Johan Grevelius, kapitalmarknadschef för Svenska Bostadsfonden. tidigare VD för Swedbank Robur kapitalförvaltning

Publicerad 4 feb 2015

Sju procent i årsavkastning trots finans- och eurokriser


Svenska Bostadsfondens sju första fonder har nu gått i mål. Trots att de har verkat under en period med kraftig finansiell turbulens levererade de en genomsnittlig årsavkastning om 7 procent med en betydligt stabilare utveckling än aktiemarknaden.

När Svenska Bostadsfonden lanserade sin första fond år 2004
lyfte bolaget fram stabiliteten hos hyresbostadsfastigheter jämfört med
börsen som ett tungt vägande argument. Och när de sju första fonderna nu
genomgår exit och behållningen betalas ut till investerarna är det
tydligt att stabiliteten verkligen har varit en
fördel.

– Under de här åren har vi i princip
upplevt två omfattande finanskriser, dels den som inleddes med
Lehmankraschen 2008 och därefter turbulensen kring Grekland och
eurozonen. Trots det har våra fonder utvecklats mycket stabilt, vilken
verkligen har uppskattats av våra kunder. Många har sett det som något
av en försäkring i det totala sparandet då fastighetsmarknaden för
bostäder har levererat positiv avkastning samtliga år förutom 2008,
säger Svenska Bostadsfondens kapitalmarknadschef Johan
Grevelius.

Real avkastning i linje
med målsättningen

På grund av den kraftiga
turbulensen på de finansiella marknaderna blev den genomsnittliga
årsavkastningen för fond 1-7 omkring 7 procent med en variation mellan
3,5 och 12 procent för de individuella fonderna. Resultatet är något
lägre än målsättningen då fonderna lanserades, men med tanke på
omständigheterna tycker Johan Grevelius att det finns goda skäl att vara
nöjd med utfallet.

I nedan tabell redovisas
hur stora totalavkastningar blivit fördelat per
fond. 


Vi har inte riktigt nått upp till de 8-10 procent i årlig avkastning
som vi siktade på, men samtidigt har utvecklingen på marknaderna varit
unik med närmast brutala svängningar på aktiemarknaderna som våra
investerare har varit förskonade från. Dessutom har inflationen legat
nära noll vilket innebär att den reala avkastningen faktiskt ligger i
linje med den förväntade, och det är ju egentligen det viktigaste
måttet.

Turbulensen på de finansiella
marknaderna är också en viktig anledning till att vissa av fondernas
avveckling har tagit längre tid än
förväntat.

– Vi hade en period där bankerna
var väldigt restriktiva i sin utlåning, och då var det svårt för köparna
att få den nödvändiga finansieringen på plats. Men det senaste året har
vi sett hur utvecklingen vänt åt motsatt håll då allt fler, inklusive
bankerna, har upptäckt stabiliteten som finns hos
hyresbostadsfastigheter. Under 2014 omsatte marknaden hela 40 miljarder,
så jag är övertygad om att det finns goda möjligheter för oss att både
köpa och sälja i
framtiden. 

Stor bredd
bland köparna

Svenska Bostadsfonden är något
av pionjärer då deras fonder gör det möjligt för såväl privatpersoner,
företagare och institutioner att investera direkt i
hyresbostadsfastigheter på ett betydligt enklare sätt än vad som
tidigare var möjligt. Bredden bland bolagets investerare har även en
motsvarighet bland de köpare som tagit vid när fastigheterna i fond 1-7
avyttrades.

 – Vi har sålt till
såväl nybildade bostadsrättsföreningar som privata fastighetsbolag och
pensionsfonder. I vissa fall har Svenska Bostadsfondens institutionella
fond samt systerfonder stått som köpare, och då har vi varit noga med
att genomföra två oberoende värderingar för att säkerställa
marknadspriset. Den här bredden bland köparna visar på det stora
intresse som finns kring hyresbostadsfastigheter idag, och jag tror inte
att det kommer att minska de kommande åren, säger Johan
Grevelius.

Möjlighet att fortsätta
investeringen i fond 12 

De
investerare som nu får sitt kapital utbetalt i februari från fond 2-7
funderar troligtvis över framtida placeringar, och Johan Grevelius
berättar att det finns en smidig lösning för de som vill fortsätta att
investera i hyresbostadsfastigheter.

– För
de av våra investerare som vill ge oss ett fortsatt förtroende finns
möjlighet att investera i fond 12 via en extraemission som är öppen till
och med den 27 februari. Fonden har idag 160 miljoner i eget kapital,
och det motsvarar ett fastighetsbestånd värt mer än 400 miljoner när den
är fullinvesterad. Fond 12 kommer därmed sannolikt att bli vår största
privatfond någonsin.

Svenska Bostadsfonden
12 kommer även att vara den sista av bolagets privatfonder som erbjuder
en lägre reavinstskatt. Framtida fonder kommer nämligen att behöva
noteras på grund av nya regelverk vilket gör att denna skattefördel
försvinner.

– Vi ser i princip positivt på
dessa regelförändringar då de har tillkommit för att öka spararnas
trygghet, men samtidigt är det ett bra läge att investera i fond 12 på
grund av dess skattefördelar, avslutar Johan
Grevelius.

Mer information om
ämnet:

Webb-TV:
Intervju med Svenska Bostadsfondens vd Lars
Swahn

 • Extrainsatt
  emission i Svenska Bostadsfonden
  12
 • Sista teckningdag:
  27 februari 2015. 
 • Minsta investering: 51
  750 kr
 • Företräde:
  Befintliga investerare i tidigare fonder har företräde vid eventuell
  överteckning. 
 • Emissionen
  är begränsad till maximalt 70 msek innan fonden är
  fulltecknad. Principen först till kvarn
  tillämpas. 
 • Fyll
  i formuläret nedan så skickar Svenska Bostadsfonden broschyr och
  aktuella
  villkor.