Publicerad 1 juli 2021

Skördetid för noterade teknikbolaget – fokus på Nord- och Sydamerika 


Med en teknik som härstammar från ABB har Acosense en banbrytande produkt som analyserar vätska. Produkten passar som hand i handske för många sektorer, till exempel papper & massa-, petroleum- och livsmedelsindustrin. De internationella kunderna står nu redo att öka investeringstakten igen efter att ha dragit ner på investeringar under pandemin.


Acosense noterades på Spotlight Stockmarket 2017. Sedan dess har huvudfokuset för bolaget främst varit utveckling och optimering av teknik, bland annat med ett bidrag på 14 miljoner från Horizon 2020. Nu är bolaget redo att få ut sin produkt i stor skala på den internationella marknaden där det finns ett tydligt behov. 

– Vi har haft mycket samarbeten med kunder de senaste åren, dels för att utveckla ett bra instrument, men också för att få fler referenskunder. Tack vare bidraget från Horizon 2020 har vi tagit fram en otroligt stark produkt som vi nu står att redo leverera till kunderna, säger Johannes Landén, CFO på Acosense.

Stora planer för stor marknad

Acosenses adresserbara marknad globalt är värd över en miljard dollar utspridd över olika industrier. Bolagets nuvarande kunder finns främst inom pappers- och massaindustrin, men Acosense planerar för att få nya kunder inom både petroleumindustrin och livsmedelsindustrin där potentialen är ännu större. Affärsmodellen är skalbar och kan enkelt anpassas för olika industrier. 

– Vi ser nu en stor potential att ta oss in på nya marknader, skapa nya referenskunder och öka vår försäljning. Vi började nyligen med att hyra ut vår produkt, vilket är något som kommer att minska inträdesbarriärerna framöver, säger Landén.

Viktig produkt för industrier

Acosense har hittills arbetat mycket med processindustrier för att optimera sin produkt. Där finns ett behov av att analysera vätska i processrören för att se till att allting står rätt till. 

Produkten bidrar med mycket värde då den kan utföra vätskeanalysen i realtid och sitter utanpå rören. Att instrumentet är utanpåliggande möjliggör, till skillnad mot andra produkter, att processer inte behöver stoppas för att instrumentet ska installeras. Sådana processtopp är mycket kostsamma för bruken vilket gör att installationer som kan ske under full drift ger stora fördelar.

– Produkten är eftertraktad och vi har flera beställningar där vi ännu inte har kunnat genomföra en installation än. Nu när restriktionerna efter pandemin har lättat kan vi återigen börja genomföra installationer åt kunder utanför Sverige, säger Landén.

Fokus på försäljning

Acosense har många kundkontakter globalt. I Asien, Europa och Sydamerika har de redan installerat instrumentet, men det har varit svårt att genomföra ytterligare försäljning på grund av restriktioner. I Nordamerika har bolaget dessutom fått en första beställning och ser en stor potential där. 

– Vi har vårt instrument installerat hos tre bruk i Chile redan, men vi är också på väg in i andra marknader i Sydamerika. Dessutom har vi stora planer för Nordamerika. Vi planerade att åka dit och marknadsföra vår produkt redan under 2020, men har hittills fått skjuta på det, säger Landén.

När världen nu öppnar upp sig igen finns det goda möjligheter för Acosense att kapitalisera på en mångmiljardmarknad med ett större försäljningsarbete på plats.

Acosense har börshandlade teckningsoptioner med teckningsperiod i september. 

Läs mer på www.acosense.com