Skördetid för SaaS-bolaget Freja eID

Freja eID är uppstickaren som växer så det knakar. Bolagets tjänster sträcker sig långt utanför att bara vara ett login-verktyg för diverse nättjänster. Bolaget har under de senaste åren byggt upp en växande portfölj av digitala tjänster som ingen annan aktör är i närheten av. Nu stundar skördetid.

Freja eID är ett SaaS-bolag som efter några år av utveckling av tjänster nu tar ett tydligt steg mot lönsam tillväxt. Freja eID har ett brett utbud av tjänster, som byggs ovanpå säkerställda digitala identiteter.

Bolagets affärsmodell skiljer sig dessutom rejält mot konkurrenternas. Freja eID skriver mångåriga avtal med sina kunder, något som i förlängningen leder till stabilare intäkter och ett mindre beroende av tickintäkter.


– Merparten av våra intäkter kommer från abonnemang som i regel sträcker sig 1-3 år. Det innebär att vi har en bra översikt på våra framtida intäkter, säger bolagets vd Johan Henrikson.

Abonnemangskunder strömmar till

Freja eID har en strid ström av nya abonnemangskunder. Intäkterna från abonnemangstjänsterna mer än trefaldigades under 2021. Under samma period ökade antalet användare med 379% till 476 000, men det är en siffra som är mindre relevant i sammanhanget, menar Johan Henrikson.

– Transaktionsintäkterna står egentligen bara för 10-15 procent av våra intäkter. Det är naturligtvis jätteviktigt att antalet transaktioner ökar, det gör oss mer relevanta. Men vårt fokus ligger på att få fler kunder till vår SaaS-modell och att utveckla fler nya tjänster, säger Henrikson.

Se Johan Henrikson intervjuas hos Pressträff Direkt

Nya tjänster, nya intäkter

Att utveckla fler tjänster kommer att göra Freja eID än mer attraktiv som leverantör av identifierings- och valideringstjänster. I Freja eID går det idag att lagra Covidbeviset som ett digitalt kort bredvid ordinarie ID-kort. Men funktionaliteten kan hantera så mycket mer. Digitala körkort och andra certifikat är framtida möjligheter. Du ska kunna lagra certifikat för massor av olika tjänster.

– Att till exempel hyra bil innefattar massor av olika moment och underskrifter. Sådant ska du enkelt kunna lösa med Freja eID. I framtiden är målsättningen att våra användare ska kunna använda vårt eID till det mesta som kräver någon form av verifiering.


Johan Henrikson anser att Freja eID har ett rejält försprång mot sina konkurrenter. Han menar förvisso att Bank-id är en konkurrent inom digital inloggning och signering, men när det kommer till tjänstesidan har Freja en unik position.

– Vi sitter på så mycket mer data om våra kunder än t ex Bank-id gör. Det gör att vi har ett tjänsteutbud som är mycket bredare och som dessutom har utvecklats utifrån våra kunders och våra användares behov.


Hittills har Freja eID fokuserat på kunder inom det offentliga. Bland kunderna märks bland annat Skatteverket, 1177 och Pensionsmyndigheten. Men allt fler kunder kommer från andra sektorer och på kundlistan finns exempelvis Svenska Spel, Alecta och KPMG.


– Jag ser ett otroligt spännande 2022 framför mig. Vi har förstärkt på säljsidan vilket gör att vi hoppas kunna öka vårt tjänsteutbud mer än den 55-procentiga tillväxt av kundavtal vi hade under 2021.