader förbrukar idag ca 40 procent av all energi som framställs i Europa och USA, vilket gör denna typ av lösningar nödvändiga. Globalt byggs det ca 3-4 miljarder kvadratmeter per år, vilket gör att behovet av ett effektivt och integrerat system av värme, kyla och frisk luft är enormt.

Vad anser du är er största konkurrensfördel?
– Rehact Energy System erbjuder en högre inomhuskomfort, högre energibesparing och en kortare återbetalningstid än många andra system. Vårt system har också en relativt låg installationskostnad och sänker kraftigt behovet av köpt energi till byggnaden.

Kan du berätta lite om den pågående emissionen?
– I denna emission har vi strävat efter att ta fram ett så attraktivt erbjudande som möjligt för investeraren. Därför är det också begränsat till 1 200 poster om 8 000 kr. Vi har valt att kombinera en aktiedel med en lånedel. Investerare har möjlighet att konvertera lånedelen till aktier under fyra år framöver. På så vis kan även den försiktiga investeraren invänta konjunkturen för en aktieinvestering, men samtidigt få ränta som överstiger kostnaden för den initiala aktieposten under tiden. Likviden kommer främst att användas i för att balansera statliga bidrag, rörelsekapital och att säkra tillverkningen inför kommande projekt under 2013-2014.

Vilka är de största riskerna och möjligheterna?
– Den största risken är att det skulle ta längre tid för oss än beräknat att gå in i nya projekt.  Vi försöker minimera denna risk genom att hålla bolaget välfinansierat med god soliditet och likviditet. De största möjligheterna kommer när vårt system blir mer allmänt accepterat. 2010 antogs ett bindande EU-direktiv som säger att inom 10 år ska alla nya byggnader i EU vara nära-nollförbrukare av energi och vårt system tillgodoser just det behovet utan att göra avkall på inomhuskomfort.

Slutligen, hur går jag tillväga för att delta i emissionen?

– Memorandum och mer information om det aktuella erbjudandet hittar du på Aktieinvest.se och REHACTs hemsida www.rehact.se. Intressenter kan också kontakta mig personligen genom att skicka e-post till [email protected] eller ringa 070-956 67 56.